Jäsen

Missä mennään suoritepalkkauksessa?

Joillain alueilla järjestelmään siirtyminen lykkääntyy syksyyn.

Sari Kosonen
Adobe

Lääkärisopimukseen 2022–2025 sisältyy terveyskeskusten lääkäreille kehitetty uusi suoritepalkkausjärjestelmä. Sen piirissä ovat perusterveydenhuollon tehtävissä toimivat lääkärit.

Uudella järjestelmällä tavoitellaan oikeudenmukaista ja kannustavaa palkkausta, jossa huomioidaan suoritteisiin liittyviä tekijöitä entistä monipuolisemmin. Järjestelmä korvaa vanhat toimenpidepalkkiot.

– Tavoitteena on, että tietyt palkkauksen perusperiaatteet ovat samat kaikilla hyvinvointialueilla. Alun perin suoritepalkkausjärjestelmään oli tarkoitus siirtyä jo viime vuoden aikana, mutta aikataulu on monista syistä venynyt, kertoo Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas .

Sote-uudistus on ollut suuri mullistus. Hyvinvointialueet ovat uusia työnantajia, ja henkilöstöhallinnolla on ollut paljon tehtävää. Lisäksi Lääkärisopimuksessa on monia uusia elementtejä, joita on sovellettava paikallisesti.

Tällä hetkellä hyvinvointialueista noin puolet on siirtynyt suoritepalkkausjärjestelmään.

– Syyskuun loppuun mennessä noin 80 prosenttia vastaanottotyötä tekevistä lääkäreistä on järjestelmän piirissä. Neljä aluetta on anonut lupaa poiketa järjestelmästä, ja luvat on myönnetty, Nybondas-Kangas kertoo.

Muista kirjata suoritteet

– Suoritekorvausjärjestelmän toimivuutta tulee seurata käyttöönottohetkestä lähtien. Jos suoritekertymät jäävät suunniteltua matalammiksi, suoritteiden yksikköhintoja tulee korottaa, sanoo Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä .

Hän muistuttaa lääkäreitä kirjaamaan tietojärjestelmään tekemänsä suoritteet. Vaikka yksittäisestä suoritteesta saatu korvaus voi tuntua pieneltä, niistä kertyy kuukausi- tai vuositasolla merkittävä potti.

Suoritehinnat määritellään paikallisesti.

– Suoritteiden osuus vaihtelee hyvinvointialueittain, mutta yleisimmin suoritteiden osuus palkasta tulee olemaan 10–20 prosenttia, Vänskä arvioi.

Lue lisää: Historiallinen muutos palkkausjärjestelmään

Kirjoittaja

Sari Kosonen


Faktat

Näin suoritepalkkio määräytyy

Suoritepalkkausjärjestelmässä palkkio määräytyy suoritteen kokonaisvaativuuden perusteella. Suoritteen vaativuus voi muodostua toimenpiteen vaativuuden, toimenpiteiden määrän tai potilaan vaikeahoitoisuuden perusteella. Suoritteille on määritelty neljä eri tasoa (suppea, perus, vaativa tai laaja, erittäin vaativa tai laaja).

Suoritteita voivat olla potilaan vastaanottokäynnit tai lääkärin käynnit potilaan luona, hoidonsuunnittelut ilman potilaan läsnäoloa sekä erikseen määritellyt konsultaatiot.

Etävastaanotto on suoritepalkkiojärjestelmässä verrattavissa potilaan vastaanottokäyntiin silloin, kun tapahtuma kestoltaan ja vaativuudeltaan rinnastuu fyysiseen käyntiin. Myös puhelimella tapahtuva hoitoasiointi voi korvata vastaanottokäynnin. Suoritepalkkion maksaminen vastaanottokäynnistä ei siis aina edellytä potilaan ja lääkärin fyysistä kohtaamista.

Yksi suorite voi sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Lausunnot, todistukset ja lähetteet vaikuttavat suoritteen kokonaisvaativuuteen, vaikka ne tehtäisiin potilaskäynnin jälkeen.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030