Lehti 6: Ajan­kohtai­sta 6/1999 vsk 54 s. 675

Päättäjien nikotiiniriippuvuus ei saa olla työsuojelun esteenä

Tupakansavu kuuluu selkeästi syöpää aiheuttaviin aineisiin, toteavat pakkotupakoinnin vaaroja vähättelevistä lausunnoista huolestuneet Keuhkovammaliitto, Suomen Syöpäyhdistys, Suomen Sydäntautiliitto ja Suomen ASH (Action on Smoking and Health).

Järjestöjen mukaan useiden tupakansavun sisältämien haitallisten yhdisteiden - myös syöpää aiheuttavien aineiden - pitoisuudet ovat ympäristön tupakansavussa jopa suuremmat kuin imettäessä savua henkeen. Järjestöjen mukaan pakkotupakoinnista aiheutuva keuhkosyöpäkuoleman vaara on terveysriskinä rinnastettavissa suurimpiin työturvallisuusriskeihin, kuten bentseeniin, arseeniin tai asbestiin.

Järjestöjen mukaan tupakkalaissa onkin säädettävä ravintoloiden työntekijöiden ja muiden tupakansavussa työskentelevien henkilöiden työsuojelun järjestämisestä työturvallisuuslain edellyttämällä tavalla.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030