Lehti 34: Ajan­kohtai­sta 34/1996 vsk 51 s. 3646

A-todistus uudistuu

Uudistunut lääkärintodistus A -lomake on vahvistettu Kansaneläkelaitoksessa. Uudistustarve ajan- kohtaistui viime vuodenvaihteen eläkelainsäädännön muutosten ja niiden työkyvyn ylläpitämistä ja kuntoutusta koskevien tavoitteiden myötä. Uudistuksessa kuultiin mm. Suomen Lääkäriliittoa, Suomen Kuntaliittoa ja Suomen Va-kuutuslääkärien Yhdistystä.

Pääosa muutoksista aiempaan A-todistukseen verrattaessa koskee sanamuotoja, jotka on pyritty saamaan mahdollisuuksien mukaan aiemmin uudistetun lääkärinlausunto B:n mukaisiksi. Lisäksi kuntoutustarpeen selvittämiseen on uudella lomakkeella varattu aiempaa enemmän tilaa. Tavoitteena on myös helpottaa yhteydenpitoa lääkärintodistuksia kirjoittavien lääkärien ja päiväraha-asioita ratkovan Kansaneläkelaitoksen välillä. Yhteydenpidon helpottamiseksi lisätiedoille tarkoitettua tilaa on suurennettu. Tämä on johtanut lo-makekoon kasvamiseen.

Lainsäädäntö antaa Kansaneläkelaitokselle velvoitteen selvittää tarvittaessa sairauspäivärahan saajan kuntoutustarve. Kuntoutustarve on selvitettävä viimeistään sairauspäivärahan suorituspäivien ylittäessä 60 päivää. Siksi uuden A-todistuksen laatimisohjeissa painotetaan aiempaa selvemmin, milloin A-todistuksen sijaan tarvitaan B-lausunto.

Lue myös

Harvoin kysymykseen tuleva elimenluovuttajan estyminen an-siotyöstä siirtoon liittyvien tutkimusten tai irrotuksen takia ilmoitetaan uusien ohjeiden mukaan A-todistuslomakkeella, joten D-todistusta ei enää uudistuksen jälkeen tarvita tähän tarkoitukseen.

Uudistunutta A-todistusta koskevaa lisätietoa lähetetään lääkäreille vielä tämän vuoden aikana. Toistaiseksi käytetään entiseen tapaan vanhaa A-todistuslomaketta.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030