Jäsen

Lääkäriliitto ei kannata uutta Kela-korvausmallia

Liiton mukaan hallituksen esityksessä on kyse vain yhden ongelmallisen periaatteen tuomisesta sairausvakuutukseen.

Sari Kosonen
Adobe

Hallitus on esittänyt lakimuutosta, jolla toteutettaisiin hallitusohjelman mukainen uusi Kela-korvausmalli. Lääkäriliitto ei kannata esitetyn mallin toteuttamista.

Lakiesityksen merkittävin sisältö on erikoislääkärikäyntien korvauksen rajaaminen vain tilanteisiin, joissa kyseessä on yleislääkärin tai yleislääketieteen erikoislääkärin lähetteen perusteella tapahtuva käynti erikoislääkärillä. Poikkeuksena tähän olisivat käynnit naistentautien ja synnytysten erikoislääkärillä, silmätautien erikoislääkärillä, psykiatrian erikoislääkärillä sekä suu- ja leukakirurgian erikoislääkärillä.

Uudistuksesta käytetty termi, uusi Kela-malli, antoi ymmärtää, että kyseessä olisi paljon merkittävämpi myönteinen muutos, jolla olisi pureuduttu terveydenhuoltojärjestelmämme merkittäviin rakenteellisiin haasteisiin. Sen sijaan kyse onkin vain yhden ongelmallisen periaatteen tuomisesta sairausvakuutukseen, todetaan Lääkäriliiton lausunnossa .

Uudistuksen tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon saatavuutta, purkaa perusterveydenhuollon hoitojonoja, siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään ja varhaiseen hoitoon sekä edistää eri ammattiryhmien välistä tarkoituksenmukaista työnjakoa. Lääkäriliitto ei tunnista esityksen tukevan mitään näistä tavoitteista.

Valtaosa yksityisten erikoislääkäreiden hoitamista potilaista katsoo tarvitsevansa erikoislääkärin osaamista. Ylimääräinen yleislääkärikäynti tuskin toisi tähän paljoa lisäarvoa, eikä se olisi tarkoituksenmukaista rajallisen yleislääkäriresurssin käyttöä.

Liiton mielestä taloudellinen hyöty mallista ja korvaustasojen nostosta mennee osin yksityisille vakuutusyhtiöille ja suurille lääkäripalveluyrityksille. Potilaiden hyöty jäisi varsin vähäiseksi. Käytännössä uusi malli lisäisi potilaiden kustannuksia yleislääkärikäynnin verran.

Lääkäriliitto kiinnittää huomiota myös erikoisalojen eriarvoiseen asemaan esitetyssä mallissa. Tämä ei tue potilaiden yhdenvertaisuutta.

Liiton mielestä korvaustaksojen korotus samaan aikaan toteutettavan perusterveydenhuollon hoitotakuun pidentämisen ja siihen liittyvän rahoitusleikkauksen kanssa ei edistä terveydenhuollon kokonaisuuden toimivuutta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Perusterveydenhuollon palveluiden yhdenvertaista saatavuutta tukisi tehokkaammin vastaavan rahoituksen kohdentaminen hyvinvointialueiden järjestämään perusterveydenhuoltoon. Nyt esitetty malli vääjäämättä lisäisi sosioekonomisia eroja terveyspalveluiden saatavuudessa entisestään.

Lue lisää: STM haluaa yksityisen erikoislääkärikäynnin Kela-korvauksen ehdoksi yleislääkärin lähetteen

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030