Ajan­kohtai­sta 10/1996 vsk 51 s. 1071

Potilasvahinkoilmoitukset lisääntyneet, korvauspäätösten määrä pysynyt ennallaan

Potilasvakuutusyhdistykselle tehtiin viime vuonna 6 973 vahinkoilmoitusta lakisääteisen potilasvakuutuksen perusteella. Ilmoitusten määrä lisääntyi edellisvuotisesta 7 %. Korvausratkaisu tehtiin 6 776 ilmoituksesta, ja niistä 1 941 todettiin korvattaviksi potilasvahingoiksi.

Vuosina 1987-94 potilasvahinkolain perusteella tehdyistä noin 33 000 vahinkoilmoituksesta on korvauksiin johtanut noin 40 %. Viime vuonna korvattavien vahinkojen osuus jäi kuitenkin 29 %:iin.

- Ilmoitusten määrä on kasvanut luultavasti senkin vuoksi, että tieto potilasvakuutuksesta on levinnyt ja korvauksia osataan hakea. Korvattavien vahinkojen määrä on kuitenkin viime vuosina pysynyt 2 000 tienoilla, toteaa Potilasvakuutusyhtiön vahinko-osaston johtaja Martti Mikkonen.

Viime vuonna korvatuista potilasvahingoista oli hoitovahinkoja 68 %, infektiovahinkoja 29 % ja hoitoon liittyneitä tapaturmia 2 %. Lähes kaksi kolmasosaa potilasvahingoista liittyi leikkaustoimenpiteisiin, ja niistä yli puolet oli hoitovahinkoja ja loput odottamattomia infektioita. Ylivoimaisessa johdossa potilasvahinkotilastoissa ovat ortopedian alan toimenpiteet: niissä sattui viime vuonna 549 potilasvahinkoa, joista 313 oli infektiovahinkoja.

Yleisin syy korvauksen epäämiseen on, että ilmoitettua vahinkoa ei ole katsottu potilasvahingoksi vaan hoitoon liittyvän riskin toteutumiseksi. Tällaisiksi todettiin lain korvauspiirin ulkopuolelle jääneistä vahinkoilmoituksista 46 %.

Lue myös

- Jos hoito on ollut lääketieteellisesti perusteltu, hoitomenetelmä hyväksytyn käytännön mukainen eikä seuraus olisi ollut vältettävissä muulla yhtä vaikuttavalla menettelyllä, kyseessä ei ole potilasvahinko, kiteyttää Martti Mikkonen.

Korvauksia ei saa myöskään sillä perusteella, että hoito ei tuottanut toivottua tulosta, eikä esimerkiksi lääkärin käytöksestä tehdyistä ilmoituksista. Vähäisiä vahinkoja, joissa taloudelliset menetykset jäävät alle 1 000 markan, ei korvata potilasvahinkoina; näitä oli viime vuonna 2,4 % korvaamatta jätetyistä vahinkoilmoituksista.

Potilasvakuutuksesta maksettiin viime vuonna korvauksia 58 miljoonaa markkaa. Varaukset tähän mennessä sattuneiden potilasvahinkojen tuleviin eläke- ja muihin korvauksiin ovat 260 miljoonaa markkaa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030