Lehti 18: Työssä 18/2021 vsk 76 s. 1170 - 1171

Epidemian hallinnan työkalu pitää tilannekuvan ajan tasalla

Koronaepidemia vyöryessä Suomeen kevättalvella 2020 tarvittiin yhteinen epidemian hallinnan työkalu. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tuotettu ohjelmisto­palvelu Haavi on nopeuttanut tartunnanjäljitystä ja yhtenäistänyt toimintatavat kunnissa.

Päivi Lehto-TrapnowskiSirpa ArvonenKirsi WillaAki PuustjärviEeva Ruotsalainen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Ohjelmistopalvelu Haavi® tukee epidemian tilannekuvan muodostamisessa ja käytännön tartunnanjäljitystyössä Suomen kansallisen hybridistrategian mukaisesti: testaa – jäljitä – eristä – hoida. Se on kehitetty yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin epidemiologisen yksikön ja kuntien tartuntatautiyksiköiden asiantuntijoiden kanssa.

Haavi® kokoaa laboratoriojärjestelmän tuottamat näytevastaukset ja tartunnan saaneiden ja altistuneiden tiedot yhteen siten, että kukin toimija pääsee välittömästi näkemään itselleen tarpeelliset tiedot.

Kokonaiskuvan avulla tehdään erilaisia skenaarioita tilanteen kehittymisestä ja laaditaan suosituksia toimenpiteistä epidemian hillitsemiseksi. Pandemiatilanteen viikoittaisten tilastojen koostaminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle on automatisoitu, ja tietoja hyödynnetään myös HUS:n alueen kuntien ja Uudenmaan alueellisissa pandemiakoordinaatioryhmissä sekä HUS:n järjestämissä koronavirusinfoissa.

Palvelun sisällöllistä suunnittelua ohjaavat Uudenmaan pandemiakoordinaatioryhmän linjaukset, sairaanhoitopiirin ja kuntien tarpeet sekä THL:n ja STM:n ohjeet ja raportointitarpeet. Palvelun laajentuessa kuntien käyttäjäraadit sekä viikoittaiset palautetilaisuudet (ns. kyselytunti) ovat nousseet merkittävään rooliin.

Sujuva polku testauksesta tartunnanjäljitykseen

Koronavirusepidemian hallinnassa olennaisessa osassa on testaus- ja analysointikapasiteetti. HUS:n alueella on käytössä testin itsepalveluajanvaraus Koronabotti, yli 50 näytteenottopisteen verkosto Uudellamaalla ja analysointikapasiteetti, joka mahdollistaa jopa 20 000 näytteen analysoinnin vuorokaudessa.

Testitulos lähetetään tekstiviestillä ja positiivisten tulosten saajia ohjeistetaan valmistautumaan kunnan yhteydenottoon. Positiiviset testitulokset sekä altistuneiden tiedot kertyvät Haavin tapauskohtaiseen rekisteriin kuntien tartunnanjäljittäjien käyttöön sekä sairaanhoitopiirille pandemian seurannan tilannekuva.

Myös altistuneille lähetetään tekstiviesti altistumisesta ja karanteenin jäämisen sekä testauksen ohjeet jo ennen haastatteluyhteydenottoa. Tämä nopeuttaa tartunnanjäljityksen tiedonkulkua.

Ohjelmistopalvelu on nopeuttanut testeihin pääsyä ja tulosten saamista. Koronabotti on vapauttanut resursseja kuntien koronaneuvontapuhelimista ja vähentänyt ruuhkaa puhelinpalveluissa. Testiaikoja on varattu itsepalvelussa lähes 600 000 kertaa puolen vuoden aikana.

Nopeaa tiedonvaihtoa ja merkittäviä säästöjä

Tiedot tartuntojen, tartunnanlähteiden, joukkoaltistumisten, eristysten ja karanteenien määristä ovat sairaanhoitopiirin nähtävissä Haavin tietokantaa hyödyntävän PowerBI-raportointityökalun kautta. Samasta työkalusta kunkin kunnan viranomaiset näkevät oman kuntansa tilanteen. Ennen keskitettyä järjestelmää tartunnanjäljityksen yhteistyö perustui suojattuihin sähköpostiyhteyksiin ja esimerkiksi Excel-taulukoihin.

Ohjelmiston yhteiset parametrit ja prosessit nopeuttavat tiedonvaihtoa sairaanhoitopiirin epidemiologisen yksikön ja kuntien välillä ja uusien tartunnanjäljittäjien perehdyttämistä. Tämä on nähty mm. Vantaalla, jossa tartunnanjäljitykseen tarvittiin nopeasti lisähenkilökuntaa epidemiatilanteen pahennettua.

Haavi nopeuttaa tartunnanjäljitystyötä automatisoinnilla ja selkeillä työprosesseilla. Ilman automatisoituja prosesseja olisi tarvittu enemmän terveydenhuoltoalan ammattilaisia, joista on epidemian aikana ollut pulaa.

Lue myös

Ohjelmistopalvelu tuottaa merkittäviä säästöjä HUS:n alueen kunnille. Arvioiden mukaan suurin säästö tulee koronatestien ajanvarausten itsepalvelusta, noin miljoona euroa kuukaudessa. Yhteensä ohjelmistopalvelun tuottama säästö on noin 1,3 miljoonaa euroa kuukaudessa. Myös koronarokotusten itsepalveluajanvarauksen tuottama säästö on samaa luokkaa.

Tämän lisäksi tulevat välilliset hyödyt tehokkaasta tartunnanjäljityksestä sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteisellä työalustalla.

Jatkokehitys tähtää käytön laajentamiseen

Ohjelmistopalvelua kehitetään lähitulevaisuudessa muidenkin sairaanhoitopiirien ja kuntien yhteiseksi työkaluksi avohoidossa esiintyvien, valvottavien, yleisvaarallisten ja muiden tartuntatautien seurantaan ja tartunnanjäljitykseen.

Haavin suunnittelua ja kehittämistä ovat ohjanneet ja linjanneet HUS:n infektiosairauksien linjan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen epidemiologisesta yksiköstä, ylilääkäri Asko Järvinen, hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä ja johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sekä viikoittain kokoontuvat Uudenmaan kuntien tartuntatautiyksiköiden vastuulääkärit.

Palvelu on laajentunut myös HUS-erva-alueen muihin sairaanhoitopiireihin. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri käyttää Haavin tartunnanjäljitysosioita. HUS koordinoi ja tukee palvelun alueellisia käyttöönottoprojekteja sekä toiminnallisesti että teknisesti.

Haavi® on tekijänoikeuksien suojaama ja rekisteröity tavaramerkki ja nimeä voi käyttää vain HUS:n luvalla. HUS Tietohallinto toimii palvelun valmistajana.


Faktat

Ohjelmistopalvelu HAAVI®

Ammattilaisille

• Tartuntojen seurannan ja jäljityksen ohjelmisto

• Näytteenottoon ohjausbotti ja ajanvaraus koronatestiin

• Tilannekuvaraportti kunnan ja sairaanhoitopiirin tasolla

Kansalaisille

• Koronabotti ja sen sisältämä itsepalveluajanvaraus koronatestiin

• Koronatietoni.fi, josta saa todistuksen negatiivisesta testituloksesta

”Vaihtoehto, jossa kukin kunta olisi yksin kehittänyt vastaavaa ohjelmistokokonaisuutta, olisi ollut huomattavasti hitaampi ja kalliimpi. Tällaista yhteiskehittämistä terveydenhuoltosektorilla olisi hyvä harjoittaa laajemminkin. Yhteiskehittäminen on tarjonnut myös arvokkaan alustan yhtenäistää käytäntöjä ja oppia kollegoilta. Omat odotukseni itsepalveluosion jatkokehittämiselle ovat suuret: olisi kätevää, jos kansalainen voisi itse edesauttaa tartunnanjäljitystä.” Keski-Vantaan vastaanottotoiminnan terveyspalvelupäällikkö Saara Ansamaa

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030