Tilaus- ja käyttöehdot

Suomen Lääkäriliitto ry - Finlands Läkarförbund rf julkaisee Suomen Lääkärilehteä (myöhemmin: Lääkärilehti) sekä printtilehtenä että digitaalisena julkaisuna (digilehti). 

Lääkärilehden tilaukseen sovelletaan seuraavia ehtoja tilattaessa Lääkärilehden sisältöjä Suomen Lääkäriliitto ry:ltä joko painettuna ja/tai digitaalisena versiona. 

1. Tilausmuodot

Lääkärilehti, digilehti tai molemmat versiot yhdessä tilataan yhden (1) kalenterivuoden ajaksi. Tilaus jatkuu automaattisesti kestotilauksena, mikäli tilausta ei peruta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä. Keskeytettyjä tilauksia ei hyvitetä.

Mikäli tilaus alkaa kesken kalenterivuoden, Tilaaja maksaa koko vuoden hinnan.

2. Tilauksen alkamisaika

Painetun lehden tilaus alkaa tilausta seuraavasta julkaistavasta lehdestä. Tilaaja saa ensimmäisenä lehtenään lehden, jonka julkaisupäivämäärä on lähinnä tilauksen päivämäärää.

Digitaalisen sisällön käyttöoikeus tulee voimaan yhden (1) vuorokauden sisällä tilauksesta. Digitaalisen sisällön käyttöoikeus edellyttää kirjautumista palveluun Fimnet-tunnuksilla tai ip-pohjaista tunnistautumista. Digitilauksella yhtäaikaisten kirjautumisten maksimimäärä on kolme (3) kappaletta. 

Tilaus on siirrettävissä tilaajan organisaatiossa toiselle käyttäjälle edellyttäen, että Tilaaja ilmoittaa siirrosta asiakaspalveluun 14 vrk ennen toivottua siirtohetkeä.

Tilaaja huolehtii tietoliikenneohjelmien ja yhteyksien hankkimisesta ja kustannuksista palvelun käyttöä varten.

3. Tilaushinnat, toimitus ja laskutus

Tilaushinnat määritellään vuosittain.

Tilaushinnat vuodelle 2023 kotimaassa ovat seuraavat: painettu lehti 299 euroa, digitilaus 299 euroa, painettu lehti ja digitilaus 349 euroa. Irtonumeron hinta on 29 euroa. 

Tilaushinnat vuodelle 2023 ulkomaille ovat seuraavat: painettu lehti 349 euroa, digitilaus 299 euroa, painettu lehti ja digitilaus 399 euroa.

Painetun lehden tilaushinta sisältää postituskulut. 

Hinnanmuutoksista ilmoitetaan Tilaajalle 14 vrk ennen uusien hintojen voimaantuloa.

Tilaus laskutetaan vuosittain yhdessä erässä maksuehdolla 14 vrk netto. 

Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus keskeytyy. Tilaus jatkuu, kun lasku tulee maksetuksi. Viivästyneistä laskuista peritään korkolain mukainen viivästyskorko.

4. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Mikäli tilaukseen kuuluva sisältö tai palvelu on virheellinen tai jäänyt toimittamatta, tilaajan tulee reklamoida Julkaisijan asiakaspalveluun asian korjaamiseksi.

Julkaisija ei ole vastuussa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista tai virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

4.1. Verkkopalvelun käytettävyys

Julkaisija pyrkii pitämään digipalvelun käytössä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelu voi hetkittäin olla pois käytöstä esimerkiksi liiallisen kuormituksen, huollon tai muiden syiden vuoksi.

Julkaisija ei ole vastuussa tietojen katoamisesta, haitasta tai muista välillisistä kustannuksista, jotka digipalvelun käyttökatko saattaa Tilaajalle aiheuttaa.

Tilaaja huolehtii tarvittavien tietoliikennelaitteiden, yhteyksien ja ohjelmien hankkimisesta. Julkaisija ei ole vastuussa digipalvelun yhteensopivuudesta Tilaajan käyttämiin tietoliikennelaitteisiin, yhteyksiin ja ohjelmiin, eikä jatkuvaa ja virheetöntä toimivuutta voida taata.

Tilaaja huolehtii laitteidensa asianmukaisista suojauksista. Julkaisija ei ole vastuussa Tilaajalle digipalvelun käytöstä mahdollisesti koituvista tietoturvariskeistä.

4.2. Verkkopalvelun oikeudet

Digipalvelussa julkaistu sisältö kuuluu Suomen tekijänoikeuslainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten piiriin. Julkaisija vastaa digipalvelussa olevan sisällön tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

Julkaisija ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamien sisältöjen oikeellisuudesta, saatavuudesta tai tekijänoikeuksista sekä muista immateriaalioikeuksista, vaikka kyseiseen sisältöön pääsisi digipalvelussa olevan linkin kautta tai muulla tavoin.

5. Tilaus- ja käyttöehtojen muutokset

Julkaisija pidättää oikeuden tilaus- ja käyttöehtojen muuttamiseen. Tilaus- ja käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan kirjeitse, sähköpostitse tai verkkopalvelun kautta. 

Muutokset tulevat voimaan 14 vuorokauden kuluttua niitä koskevasta ilmoituksesta. Tilaus voidaan irtisanoa päättymään ennen käyttöehtojen muutosten astumista voimaan. 

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Suomen Lääkäriliitto ry
laakariliitto@laakariliitto.fi
+358 9 393 091

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030