Terveydenhuolto

Kuntoutusraportista suututtu jo ennen julkaisua

Hajanaista ja päällekkäistä koulutusta, ongelmista ei saisi puhua.

Maria Nummela

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin loppuraportti julkaistiin torstaina. Jo luonnosteluvaiheessa kritiikkiä työryhmälle satoi varsinkin koulutuksen osalta.

Palautetta tuli esimerkiksi siitä, ettei asioista ei saisi julkisesti kertoa. Kuntoutusfoorumin puheenjohtaja Anna-Liisa Salminen muistuttaa, että mikään ei muutu, jos joku ei suutu.

– Nyt on suututtu, jo ennen kuin raportti on julkaistu, kertoo Salminen loppuraportin julkistamistilaisuudessa.

– Niille, joissa raportti herättää huolta, sanoisin, että jos alalla asiat on kunnossa, kestävät ne myös tarkemman tarkastelun.

Ongelmat jatkuvat tohtorikoulutukseen saakka

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettu vuonna 2021 yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa työryhmän, jonka tarkoituksena oli laatia suunnitelma kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi. Valmis raportti on moniääninen, useita ehdotuksia sisältävä paketti. Vastaavaa selvitystä ei ole tehty aiemmin.

Kyseessä ei ole konsensusraportti, osa ehdotuksista on rohkeita ja keskenään vaihtoehtoisia. Kuntoutusfoorumin muutostoiveet koskevat vuosia 2024–2030.

Raportista käy ilmi, että kuntoutuksen koulutusrakenne on hajallaan. Ammatillisesta koulutuksesta puuttuu kuntoutuksen tutkinto. Ammattikorkeakoulussa ylempien ja alempien tutkintojen nimikkeet ovat lähellä toisiaan ja aiheuttavat hämmennystä. Yliopistoissa kuntoutuksen osa-alueita on opiskeltavissa siellä täällä, mutta vain niukasti monitieteisenä kokonaisuutena.

Ei ole olemassa systemaattista, kaikki kouluasteet läpäisevää kuntoutuksen koulutukseen suuntautuvaa jatkumoa. Koulutuksissa on päällekkäisyyksiä, ja paikoin oman alan koulutuksessa on puutteita. Ongelmat jatkuvat tohtorikoulutukseen saakka.

Koulutus on kokonaisuudessaan hajanaista ja koulutuspolut kankeita. Yhteistyö koulutustasojen ja -yksiköiden välillä on eri muodoissaan vähäistä.

Lue myös

Aiempi osaaminen tulee tunnistaa

Kuntoutusfoorumi ehdottaa kolmea vaihtoehtoista ratkaisua kuntoutuksen koulutusjärjestelmän ja tutkintojen kehittämiseksi sekä monta muuta toimenpidettä tilanteen parantamiseksi. Osa vaatii laki- ja rahoitusmuutoksia.

Yleisesti ottaen koulutuksessa tulisi kehittää aiemman osaamisen tunnistamisen käytäntöjä. Koulutuksen muotoja ja tarjontaa tulisi joustavoittaa ja monipuolistaa niin, että ne mahdollistaisivat nykyistä paremmin työn ja opiskelun vuorottelun, työn ohessa opiskelun ja oppimisen työpaikoilla.

Kehittämisfoorumi laati lisäksi kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategian (TKI).

Kirjoittaja

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030