Hur bemöta döende patienter?

Nu när det endast återstår ett knappt år av mina medicinska studier, uppskattar jag chanserna att få lära mig att bemöta döende patienter under studietiden vara ganska små. Visst har vi sett döda patienter, på obduktionsborden, men har de en gång varit levande individer? På universitetsklinikerna betraktas döende som ett misslyckande, vilket man helst inte talar om. De exempel på bemötande av döende jag sett, t.ex. tillkännagivande av en obotlig sjukdom, har varit avskräckande. Men hur skall jag bete mig för att inte göra samma fel? Hur lär man sig något som förefaller tabubelagt inom undervisningen?

Tampereella priorisointiluokitusta pidetään työvälineenä

Julkisin varoin tuotettavien terveydenhuoltopalvelujen rajaamiseen on tunnetusti esitetty malleja viime vuosikymmenen lopulta lähtien. Vaikka Suomessa terveydenhuollon rakenteelliset muutokset ja voimavarojen käytön tehostaminen on nähty ensisijaisiksi tehtäviksi, myös valintoihin on paineita. Näkemyksiä priorisointiluokituksista erikoissairaanhoidossa ja kunnallisessa terveydenhuollossa esiteltiin joulukuussa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Hämeen lääninhallituksen järjestämässä seminaarissa.

Kalsipotrioli kliinikon kannalta

Kalsipotrioli on tervetullut lisä psoriaasin paikallishoitoon. Se sopii erityisesti suppea-alaisen läiskäpsoriaasin hoitoon, jota aikaisemmin on hoidettu kortikosteroideilla tai ditranolilla. Aine on väritön ja siistikäyttöinen kuten kortikosteroidit, mutta sillä ei ole läiskän ympäristöä ohentavaa vaikutusta, kuten steroideilla ja sillä saadaan monessa tapauksessa pitempi remissio kuin steroideilla. Hoidon alussa esiintyvä ihon ärsytys menee yleensä ohi muutamassa päivässä ja hoitoa voidaan silloin jatkaa. Lääke ei sovi kasvojen eikä sukuelinten alueelle. Hiuspohjaan tarkoitettu valmiste ei ole vielä Suomessa markkinoilla.

Finasteridi - uusi lääke prostatahyperplasiaan

Finasteridi (Proscar) on synteettinen 4-atsasteroidi, joka on spesifinen 5-alfa-reduktaasientsyymin kilpaileva salpaaja. Näin testosteronin muuttuminen dihydrotestosteroniksi vähenee, jolloin erityisesti eturauhasen epiteliaalinen kudoskomponentti kuihtuu ja prostatan koko pienenee. Tämä puolestaan lievittää rakon ulosvirtauskanavan obstruktiota, jolloin virtsasuihku parantuu ja oireet lievittyvät. Hoitovaste tulee hitaasti, minkä vuoksi lääkitystä tulee jatkaa puoli vuotta, ennen kuin sen tehoa voidaan arvioida. Finasteridi on hyvin siedetty lääke, jonka ainoina merkittävinä sivuvaikutuksina on todettu libidon ja potenssin heikkenemistä noin 5 %:lla potilaista. Vaikka finasteridilla saavutetaan huomattavasti vaatimattomampi rakon ulosvirtauskanavan tukoksen lievittyminen kuin operatiivisella hoidolla, tuo se kuitenkin riittävän avun suurelle osalle prostatahyperplasiapotilaista. Oikea potilasvalinta ja erotusdiagnostiikka on menestyksellisen finasteridihoidon edellytys.

Teuvo Tammela

Betsafibraatti - uusi lääke hyperlipidemioihin

Betsafibraatti (Bezalip 400 mg depot-tabl., Orion) on klofibraatin ja gemfibrotsiilin sukuinen, meillä uusi hyperlipidemialääke. Sen käyttöaiheita ovat mm. vaikea hyperkolesterolemia ja hypertriglyseridemia sekä diabetekseen liittyvät vaikea-asteiset hyperlipidemiat. Betsafibraatin käytöstä on runsaasti kokemusta ympäri maailmaa, ja se on osoittautunut turvalliseksi ja hyvin siedetyksi lääkkeeksi.

Kari Kivistö

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030