Terveydenhuolto

Paperittomien hoidon kiristys huolestuttaa

”Tehokkaampaa olisi hoitaa heidät arkisin terveyskeskuksessa kuin viikonloppuna päivystyksessä.”

Heli Väyrynen
Adobe

Paperittomien oikeus saada hoitoa julkisessa terveydenhuollossa laajeni viime vuoden alussa. Nyt hallitus esittää lain kiristämistä ja palvelujen supistamista.

Global Clinicin vapaaehtoiset työntekijät ovat pettyneitä ja huolissaan.

Koordinaattori Minna Iljanka ja lääkäri Jaakko Kivisaari Turusta sekä kätilö Janita Tasa Helsingistä muistuttavat, ettei paperittomien välttämätön hoito ole kallista eikä rasita terveydenhuollon kantokykyä. Paperittomia arvioidaan olevan melko vähän, ja vain osa käyttää terveyspalveluita.

– Kustannustehokkaampaa olisi hoitaa heidät arkisin terveyskeskuksessa kuin viikonloppuna päivystyksessä, Minna Iljanka sanoo.

Jos välttämätöntä hoitoa rajataan, palataan monen kohdalla lakia edeltäneeseen tilaan.

– Jos aikuisille paperittomille jää oikeus vain kiireelliseen hoitoon, asiakasmäärämme kasvavat, Iljanka jatkaa.

Mielenterveysongelmat lisääntyneet

Hallituksen esityksen mukaan lapset saisivat jatkossakin tarvitsemansa hoidon.

– Tämä on erittäin hyvä asia, Janita Tasa toteaa.

Myös välttämätön raskauden ajan hoito turvattaisiin.

– Kaikki raskauden aikainen hoito ja seuranta on välttämätöntä. Tällaisella maininnalla laissa on riski, että tietyt palvelut jätettäisiin pois, Tasa pohtii.

Lisäksi vakavan sairauden ja vamman välttämätön hoito turvattaisiin.

– Mikä on vakava sairaus? Esitys jättää liikaa tulkinnan varaa.

Global Clinicin vapaaehtoisten kokemus on, että paperittomilla on aina muutakin vaivaa kuin akuuttia.

– Mielenterveysongelmat ovat selvästi lisääntyneet. Paperittoman epävarma tilanne voi jatkua vuosia. Se kuormittaa henkistä kapasiteettia. Näillä ihmisillä on monin tavoin vaikeaa, Jaakko Kivisaari sanoo.

Global Clinicin psykologien palveluille on tällä hetkellä kysyntää.

Helsingissä hoidetaan hyvin

Global Clinic toimii lähinnä Turussa ja Helsingissä.

Helsingissä tehtiin jo ennen lakimuutosta kuntatason päätös, että paperittomille tarjotaan välttämätöntä hoitoa ja palvelut on keskitetty Kalasataman terveysasemalle.

– Helsingissä tilanne on ollut hyvä useamman vuoden, ja paperittomia on saatu ohjattua Kalasatamaan, Janita Tasa kertoo.

Lakimuutoksen jälkeen Helsingin Global Clinicin asiakasmäärät ovat vähentyneet merkittävästi. Klinikka ei tällä hetkellä hoida paperittomia itse, vaan se ohjaa heitä julkiseen terveydenhuoltoon.

Helsingin klinikalle tulee muualta yhteydenottoja, joiden perusteella lakimuutos ei ole toteutunut joka paikassa.

Potilaita on jopa ohjattu julkisesta terveydenhuollosta Global Clinicille.

Kyse voi osin olla terveydenhuollon henkilökunnan tietämättömyydestä. Myöskään paperittomat eivät aina tiedä oikeuksiaan, ja kaikki eivät uskalla hakeutua julkiseen terveydenhuoltoon.

”Lakimuutos ei ole kovin hyvin vaikuttanut”

Tilanne näyttää epäselvältä myös Varsinais-Suomessa.

– Lakimuutos ei nähdäkseni ole kovin hyvin vaikuttanut. Ei julkisella mitä tahansa hoideta. Me olemme hoitaneet verenpainetaudit, diabetekset ja muut krooniset seurantataudit, ja myös akuutteja sairauksia välillä, Jaakko Kivisaari kuvaa.

Lakimuutos tuli samaan aikaan, kun hyvinvointialueet aloittivat. Moni asia oli epäselvää silloin muutenkin.

Lapset ja raskaana olevat on Turunkin seudulla hoidettu kattavasti jo usean vuoden, eikä näitä potilasryhmiä ole näkynyt Global Clinicin vastaanotolla.

Epäselvyyttä on ollut myös siitä, kuka maksaa paperittomien hoidon. Myös ilmeisen varattomilta on laskutettu tosiasiallisia kuluja, vaikka tällöin maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan kompensoida.

Turun Global Clinic pitää vastaanottoa joka toinen viikko.

– Vapaaehtoiset ovat sitoutuneet jatkamaan niin kauan kuin on tarvetta. Ideaali olisi, jos meitä ei tarvittaisi, Minna Iljanka sanoo.

Asiantuntijat toivovat, että hyvinvointialueet alkavat tehdä itsenäisiä päätöksiä laajemmista palveluista kuin lausunnolla oleva lakiesitys tarjoaisi.

Lue lisää: Paperittomien oikeutta terveyspalveluihin halutaan rajoittaa 

Kirjoittaja

Heli Väyrynen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030