1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Potilaan valinnanvapauden laajentaminen: Lääkärien näkemykset osittain kriittisempiä
Liitto toi­mii 24/2017 vsk 72 s. 1583 - 1584

Potilaan valinnanvapauden laajentaminen: Lääkärien näkemykset osittain kriittisempiä

Lääkärit uskovat potilaan valinnan­vapauden ­lyhentävän hoitojonoja. Muilta osin lääkärien näkemykset valinnan­vapaudesta ovat­ muuttuneet aiempaa kriittisemmiksi.

Potilaan valinnanvapauden laajentaminen: Lääkärien näkemykset osittain kriittisempiä Kuva 1 / 1

Kaksi kolmasosaa lääkäreistä katsoo, että potilaan valinnanvapauden lisääminen lyhentäisi hoitojonoja. Näin ajattelevat sekä kunta- että yksityisellä sektorilla työskentelevät lääkärit. Näkemykset asiasta eivät ole muuttuneet viime vuodesta. Asiaa tutkittiin Lääkäripaneelissa huhtikuussa 2016 ja 2017.

Lääkärien näkemykset potilaan valinnanvapauden muista vaikutuksista ovat muuttuneet. Kun sote-uudistusta valmisteltiin huhtikuussa 2016, lähes puolet lääkäreistä uskoi potilaan valinnanvapauden parantavan hoidon laatua ja lisäävän lähipalveluita. Nyt kun lain valmistelu on edennyt, enää joka viides lääkäri uskoo hoidon laadun tai maantieteellisen saavutettavuuden paranevan.

Yksityisellä sektorilla työskentelevät lääkärit suhtautuvat valinnanvapauden uudistukseen muita myönteisemmin.

Yksityisellä sektorilla työskentelevät lääkärit suhtautuvat valinnanvapauden uudistukseen muita myönteisemmin. Tosin sekä kunta- että yksityisellä sektorilla työskentelevien lääkärien näkemykset ovat muuttuneet viime vuodesta kriittisemmiksi.

Huhtikuussa 2016 lähes puolet lääkäreistä ajatteli valinnanvapauden heikentävän terveydenhoitojärjestelmän kustannustenhallintaa ja edellytyksiä pitkäaikaisiin potilassuhteisiin. Tänä vuonna nämä näkemykset ovat vahvistuneet. Viime vuonna näkemykset vaikutuksesta väestön terveyseroihin jakautuivat puolesta ja vastaan. Tänä vuonna yli puolet lääkäreistä uskoi uudistuksen vaikuttavan heikentävästi väestöryhmien välisiin terveyseroihin.

Noin joka kymmenes vastaaja ei osannut ottaa kantaa kysymyksiin.

Muutos pelottaa

Mitä on tapahtunut, kun lääkärien kannat potilaan valinnanvapauden laajentamisesta ovat muuttuneet osittain kielteisemmiksi viime vuodesta, Lääkäriliiton Politiikka-toimialan johtaja Heikki Pärnänen?

Mielestäni tätä asennemuutosta selittää parhaiten se, että erityisesti viimeisen reilun vuoden aikana julkisuudessa on kirjoiteltu tuomitsevaan sävyyn sote-uudistuksesta. Erilaisia asiantuntijoita on eri foorumeilla marssitettu tuomitsemaan uudistuksen linjaukset vaikka samaan syssyyn kaikki ovat myöntäneet uudistuksen välttämättömyyden sinällään.

Mistä muutokset lääkärien asenteissa kertovat?

Minusta ne kertovat lähinnä siitä huolesta, mitä muutokseen liittyy. Tällä hetkellä tulossa oleva muutos tunnutaan kokevan ensisijaisesti uhkana. Lääkäripaneelin antama tulos vastaa hyvin sitä mielikuvaa, joka minulle on tullut jäsenkunnalta luottamusmiestapaamisissa, paikallisosastojen kokouksissa, kollegoiden eri foorumeilla käymässä keskustelussa ja suorissa yhteydenotoissakin. Viesti on sama – muutos huolettaa tai jopa pelottaa.

Mitä Lääkäriliitto aikoo tehdä?

Keskeinen tehtävämme on saada kollegat mukaan tekemään muutosta! Tämä muutos tulee – enemmistöhallituksen esitykset kun tapaavat mennä eduskunnassa läpi. Mutta se todellinen muutos tehdään maakunnissa, joille jää suuri ja tärkeä tehtävä niin järjestäjänä kuin erityistason palveluiden keskeisenä tuottajana. Muutos pitää nähdä mahdollisuutena, ja lähteä maakuntaorganisaatioihin mukaan tekemään hyvää sote-uudistusta. Lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuden.

Lue myös

Liiton konkreettiset tekemiset ovat vielä osin suunnitteilla. Tulemme joka tapauksessa jakamaan tietoa, pyrimme tukemaan maakunnissa muutoksen teossa mukana olevia kollegoita erilaisin tavoin, pyrimme vaikuttamaan maakuntavaalien tavoiteasetteluun ja kannustamaan kollegoita lähtemään vaaleihin ehdolle. Seuraamme muutoksen valmistelua ja toteutusta maakunnittain.

Miten yksittäinen lääkäri tai eri lääkäriryhmät voisivat vaikuttaa uudistuksen onnistumiseen?

Menemällä mukaan, tuomaan asiantuntemuksensa niin organisaatioiden kuin niiden toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun. Ei auta sanoa ei – sillä vain pahimmillaan sulkee itsensä pois uudistuksen valmistelusta. Tämä koskee niin yksittäisiä lääkäreitä kuin lääkäriryhmiä.

Mikä Lääkäripaneeli?

Lääkäripaneeli on Lääkäriliiton sähköinen jäsenkysely, joka tehdään kahdesti vuodessa. Sen aiheena on jäsenien tyytyväisyys liiton toimintaan ja palveluihin. Joka kerta mukana on myös ajankohtaisia kysymyksiä.

Lääkäripaneeliin kutsutaan mukaan kerrallaan 3 000 jäsentä. Yksittäinen jäsen osallistuu vain kerran kolmessa vuodessa.

Lääkäripaneeliin vastasi tällä kertaa 593 lääkäriä, mikä oli 21,4 % kaikista kutsutuista. Osallistujat oli valittu satunnaisesti huolehtien siitä, että paneelin vastaajat edustavat lääkärikuntaa pienoiskoossa.

Kirjoittajat
Piitu Parmanne

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Kasvomaskit käyttöön Lieksassa kaupungin alueella

Kaikkien sairaanhoitopiirien alueita pyydetään toimittamaan varautumissuunnitelmansa THL:lle.

Työssä
Lääkäri, kuinka varaudut kyberuhkiin hankinnoissa?

Markkinoilla on vielä pitkään lääkintälaitteita, joissa voi olla vakaviakin tietoturvapuutteita.

Ajassa
Koronavirus mukaan yhdistelmätestiin

Testi tunnistaisi influenssavirusten lisäksi koronaviruksen.

Ajassa
Voiko EEG löytää vakavia koronatapauksia?

Tavoitteena on tunnistaa vakavista hengitysvaikeuksista kärsivät potilaat nykyistä aiemmin.

Blogi
Sanat luovat identiteetin

Arvosta jokaista ammattia tai yksilöä kuvaavaa termiä, sillä niiden mukana kulkee aina identiteetti, kirjoittaa Terhi Savolainen.