Uutiset

Pitkäkestoiset kognitiiviset häiriöt yleisiä työikäisillä aivoinfarktipotilailla

Tarkka neuropsykologinen tutkimus pian sairastumisen jälkeen on tärkeää.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1
panthermedia

Kognitiivisten vaikeuksien profiilia tai vaikeusastetta ei voi päätellä esimerkiksi infarktin kliinisten tietojen, kuten sijainnin, perusteella. Pitkäkestoiset kognitiiviset häiriöt ovat yleisiä jopa neurologisesti hyvin toipuneilla työikäisillä aivoinfarktin sairastaneilla potilailla. Näin toteaa PsL Katri Turunen väitöstutkimuksessaan.

Hänen mukaansa neuropsykologinen kuntoutus tulisi tulosten perusteella aloittaa nopeasti, sillä suurin osa potilaista kuntoutui kognitiivisesti ensimmäisten kuuden kuukauden aikana sairastumisesta

Turusen väitöstutkimuksen perusteella aivoinfarktipotilaiden kuntoutustarvetta tulee arvioida myös myöhemmässä vaiheessa, sillä tutkimuksessa havaittiin, että kognitiiviset oireet ovat pitkäkestoisia.

Psykomotorista hidastuneisuutta ja toiminnanohjauksen vaikeuksia

Suurin osa tutkitusta potilasjoukosta kuntoutui kognitiivisesti ensimmäisten kuuden kuukauden aikana sairastumisesta, minkä jälkeen havaittiin vain vähän kognitiivisia muutoksia. Psykomotorinen hidastuneisuus ja toiminnanohjauksen vaikeudet olivat tyypillisimpiä kognitiivisia häiriöitä läpi seuranta-ajan.

Toiminnanohjauksen vaikeudet olivat yhteydessä heikentyneeseen muistisuoriutumiseen tehtävissä, joissa tarvittiin muististrategioiden aktiivista käyttöä.

Aivokuoren alaisten infarktien jälkeen havaittiin enemmän muistivaikeuksia ja psykomotorista hidastumista kuin aivokuoren infarktien jälkeen.

Lue myös

Turunen tarkasteli toiminnanohjausta ja muistisuoriutumista tarkkaan rajatulla työikäisten aivoinfarktipotilaiden aineistolla. Hän tarkasteli tarkemmin kognition eri osa-alueiden toiminnan muutoksia kahden vuoden seurannassa, toiminnanohjauksen ja muistisuoriutumisen yhteyksiä sekä neuropsykologista oireprofiilia aivokuoren alaisten ja aivokuoren aivoinfarktien jälkeen.

Aineisto kerättiin kahdessa suomalaisessa keskussairaalassa, ja potilaskohortti koostui 230:sta 18–65-vuotiaasta henkilöstä, jotka olivat sairastuneet ensimmäiseen diagnosoituun aivoinfarktiin.

PsL Katri Turusen väitöskirja Executive and memory impairments after first-ever cerebral infarction tarkastetaan 27. elokuuta Helsingin yliopistossa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030