Terveydenhuolto

Hallitusneuvottelut jatkuvat viidettä viikkoa

Nyt linjataan sotesta ja julkisen talouden tasapainottamisesta.

Sari Kosonen
Lauri Heikkinen / valtioneuvoston kanslia
Hallitusneuvotteluissa asialistalla on nyt muun muassa sote. Kuvassa Riikka Purra (perussuomalaiset), Sari Essayah (kristillisdemokraatit), Anna-Maja Henriksson (ruotsalainen kansanpuolue) ja Petteri Orpo (kokoomus).

Hallitusneuvotteluja käydään Säätytalossa Helsingissä hallituksen muodostajan Petteri Orpon johdolla. Neuvotteluihin osallistuvat kokoomus, perussuomalaiset, ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit.

Neuvottelut kriisiytyivät viime viikolla, kun puolueilla oli erimielisyyksiä ilmastopolitiikasta ja maahanmuutosta. Sopu niistä kuitenkin saavutettiin, joten neuvottelut voivat jatkua.

Asialistalla ovat nyt muun muassa sote-asiat ja julkiseen talouteen kohdistuvat säästötavoitteet.

Sote on pinteessä

Neuvottelujen talousryhmä on ilmoittanut tavoitteekseen löytää julkisista menoista leikattavaa yhteensä noin kuusi miljardia euroa.

– Sote-menojen kasvusta pitäisi leikata noin miljardi euroa, mutta tilanne on vaikea. Viime kaudella tehdyt päätökset ja palkkakehitys ovat johtaneet tilanteeseen, jossa menokasvu on noin miljardi euroa aiemmin arvioitua korkeampi, sanoo Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja.

Lääkäriliitto pitää mahdottomana miljardisäästöjä soteen tilanteessa, jossa terveydenhuolto on jo kriisissä. Liiton valtuuskunnan kannanoton mukaan terveydenhuollon leikkaukset jopa uhkaavat kansalaisten perusoikeuksia.

– Näyttää siltä, että hallitus syntyy, mutta helppoa se ei ole. Laajoja leikkauksia julkiseen talouteen tullaan tekemään.

– Sote on pinteessä, eikä sen tilannetta tule pahentaa leikkauksilla. Hyvinvointialueille pitäisi nyt antaa työrauha, Korkeaoja painottaa.

Lue myös

Näitä Lääkäriliitto toivoo hallitusohjelmaan

Lääkäriliiton hallitusohjelmatavoitteet pyrkivät osoittamaan ne valtiolliset toimenpiteet, jotka uuden hallituksen tulisi tehdä toimivien sote-palvelujen varmistamiseksi. Liitto pyrkii aktiivisesti edistämään tavoitteiden toteutumista.

Tärkeimpiä tavoitteita ovat:

- hanke tasa-arvoisten terveyspalvelujen kehittämiseksi siten, että tuotetun terveyden määrä lisääntyy

- terveydenhuollon rahoitus pohjoismaiselle tasolle

- perusterveydenhuollon palvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen

- mielenterveyspalvelujen saatavuus paremmaksi

- terveystiedon joustavampi käyttö lääketieteellisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa

- lääketieteellisen koulutuksen laadun turvaaminen

- asiakasmaksulainsäädännön uudistaminen: perustason palvelut maksuttomiksi, maksukattojen yhdistäminen.

Lisätietoa hallitusohjelmatavoitteista on Lääkäriliiton verkkosivuilla.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030