Terveydenhuolto

Valvira ei voi myöntää ammatinharjoittamisoikeutta takautuvasti

Ammatinharjoittamisoikeus myönnetään aina päätöksentekopäivästä alkaen.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Valvira on vastaanottanut ammattioikeushakemuksia, joissa lääketieteen perustutkinnon muussa EU- tai ETA-maassa suorittaneet hakevat täyttä lääkärin ammatinharjoittamisoikeutta takautuvasti valmistumispäivämäärästä alkaen. Ammatinharjoittamisoikeutta ei voida kuitenkaan myöntää takautuvasti.

Valvira jättää tutkimatta sellaiset hakemukset, joissa hakijalle on jo aiemman käytännön mukaisesti myönnetty täysi ammatinharjoittamisoikeus.

Lue lisää: Entistä tärkeämpi ero

Ammatinharjoittamisoikeus myöntämispäivämäärineen on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki), jota ylläpidetään valvontaa varten. Ammatinharjoittamisoikeus myönnetään aina päätöksentekopäivästä alkaen. 

Lue lisää: Ammattioikeutensa menetti viime vuonna 13 lääkäriä

Valvonnallisista syistä rekisteriin vietyjen ammatinharjoittamisoikeuksien alkamispäivämääriä ei voi takautuvasti muuttaa. Rekisteriin viedyt henkilön ammattioikeudet eivät voi vaihdella sen mukaan, milloin rekisteritietoja tarkastellaan. 

Pyyntöjen taustalla korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Aiemmin henkilöille myönnettiin rajoitettu ammatinharjoittamisoikeus, jolla sai työskennellä johdon ja valvonnan alaisena kolmen vuoden ajan. Täydet lääkärin ammatinharjoittamisoikeudet on myönnetty, kun toisessa EU- tai ETA-maassa vaadittavan tutkinnon jälkeinen ammatillinen harjoittelu on hyväksytysti suoritettu. 

Lue lisää: Lääkäriksi laillistuminen kalleinta

Takautuvaa oikeuden myöntämistä koskevien pyyntöjen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden antama  ratkaisu. Sen mukaan Valvira voi myöntää hakijalle suoraan täyden ammatinharjoittamisoikeuden vertaamalla hakijan ammattipätevyyttä Suomessa vaadittavaan ammattipätevyyteen. Vertailua käytetään soveltuvin osin jatkossa EU- tai ETA-maassa valmistuneiden lääkäreiden ammattioikeushakemuksissa.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030