Lehti 5: Ajan­kohtai­sta 5/1997 vsk 52 s. 455

Työsuojelu- hallinto sosiaali- ja terveys- ministeriöön

Työsuojeluhallinto siirtyy huhtikuun alussa työministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön. Hallinnonalan vaihdos koskee ministeriön työsuojeluosastoa sekä työsuojelupiirejä.

Käytännössä työsuojelun liittymäkohdat sosiaali- ja terveydenhuoltoon ovat tähänkin asti olleet vahvat - työn turvallisuuden ja terveellisyyden kehittäminen on työsuojeluhallinnon lakisääteinen tehtävä työsuojelun edistämiseksi. Työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien ehkäisyn lisäksi viime vuosina työelämässä on painottunut työkyvyn säilyttämiseen tähtäävä toiminta, erityisesti ikääntyvien työntekijöiden selviytymisen tukeminen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy. Nähtäväksi jää, muuttuvatko työsuojelupiirien painopisteasettelut uudistuksen myötä.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030