Geneerinen substituutio käynnistyy

Huhtikuun alussa aletaan Suomessakin soveltaa ns. geneeristä substituutiota. Tavoitteena on säästää lääkekustannuksia ohjaamalla lääkkeiden määräämistä halvimpiin rinnakkaisvalmisteisiin. Ohessa julkaistaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet lääkäreille sekä Stakesin lääkeosaston (lääkelaitoksen) ohjeet apteekeille. Mukana on myös luettelo niistä valmisteista, joita järjestelmä käynnistysvaiheessa koskee. Luettelossa esitetyt hinnat ovat voimassa olevia ohjevähittäishintoja. Lääkeyritykset ovat luettelon laatimisen jälkeen jo alentaneet joidenkin siihen kuuluvien valmisteiden hintoja.

Kuinka lyhyt on liian lyhyt? - kasvuhormonihoidon etiikasta

Varhaisimpia kasvuhormoni-hoitoja rajoitti olennaisesti se, että hormonia saatiin ainoastaan kuolleiden ihmisten aivolisäkkeistä ja niistäkin kovin pieniä määriä. Yhdistelmä-DNA-tekniikka muutti tilanteen täysin, ja synteettistä kasvuhormonia voidaan nykyisin tuottaa periaatteessa rajattomasti. Ainakin toistaiseksi hinta on pysynyt kovin korkeana, ja hoitoja on yleensä subventoitu julkisen tai muun sairausvakuutuksen kautta.

Toimittanut Pekka Louhiala

Lääkekorvauksia leikattiin - vähenikö lääkkeiden käyttö?

Lääkekorvausten kasvua on viime vuotisilla supistuksilla pyritty hillitsemään siirtämällä entistä suurempi osa kustannuksista potilaiden maksettavaksi. Yhdessä lääkekulujen verovähennysoikeuden poiston kanssa kustannussiirrot olivat vuonna 1992 hieman alle miljardi markkaa. Miten tämä on näkynyt lääkkeiden myynnissä, korvauksissa ja lääkehoidon toteutumisessa?

Timo Klaukka Ann-Mari Hannula Sirpa Peura Sari Eerikäinen Sinikka Rajaniemi

Fenkoliveden käyttö pikkulasten ilmavaivoissa ei ole perusteltua

Fenkolivesi, Aqua foeniculi, on pitkään käytössä ollut apteekeissa valmistettava tuote, joka sisältää fenkoliöljyä 0,5 mg/ml. Käyttötarkoituksena on pienten lasten ilmavaivat, valmiste on ollut saatavilla ilman lääkemääräystä. Fenkoliveden käytöstä em. tarkoitukseen ei sosiaali- ja terveyshallituksen käsityksen mukaan ole riittävää tehon ja turvallisuuden osoitusta.

Marja-Leena Nurminen

Triatsolaamivalmisteet uudelleen myyntiin tarkoin rajauksin

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus on tänään päättänyt sallia triatsolaamia sisältävien unilääkkeiden Halcion 0,125 mg ja 0,25 mg tabl. sekä Dumozolam 0,2 mg resoribl. jakelun ja myynnin. Apteekkimyynnissä sallitaan ainoastaan 10 tabletin pakkauskoko. Triatsolaamia suositellaan määrättäväksi ainoastaan tilapäiseen, lyhytaikaiseen ja toimintakykyä haittaavaan unettomuuteen, joka ilmenee ensisijaisesti nukahtamisvaikeuksina.

Paroksetiini - uusi depressiolääke

Sosiaali- ja terveyshallitus on myöntänyt myyntiluvan uudelle depressiolääkkeelle, paroksetiinille (Seroxat(R) 20 mg tabl., Novo Nordisk). Paroksetiini kuuluu 5-hydroksitryptamiinin (5-HT) takaisinottoa estäviin lääkeaineisiin, kuten mm. fluoksetiini, fluvoksamiini ja sitalopraami. Indikaatioiksi on hyväksytty kaikentyyppiset depressiot, mukaanlukien reaktiiviset ja vakavat depressiot ja depressiot, joihin liittyy tuskaisuutta.

Markku Toivonen

Edullisten rinnakkaisvalmisteiden säästövaikutukset

Vuonna 1990 tuli Suomen markkinoille joukko edullisia ns. geneerisiä lääkevalmisteita. Niillä tarkoitetaan tässä hinnaltaan alkuperäisvalmistetta edullisempia rinnakkaisvalmisteita, joita tuodaan markkinoille alkuperäisvalmisteen patenttisuojan mentyä umpeen. Tällä hetkellä geneerisille lääkkeille on myönnetty maassamme noin 90 myyntilupaa, mutta kaikkia näitä valmisteita ei ole tuotu kauppaan. Geneeriset rinnakkaisvalmisteet vastaavat koostumukseltaan alkuperäisvalmisteita, mutta ovat 10-50 % niitä halvempia.

Sirpa Peura Timo Klaukka Sinikka Rajaniemi

Uudet pahoinvointilääkkeet

Sosiaali- ja terveyshallitus on äskettäin myöntänyt myyntiluvan kolmelle uudelle pahoinvointilääkkeelle, granisetronille (Kytril 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, SmithKline Beecham), ondansetronille (Zofran 2 mg/ml injektioneste sekä 4 ja 8 mg tabletit, Glaxo) ja tropisetronille (Navoban 1 mg/ml injektioneste sekä 5 mg kapselit, Sandoz). Valmisteet on tarkoitettu sytostaattien aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyyn ja hoitoon. Granisetronin, ondansetronin ja tropisetronin teho näyttää ainakin osittain olevan parempi kuin perinteisillä pahoinvointilääkkeillä, mutta näiden uusien lääkeaineiden käyttöä rajoittanee niiden korkea hinta.

Marja-Leena Nurminen

Kaikkivoipaisuuden ongelma lääkärin työn haasteena

Lääkäri-potilassuhde on tärkeä osa hoitoa. Tietoisesti jokainen lääkäri haluaisi sen olevan hyvän. Silti yllättäen jokainen lääkäri on jonkun tai joittenkin potilaitten kohdalla kokenut ärtymystä, tyytymättömyyttä itseensä ja potilaaseen sekä tunnetta, että jostain syystä on toiminut aivan vastoin omia periaatteitaan. Miksi jotkin lääkäri-potilassuhteet tulevat ongelmallisiksi? Mikä saa lääkärin ajoittain toimimaan tavalla, joka tuntuu itselle vieraalta ja hoitosuhteen kannalta tuhoisalta? Miksi jotkut potilaskäynnit tulevat leimatuiksi "turhiksi"?

Anneli Larmo

Tuoko salmeteroli uutta potkua astman hoitoon?

Uusi pitkävaikutteinen inhaloitava beta2-sympatomimeetti salmeteroli on ollut Suomessa käytössä erityisluvalla noin vuoden ajan astmapotilaiden ja muiden keuhko-obstruktiopotilaiden hoidossa. Länsi-Pohjan keskussairaalassa salmeterolia on kokeiltu astmapotilaille, joilla on oireita yöaikaan tai päivisin runsaasti. Kokemukset ovat olleet myönteiset, sillä oireet ovat lievittyneet ja potilaat ovat yleensä voineet luopua suun kautta otettavista astmalääkkeistä.

Jyrki Kotaniemi

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030