Lehti 30: Ajan­kohtai­sta 30/1996 vsk 51 s. 3143

Perusterveydenhuollon lisäkoulutus pysyy kaksivuotisena

Suomalaisia lääketieteen opiskelijoita ja kouluttajia huolestuttanut direktiivinmuutossuunnitelma on hylätty, ja yleislääkärien liikkuminen maasta toiseen on tulevaisuudessakin mahdollista kaksivuotisen perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen pohjalta.

Koulutuksen pidentäminen kolmeen vuoteen näytti varmalta vuosi sitten, kun lääkärien, tiedekuntien ja viranomaisten edustajista koostuva Advisory Committee on Medical Training (ACMT) antoi EU:n komissiolle suosituksensa asiaa koskevaksi direktiivinmuutokseksi.

Lue myös

Viime kesäkuussa asian seuraava käsittelyaste, viranomaisia edustava Committee of Senior Officials of Public Health (CSOPH), päätti kuitenkin toisin: toimenpiteisiin direktiivin muuttamiseksi ei ryhdytä, vaan jäsenvaltioille toimitetaan tiedoksi ACMT:n suositus, että ne olosuhteiden salliessa pidentävät perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen kolmevuotiseksi.

Opetusministeriö toimittaa suosituksen meillä tietoon määräysten edellyttämällä tavalla. Suomessa ei harkita nykyisen käytännön muuttamista, eli lisäkoulutus pysynee kaksivuotisena.

Asiaa esitellään myöhemmin Lääkärilehteen tulevassa artikkelissa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030