1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Lääkehoito­päätöksiin vaikuttavia tekijöitä tutkitaan
Liitto toi­mii 10/2021 vsk 76 s. 659

Lääkehoito­päätöksiin vaikuttavia tekijöitä tutkitaan

Lääkäriliitto, Fimea ja Kela toteuttavat kyselytutkimuksen, jossa selvitetään lääkärien kokemuksia lääkehoitopäätöksen tekemiseen vaikuttavista tekijöistä.

Tutkimus lääkehoitopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä on käynnistynyt uudelleen. Viime keväänä tutkimus päädyttiin sulkemaan pian aloituksen jälkeen, koska koko terveydenhuolto päätyi kaikille uuden haastavan tilanteen eteen koronapandemian myötä. Kiitos teille, jotka ennätitte tuolloin vastata! Kyselyä on muokattu kommenttienne perusteella. Toivomme, että vastaatte myös tähän uuteen kyselyyn.

Lue myös

Tutkimus kartoittaa muuan muassa sitä, kuinka paljon potilaat esittävät toiveita ja vaatimuksia lääkkeiden suhteen. Missä määrin lääkkeiden uusimista tehdään potilasta kohtaamatta ja mitä tekijöitä tällöin huomioidaan? Mikä on Kannan reseptikeskuksen tai digitaalisten päätöksentukien rooli? Tuloksia hyödynnetään lääkkeiden määräämiseen liittyvien työvälineiden, käytäntöjen ja järjestelmien kehittämisessä.

Tutkimukseen on kutsuttu mukaan noin joka toinen kliinisillä aloilla työskentelevistä lääkäreistä.

Tutkimus on Lääkäriliiton, Fimean ja Kelan yhteistyöhanke, jota Kela rahoittaa.

Kirjoittajat
Peppiina Saastamoinen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.