Uudet lääkkeet ongelma pediatriassa

Monikansallisen tutkimuksen mukaan lähes puolet (46 %) kaikista lääkemääräyksistä lapsille (lähes 2300 lääkemääräystä) kohdistuu tauteihin ja oireisiin, joita ei ole mainittu hyväksytyissä lääkevalmisteen tuoteselosteissa. Tutkimus tehtiin sairaaloissa Isossa Britanniassa, Italiassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Saksassa. Tekijät ovat perustaneet organisaation (The European Network for Drug Investigation in Children), jonka tarkoituksena on edistää lääketutkimuksia siten, että sopivat ja turvalliset lääkeannokset määritellään myös lapsille. Organisaatio on esittänyt tätä koskevan vetoomuksen tähän mennessä Euroopan yhteisölle, usean maan kansallisille terveysviranomaisille ja poliitikoille sekä Euroopan lääkearviointivirastolle.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Ensimmäinen pneumokokki- rokote lapsille

Yhdysvaltojen Lääke- ja elintarvikevirasto (FDA) on hyväksynyt käyttöön rokotteen Prevnar (American Home Product's), jonka tarkoituksena on estää invasiivisia pneumokokkisairauksia vastasyntyneillä ja parin vuoden ikäisillä lapsilla. Pneumokokki-infektiot tappavat vuosittain arviolta yli 1,2 miljoonaa lasta. Rokote on kallis (232 US dollaria, neljän rokotuksen sarja), mikä rajoittaa sen käyttöä teollisuusmaissa, mutta vielä enemmän kehitysmaissa. Olisi toivottavaa, että hinta saataisiin alas - muutoin tästäkin rokotteesta tulee houkutin, joka lisää kuilua kehittyneen ja kehittymässä olevan maailman välille.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Euroopan Neuvosto vaatii antibiootteja pois rehuista

Taistelu antibioottiresistenssiä vastaan kiihtyy. Nyt Euroopan Neuvosto (41 maan hallituksien yhteistyöelin) vaatii tällä perusteella koko Eurooppaa koskevaa kieltoa antibioottien käytölle eläinrehuissa. Euroopan parlamentti, ministerineuvosto ja lääkearvointivirasto ovat jo aikaisemmin esittäneet samansuuntaisen vaatimuksen. Pohjoismaat ovat jälleen olleet edelläkävijöitä: Tanska, Ruotsi ja Suomi ovat kieltäneet basitrasiinin, spiramysiinin, virginiamysiinin ja tylosiinifosfaatin käytön eläinrehuissa, mikä on vauhdittanut ratkaisevasti päätöksentekoa EU:n piirissä. Euroopan Neuvosto toteaa, että antibiootteja on käytetty eläinrehuissa holtittomasti vuosikymmeniä tulehdustautien ehkäisemiseksi ja eläinten kasvun edistämiseksi. Antibiooteilla on usein yritetty kompensoida eläinten huonoa hygieniaa ja hoitoa.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Lääketieteen naapurissa 4: Kulttuuri, terveys ja sairaus

Lääketieteellinen antropologia tutkii terveyttä ja sairautta erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä. Samassakin kulttuuriympäristössä on monenlaisia käsityksiä sairaudesta riippuen tulkitsijan maailmankuvasta ja lähtökohdista. Lääketieteellinen antropologia tutkii havainnoimalla arkielämää, keräämällä aineistoja ja päättelemällä asioita. Se auttaa lisäämään ymmärrystä erilaisten ajattelumallien välillä.

Marja-Liisa Honkasalo

Uudet insuliiniherkisteet myötä- ja vastatuulessa

Troglitatsoni on vaikutustavaltaan uudenlainen aikuistyypin diabeteksen lääke. Tämä käänteentekeväksi väitetty insuliiniherkistäjä hyväksyttiin käyttöön vuonna 1997 mm. Yhdysvalloissa ja Japanissa. Erityisluvilla lääke on ollut käytössä Suomessakin. Maaliskuussa tänä vuonna se jouduttiin vetämään pois käytöstä maksavaurioiden vuoksi. Samanaikaisesti kuitenkin Euroopan lääkevalmistekomitea (CPMP) on hyväksynyt lähijohdoksen, rosiglitatsonin rajallisin indikaatioin aikuistyypin diabeteksen hoitoon. Muitakin samaan ryhmään kuuluvia aineita on pyrkimässä Euroopan ja samalla Suomen markkinoille.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Potilaasi saattaa käyttää neidonhiuspuu-uutevalmistetta - mitä sinun tulisi tietää tästä rohdosvalmisteesta?

Neidonhiuspuu-uutevalmiste saattaa hieman hidastaa kognitiivisten toimintojen huononemista dementiapotilailla 6-12 viikon säännöllisen käytön jälkeen. Uutteen vaikuttavat aineosat ja vaikutusmekanismi on selvittämättä. Pitkäaikaisen käytön yhteydessä on raportoitu joitakin spontaaneja verenvuotoja, ja uute saattaa tehostaa antikoagulanttien vaikutusta. Neidonhiuspuu-uutevalmisteiden oikeaa ja turvallista käyttöä hankaloittaa myös se, että ne ovat rohdosvalmisteita, jotka on tarkoitettu itsehoitoon.

Anna-Liisa Enkovaara

Lääketieteen naapurissa 1: Filosofia

Lääketiede on usein mielletty luonnontieteiden lähisukulaiseksi. Nämä ovatkin vaikuttaneet keskeisesti lääketieteen kehitykseen, mutta lääketieteen naapurissa on paljon muitakin tieteitä ja aloja, joilla on annettavaa lääketieteen tutkimukselle ja käytännölle. Tätä vuoropuhelua tarkastellaan neliosaisessa sarjassa Lääketieteen naapurissa, jonka toimittaa Pekka Louhiala. Sarjan aloittaa kirjoitus filosofiasta.

Pekka Louhiala

Lyhyesti: Uusia fluorokinoloneja tulossa käyttöön

Suun kautta ja suonensisäisesti käytettävä fluorokinolonijohdos gati-floksasiini on hyväksytty käyttöön Pohjois- ja Keski-Amerikan maissa keuhko-, poskiontelo- ja virtsatieinfektioiden sekä tippurin hoitoon. Gatifloksasiinin on väitetty olevan johdoksista tehokkain streptokokin aiheuttamassa sekä penisilliinille resistentissä pneumoniassa. Muita hyväksymisputkessa olevia saman ryhmän lääkeaineita ovat mm. moksi-floksasiini ja gemifloksasiini, jotka tulisivat kilpailemaan lähinnä sipro- ja levofloksasiinin kanssa. Fluorokinolonien kehittely ei ole suinkaan sujunut ongelmitta. Grepafloksasiini vedettiin pois markkinoilta vuonna 1999 ja trovafloksasiinin sekä alatrofloksasiinin käyttöä on supistettu maksavaurioiden vuoksi. Klinafloksasiinin kehittely on vuorostaan keskeytetty mm. maksahaittavaikutuksien vuoksi. SCRIP 2000;2502/03:27 (JEI-H)

Lyhyesti: Sekretiini ei autakaan autismissa

Ruoansulatuskanavan peptidille, sekretiinille, on viime vuonna onnistuttu saamaan patentti lasten autismin hoitona; autismiin ei tunnetusti ole ollut tehokasta lääkehoitoa. Yhdysvaltojen lääkeviranomaiset halusivat kuitenkin tehdä oman ratkaisunsa vasta perusteellisten tutkimusten jälkeen. Tiedotusvälineet ehtivät jo esitellä käänteentekevää hoitoa ja sekretiiniä ryhdyttiin yhä laajemmin käyttämään autismin hoitona. Äskettäin julkaistu, joskin suppea, tutkimus kuitenkin totesi, ettei sekretiini eronnut teholtaan mitenkään lumelääkkeestä lasten autismin hoidossa. Kyseessä oli kaksoissokkotutkimus ja siinä lääkkeet annettiin suoneen, jolloin vältyttiin hoitomyöntyvyysongelmista. N Engl J Med 1999;341: 1801,1842 (JEI-H)

EU tutkii masennus-lääkkeiden aiheuttamaa riippuvuutta

Euroopan Lääkearviointiviraston (EMEA) lääketurvallisuustyöryhmä on käynnistänyt selvityksen serotoniiniselektiivisten masennuslääkkeiden aiheuttamista riippuvuusongelmista, joista on saatu osoitusta eläintutkimuksista. Tarkoitus on selvittää, ovatko riippuvuusongelmat ainekeskeisiä vai koskevatko ne koko ryhmää. Tulosten ennustetaan heijastuvan näiden lääkkeiden käyttöohjeisiin sekä mahdollisiin uusien käyttöaiheiden hyväksymiseen, kuten lääkkeiden käyttöön laihdutuslääkkeinä, ahdistuksen hoitoon tai tupakasta vieroittamiseen. SCRIP 2000;2502/03:3 (JEI-H)

Äidin astma-lääkkeet ja vastasyntynyt

Varhaisraskaudessa, ensimmäisen trimesterin aikana tapahtuva astman lääkehoito ei todennäköisesti aiheuta synnynnäisiä epämuodostumia. Aiheesta on julkaistu noin kymmenen tutkimusta, joista kolme prospektiivista kelpuutettiin aineistojensa laajuuden, tutkimustavan ja havaintojen dokumentoinnin perusteella kriittiseen tarkasteluun. Yksikään näistä tutkimuksista ei osoittanut epämuodostumien lisääntymistä. Astman lääkehoidot käsittivät mm. beeta-agonisteja, teofylliinin, natriumkromoglikaatin, kortikosteroideja ja antihistamiineja. Laajin aineisto oli yli 2 000 äitiä, jotka olivat raskauden alussa käyttäneet budesonidia inhalaatioina. Silti arvion tekijät ehdottavat vielä laajempia tutkimuksia asian varmistamiseksi.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Heikko hoitomotivaatio AIDS:n hoidon ongelma

Mutaatioiden myötä ilmenevä resistenssi lääkehoidolle ei näytäkään olevan suurin syy HIV/AIDS-lääkityksen epäonnistumiseen. Ranskan ja Yhdysvaltojen sairaaloissa tehty tutkimus osoitti, että perusongelma on sittenkin potilaiden heikko motivoituminen hoitoon. Se, onko potilaalla käytössään kaksi vai kolme lääkettä sisältävä yhdistelmähoito, ei vaikuta tilanteeseen. Epäonnistuneen hoidon taustalla oli selvästikin viruslääkepitoisuuden jääminen pieneksi. Kun HIV/ AIDS-potilaan lääkityksen teho näyttää heikkenevän, tutkijat kehottavat yksilöimään potilaalle ongelmallisimman lääkkeen ja korvaamaan sen paremmin siedetyllä ja vähemmän toksisella vaihtoehdolla. Hoidon kokonaistehosta ei kuitenkaan tule tinkiä.

Juhana E. Idänpään-Heikkilä

Unettomuuden hoito ei ole pelkkää farmakologiaa

Hoitosuositukset joutuvat lujille, kun niitä pyritään soveltamaan etulinjassa eli yleislääkäreiden vastaanotoilla. Joukko Turun yliopiston lääkärikouluttajia sekä Lounais-Suomen terveyskeskusten ohjaajalääkäreitä olivat valinneet ROHTO-ohjelman uuden työskentelymuodon eli pajan aiheeksi unettomuuden. Raisiossa pidetyssä tilaisuudessa paneuduttiin mm. unettomuuden syihin, unilääkereseptin uusimiseen, hoidon valintaan ja lääkekulutustilastojen tulkintaan. Pontta pohdiskelulle antoi parinkymmenen lääkärin yhteensä yli 450 vuoden kokemus käytännön työstä. Moni oppikirjatotuus osoittautui yleislääkäreiden näkökulmasta katsoen vaikeasti arkipäivään soveltuvaksi.

Arja Helin-Salmivaara, Paula Vainiosmäki, Sirpa Sairanen, Timo Klaukka

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030