• Miia Soininen

"Kerro esimiehelle ja hanki hyvä asianajaja"

Mitä tapahtuu, kun lääkäri saa syytteen vakavasta hoitovirheestä? Mitä kannattaa tehdä?

Kuva 1 / 1

Useita vuosia sitten oikeuteen joutunut lääkäri antaa kaksi neuvoa samaan tilanteeseen joutuvalle kollegalle: kerro lähimmälle esimiehellesi ja hanki heti hyvä asianajaja.

– Toivo esimieheltä aikaa keskustella ja kuunnella. Se on ensiarvoisen tärkeää. Itse sain sellaista tukea. Hanki asianajaja heti kun poliisikuulustelut ja tutkimukset alkavat. Liitolta saa varmaan nykyään paremmin lainopillista apua.

”Missään tapauksessa ei kannata jäädä yksin.”

– Missään tapauksessa ei kannata jäädä yksin, lääkäri toteaa.

Lääkäri joutui oikeuteen syytettynä kuolemantuottamuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta, kun lonkkamurtumapotilas kuoli keuhkoemboliaan.

Lääkäri kertoo toimineensa silloisten ohjeiden mukaan, mutta työtaakka oli valtava eikä sijaisia ollut riittävästi. Potilaan voinnin muutoksesta ei tullut riittävää informaatiota, minkä takia lääkäri ei reagoinut tilanteen vaatimalla vakavuudella.

Oikeusprosessi kesti yli kaksi vuotta. Lopulta syyte hylättiin.

Itsetunto ja hyvinvointi koetuksella

Lääkäri kuvailee prosessia eri vaiheineen henkisesti kuluttavaksi.

– Se syö itsetuntoa, pyörii mielessä ja nakertaa hyvinvointia.

Aluksi hänen tapaansa käsitellä asiaa kuului se, että hän halusi puhua siitä rohkeasti. Nyt hän katsoo pystyneensä kääntämään kokemuksen vahvuudekseen.

– Olen viisastunut valtavasti. Asia ei vaikuttanut urakehitykseeni mitenkään, päinvastoin. Minulla on vahvuutta auttaa esimiehenä nuoria ja kokemattomampia.

NÄIN OIKEUSPROSESSI ETENEE

Lähes jokainen lääkäri joutuu työurallaan vastaamaan johonkin valitukseen tai kanteluun. Oikeuteen joutuminen on sen sijaan harvinaisempi tapaus.

Syytettä seuraava oikeusprosessi on raskas ja ikävä. Prosessin vaiheiden tuntemisesta on hyötyä, jos sellainen osuu omalle tai läheisen kollegan kohdalle.

SELVITYSPYYNTÖ

Valviralta tulee selvityspyyntö. Potilas tai omainen on kannellut hoidosta. Joskus käy niin, että valvontaviranomainen saa muulta taholta ilmoituksen, jossa epäillään epäasianmukaista hoitoa.

Myös poliisi voi pyytää lausuntoa potilaan hoidon asianmukaisuudesta esimerkiksi oikeuslääketieteellisen kuolemansyynselvityksen yhteydessä tai tutkiessaan rikosepäilyä.

Valviran selvityspyyntöön on vastattava. Lääkäri kertoo antamastaan hoidosta omalta kannaltaan ja perustelee sen.

Valvira taas antaa poliisille oman lausuntonsa siitä, oliko hoito asianmukaista vai ei. Pohjana ovat selvitykset ja asiantuntijalausunnot.

Lääkärin ensimmäinen selvitys Valviralle on olennainen. Poliisi käyttää sitä kuulustelutilanteessa.

✓ TEE LAUSUNTO HUOLELLISESTI JA KÄYTÄ TARVITTAESSA APUNA LÄÄKÄRILIITON LAKIMIESTÄ.

POLIISIKUULUSTELU

Poliisikuulustelussa pärjää yleensä yksin. Asianajajan voi kuitenkin ottaa mukaan, jos apu tuntuu tarpeelliselta.

Poliisi vastaa asian rikosoikeudellisesta selvittämisestä.

Lääkäriliiton lakimieheltä voi pyytää neuvoja ja hän voi käydä tilannetta läpi. Lakimies myös auttaa asianajajan valinnassa ja neuvoo, mitä kuulustelussa kannattaa sanoa ja mitä ei.

Ennen kuulustelua saatu apu voi vaikuttaa jutun etenemiseen. Syyttäjä voi päätyä myös siihen, ettei syytteen nostamiselle ole perusteita.

✓ OTA HYÖTY LIITON AVUSTA JO NYT.

SYYTE

Jos syyttäjä nostaa syytteen, tuomioistuimelta tulee kutsu käräjäoikeuteen. Pois jääminen ei ole vaihtoehto. Oikeudenkäynnin alkamiseen voi kulua jopa kuukausia, joten valmistautumiseen on yleensä aikaa.

Nyt viimeistään tarvitaan asianajaja. Liitolla on ympäri Suomen yhteistyöasianajajia, jotka tuntevat aihepiirin.

✓ HANKI ASIANAJAJA.

KÄRÄJÄOIKEUS

Oikeudenkäynnissä syyttäjä pyrkii näyttämään syytteen toteen ja marssittaa esiin kaiken näytön. Puolustus pyrkii kumoamaan syytteen.

Potilasasiakirjamerkinnät ovat oleellisia. Niille annetaan suurin merkitys varsinkin epäselvissä tapauksissa.

Ensimmäisessä istunnossa syyttäjä esittää syytteen ja sitä tukevan näytön. Sitten kuullaan syytettyä. Tämän jälkeen seuraa niin sanottu pääkäsittely, jossa kuullaan todistajia ja mahdollisia asiantuntijoita. Kuuleminen saattaa vaatia useampia istuntoja.

Syyttäjä ja tuomioistuimen jäsenet voivat esittää kysymyksiä syytetylle ja tämän todistajille. Todistajat kertovat havainnoistaan.

Asiantuntijat kertovat alansa kysymyksistä, kuten siitä, mikä on sydänperäisten sairauksien tavanomainen hoito. Asiantuntijan lausunto on yleensä kirjallinen, eikä hän välttämättä tule oikeuteen.

✓ VALMISTAUDU PROSESSIIN HUOLELLA. KÄY LÄPI OMAN ASIANAJAJAN KANSSA MUUN MUASSA HENKILÖITÄ, JOTKA SOPISIVAT PUOLTAMAAN NÄKEMYSTÄSI JA JOITA VOISIT KUULLA TODISTAJANA TAI ASIANTUNTIJANA. SOVI YHTEYDENOTOISTA HEIHIN ASIANAJAJASI KANSSA. ON PAREMPI, ETTÄ HE EIVÄT OLE SINULLE LÄHEISIÄ.

PUOLUSTUS

Kun lääkäri vastaa oikeudenkäynnissä kysymyksiin, hän sekoittaa helposti roolinsa ja alkaa arvioida asiaa lääkärinä. Hän ei kuitenkaan ole oikeudessa lääkärinä vaan rikoksesta epäiltynä.

Asianajaja hoitaa asiaa lääkärin puolesta ja on ensisijaisesti äänessä. Lääkäri vastaa vain suoraan hänelle esitettyihin kysymyksiin. Asiantuntijoiden kanssa ei kannata ryhtyä keskusteluun.

Joskus on käynyt niinkin, että lääkäri on sotkeutunut sanoissaan ja vahingossa myöntänyt syytteen.

✓ VARAUDU SUORIIN KYSYMYKSIIN. KÄY ASIANAJAJAN KANSSA ETUKÄTEEN LÄPI, MILLAISIA KYSYMYKSIÄ VOI TULLA JA MITEN NIIHIN VASTATAAN.

NÄYTÖN JA OLOSUHTEIDEN ARVIOINTI

Tuomioistuin arvioi näytön. Jos potilasasiakirjojen ja hoidosta jälkikäteen annettujen selvitysten tiedot ovat ristiriitaisia, potilasasiakirjoja pidetään yleensä luotettavampina.

Lääketieteellisestä näkökulmasta potilasta voi useinkin hoitaa monella tavoin, eikä yhtä oikeaa tapaa ole. Hoidollisista päätöksistä voi olla monenlaista todistusnäyttöä.

Puolustus voi vedota olosuhteisiin, joihin lääkäri ei pystynyt itse mitenkään vaikuttamaan.

Hoitovirheiden takana voi olla haastavia tilanteita. Kiire päivystyksessä, valtava potilasmäärä, henkilökunnan vähäisyys tai laitteiden toimimattomuus. Tällöin nousee esiin myös organisaation ja esimiehen vastuu, eli miten asioista on huolehdittu.

Tuomioistuin voi harkinnan jälkeen todeta, että vaikka lääkäri olisi syyllinen, hänet voidaan jättää tuomitsematta olosuhteiden takia. Lääkärin virhe saattoi johtua esimerkiksi siitä, että hän ei saanut laboratoriotuloksia ajallaan.

✓ KÄY LÄPI ASIANAJAJASI KANSSA, LÖYTYYKÖ LIEVENTÄMIS- TAI VAPAUTTAMISPERUSTEITA.

LOPPULAUSUNTO

Ennen kuin tuomioistuin vetäytyy harkitsemaan päätöstä, se pyytää yleensä asianosaisilta loppulausunnot. Lausunnossa kerrataan näyttö ja perusteet syytteen hylkäämiselle.

PAINE

Oikeusprosessi on kuormittava ja kestää pahimmillaan vuosia. Lääkäri voi olla hädissään, oli hän sitten nuori tai vanha. Kokeneella lääkärillä on usein enemmän perspektiiviä asioihin.

Kliinisessä työssä alkaa herkästi pelätä virheitä. Työyhteisössä esimiehellä on tärkeä rooli siinä, ettei synny syyllistävää ilmapiiriä.

✓ HAE TUKEA LÄÄKÄRILIITON LUOTTAMUSLÄÄKÄRILTÄ. VAIKKA ET TARVITSISI VARSINAISESTI HOITOA, KESKUSTELUAVUN HANKKIMINEN KANNATTAA.

ODOTUS

Käräjäoikeus tekee päätöksen oikeudenkäyntiä seuraavien viikkojen tai kuukausien aikana. Tuomioistuin ilmoittaa oikeudenkäynnin päättyessä, milloin päätös annetaan. Aikataulu riippuu työmäärästä.

TUOMIO: SYYTÖN

Syyte hylätään. Vapauttava tuomio ja helpotus.

TUOMIO: SYYLLINEN

Syytetty tuomitaan syylliseksi. Liiton oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikuluja, mutta sakot ovat henkilökohtaisia ja ne pitää maksaa itse. Sakkojen määrä vaihtelee huomattavasti.

Jos haluaa valittaa, niin ilmoitus tyytymättömyydestä on tehtävä seitsemän päivän kuluessa. Valitus ylempään oikeusasteeseen pitää tehdä 30 päivän kuluessa.

Asianajaja jatkaa työtään ja tekee valituskirjelmän. Siinä pyydetään kumoamaan tuomio ja perustellaan, miksi tuomio on väärä.

HOVIOIKEUS

Prosessi käydään uudestaan. Jos hovioikeus päätyy samaan ratkaisuun kuin käräjäoikeus, tie saattaa nousta pystyyn. Korkeimmalta oikeudelta on haettava valituslupaa, ja sitä on vaikea saada.

LÄHTEET: Lakimiehet Kati Lehtonen ja Hannele Pöyry Lääkäriliitosta, www.laakariliitto.fi.

Lääkäriliiton oikeusturva-vakuutus pähkinänkuoressa

•Vakuutus korvaa jäsenten oikeudenkäyntikuluja hoitovirheasioissa 25 000 euroon saakka.

•Omavastuu on 15 prosenttia, kuitenkin vähintään 150 euroa.

•Vakuutus kattaa myös muita työhön ja ammattiin liittyviä riitoja ja prosesseja.

•Yleensä asianajaja tekee vakuutusyhtiöön oikeusturvailmoituksen ottaessaan jutun vastaan. Lääkärikin voi tehdä ilmoituksen OP Vakuutuksen verkkosivuilla.

•Potilaalle hoidosta aiheutuneet vahingot korvataan potilasvLääkäriliakuutuksesta.

Lisää aiheesta

Ammatillisen kehittymisen seurantaan on jo välineet
Parasta ennen – osaamista on päivitettävä
Se olisin voinut olla minä

Kirjoittajat
Miia Soininen

Lisää aiheesta

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.