Ajan­kohtai­sta 17/1994 vsk 49 s. 1852

Lääketieteellisiin tiedekuntiin 350 uutta opiskelijaa

Uusia lääketieteen opiskelijoita otetaan ensi lukuvuodeksi 37 vähemmän kuin viime syksynä. Tiedekuntien päätöksistä koostuva yhteismäärä 350 on sama kuin laskentatyöryhmä III suositteli mietinnössään.

Turussa ensimmäiselle vuosikurssille tulee 75 opiskelijaa, Helsingissä 90, Tampereella 40, Kuopiossa 70 ja Oulussa 75. Helsinkiin, Kuopioon ja Ouluun uusia opiskelijoita tulee kuhunkin seitsemän vähemmän kuin viime vuonna, ja Tampereella aloittavien määrää on vähennetty 25:llä.

Selvitysmies Jussi Huttunen ehdotti joulukuussa julkistetussa esityksessään, että Tampereelle otettavat 40 uutta opiskelijaa olisivat suorittaneet prekliinisen vaiheen Helsingissä. Esityksen lausuntokierros päättyi jo helmikuussa, mutta odotettuja päätöksiä sen pohjalta ei ollut toukokuussa saatu.

Vs. suunnittelija Marja-Liisa Niemi opetusministeriöstä kertoo, ettei ministeri Heinonen ole vielä antanut asiasta toimenpidemääräyksiä virastolleen. - Olemme täälläkin odottavalla kannalla. Korkeakoulut tietysti joutuivat tekemään ratkaisunsa vanhojen säännösten pohjalta, kun uusia kerran ei ole tullut. Me pääsemme mukaan vähän myöhemmässä vaiheessa. Huttusen mietinnön pohjana olevat säästötavoitteet koskevat hänen käsityksensä mukaan kuitenkin jo tätä vuotta.

Vanhoissa säännöksissä pysyminen ei ole suurentanut opiskelijain lukua Huttusen esittämästä. Marja-Liisa Niemi painottaa, että ne 40 opiskelijaa, jotka Tampere aikoo ottaa, olisivat tulleet Helsinkiin sinne nyt otettavien lisäksi. Kun Helsingissä kustannukset opiskelijaa kohti ovat kalliimmat, säästöä syntyy näinkin.

Lue myös

Viipymisen syyksi Marja-Liisa Niemi arvelee Kuopion hammaslääketieteen laitosta koskevasta lainmuutoksesta aiheutuneen työpaineen. - Nähtävästi on haluttu hoitaa kerrallaan yksi suuri asia loppuun.

Kuopion hammaslääketieteen laitoksen lakkauttamisesta eduskunta yksimielisen käsittelyprosessin jälkeen antoi esityksen jo toukokuun alkupuolella. Silti lainmuutos ei toukokuun lopussa vielä ollut ehtinyt presidentin esittelyyn, vaikka sitä ehdotettiin tulevaksi voimaan jo toukokuun aikana.

- Rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet etenevät hitaasti Marja-Liisa Niemi sanoo. - Ne ovat suuria kysymyksiä, ja niitä on pakko pohtia. (EP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030