Terveydenhuolto

Lapset ja nuoret haluavat panostuksia terveyteen

Valtiovarainministeriö kysyi lapsilta ja nuorilta mielipiteitä julkisten varojen käytöstä.

Sari Kosonen

Adobe/AOP

Jos kyselyyn vastanneet saisivat päättää, julkisia varoja ohjattaisiin nykyistä enemmän vapaa-aikaan ja harrastuksiin, kouluun ja oppimiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin.

Valtiovarainministeriön ja kansallisen lapsistrategian kyselyyn tuli lähes 7 000 vastausta. Verkkokysely suunnattiin 10–17-vuotiaille.

Lapset ja nuoret tekivät konkreettisia ehdotuksia siitä, mihin valtio, hyvinvointialueet ja kunnat voisivat kohdentaa julkisia varoja. Monet ehdotukset nousevat arkisesta elinympäristöstä.

Vastauksissa ehdotettiin yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastuksiin perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta ja lisää vapaa-ajanviettopaikkoja, joissa voisi tavata muita samanikäisiä.

Kouluihin kohdistuvissa vastauksissa korostuivat toiveet muun muassa monipuolisemmasta kouluruuasta ja oppilaiden tukemisesta.

Lue myös

Mielenterveyteen panostamista pidettiin tärkeänä. Vastaajat ehdottivat, että mielenterveyden ennaltaehkäisyyn panostettaisiin, apua olisi enemmän tarjolla ja jonotusaikoja lyhennettäisiin.

Vastaukset antavat tietoa lasten ja nuorten näkemyksistä poliittisille päättäjille ja viranhaltijoille. Niistä koottu raportti on jatkoa valtiovarainministeriön koordinoimalle lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman hankkeelle.

Kirjoittajat

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030