1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Tekonivelleikkauspotilaan hoitopolun kehittäminen toi laatupalkinnon
Ajan­kohtai­sta

Tekonivelleikkauspotilaan hoitopolun kehittäminen toi laatupalkinnon

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sai Lääkäriliiton laatupalkinnon.

Tekonivelleikkauspotilaan hoitopolun kehittäminen toi laatupalkinnon Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on kehitetty tekonivelleikkauspotilaan hoitopolkua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisenä projektina. Perusterveydenhuoltoon laadittiin standardoidut ohjeet leikkauskelpoisuuden varmistamiseksi, potilasohjausta uudistettiin, poliklinikka-, leikkaussali- ja osastotoimintaa kehitettiin ja leikkauksen jälkeistä seurantaa muutettiin. Sosiaalitoimi varmistaa potilaan kotona selviytymisen.

Keväällä 2019 perustettiin uusi tekonivelpoliklinikka, jonne kaikki polven ja lonkan tekonivelleikkausarviot ohjataan. Potilaalla on vain yksi poliklinikkakäynti ennen leikkausta. Hän tapaa samalla käynnillä niin fysioterapeutin, ortopedin kuin sairaanhoitajankin.

Kaikille työikäisille leikkauspotilaille kirjoitetaan sairauslomaa neljä viikkoa aiemman kolmen kuukauden sijaan. Potilaille annetaan ohje jatkotoimista: kun leikkausaika on selvillä, potilas voi varata ajan työterveyshuoltoon tai terveyskeskukseen työkykyarvioon. Työkykyarvio on tarkoitus tehdä neljän viikon kuluttua leikkauksesta.

Tekonivelpoliklinikka vei jonot

Potilaiden keskittäminen tekonivelpoliklinikalle on toiminut hyvin. Poliklinikkajono hävisi puolessa vuodessa, eikä sen jälkeen jonoa ole enää muodostunut.

Uudesta toimintamallista on tehty Tekonivelpotilaan hoitopolku, joka on julkaistu Terveysportissa. Siten se on kaikkien ammattilaisten hyödynnettävissä.

– Uudessa toimintamallissa terveyskeskus varmistaa potilaan leikkauskelpoisuuden ja ohjaa leikkaukseen. Ortopedian poliklinikka hyväksyy arvioinnin ja tekee leikkauspäätöksen sekä suorittaa leikkaukseen. Työterveyshuolto arvioi työkyvyn ja työn muutostarpeet. Uusi malli nivoo eri osapuolten toiminnan hienosti yhteen, sanoo Laatuneuvoston puheenjohtaja Klas Winell Lääkäriliiton tiedotteen mukaan.

Lue myös

Kannustusta tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä

Laatupalkinnon saajan valinta oli kaksivaiheinen. Lääkäriliiton laatuneuvosto arvioi hakemukset ja valitsi kolme parasta ehdokasta finaaliin. Finaaliin pääsivät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi Kanta-Hämeen keskussairaalassa kehitetty akuutin aivoinfarktipotilaan hoitopolun yhtenäistäminen akuuttilääkärivetoiseksi sekä Heinolan kaupungin ennakoivat hoitosuunnitelmat vanhusten tehostetussa asumispalvelussa.

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille kannustuksena tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä. Palkinnosta päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto, jossa ovat edustettuina Lääkäriliiton lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.