Terveydenhuolto

Pistämällä käytettävien huumeiden kirjo on aiempaa laajempi

Rauhoittavien lääkeaineiden ja muuntohuumeisiin kuuluvien synteettisten katinonien pistoskäyttö on kasvanut, ilmenee THL:n tutkimuksesta.

Anne Seppänen
Adobe

Suonensisäisesti käytettävien huumeiden kirjo on yhä moninaisempi Helsingissä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta ruiskuhuumejäämätutkimuksesta.

Yleisimmät pistämällä käytetyt huumeet olivat viime syksyllä opioideihin kuuluva buprenorfiini, rauhoittava lääkeaine alpratsolaami ja stimulantti amfetamiini.

Etenkin bentsodiatsepiineihin kuuluvan alpratsolaamin ja muuntohuumeeksi luettavan synteettisen katinonin alfa-PVP:n käyttö kasvoi viimeisen vuoden aikana.

Lue lisää: Huumeiden käyttäjien vakavat MRSA-infektiot ovat lisääntyneet

– Buprenorfiini ja amfetamiini ovat pitkään olleet yleisimpiä pistoskäytössä esiintyviä aineita, mutta viime vuosina näiden lisäksi rauhoittavien lääkeaineiden ja muuntohuumeisiin kuuluvien synteettisten katinonien pistoskäyttö on kasvanut. Tutkimustulosten perusteella samalla ruiskulla on monesti käytetty useita aineita, mikä viittaa eri yhdisteiden sekakäyttöön tai ruiskujen yhteiskäyttöön. Tämä lisää osaltaan käytön riskejä, oikeustoksikologian tiimipäällikkö Teemu Gunnar  THL:stä kertoo tiedotteessa .

Tutkimuksen aineisto koostuu käytetyistä ruiskuista ja neuloista, jotka kerättiin viidestä sosiaali- ja terveysneuvontapisteestä eri puolilla Helsinkiä syksyllä 2023. Ruiskuhuumejäämätutkimus tuottaa laboratoriomenetelmin varmennettua tietoa pistämällä käytettyjen päihteiden esiintyvyydestä ja siinä tapahtuvista muutoksista.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030