Terveydenhuolto

Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosit yleistyneet Suomessa nopeasti

Pojilla osuus ylittää selvästi kansainvälisen tason.

Tiiamari Pennanen
Adobe/AOP

Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosit ovat yleistyneet Suomessa nopeasti, alle kymmenen vuoden aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekisteritietojen mukaan vuonna 2015 noin kolmella prosentilla 7–17-vuotiaista pojista oli ADHD-diagnoosi. Vuonna 2022 määrä oli kasvanut 8,3 prosenttiin.

Tytöillä diagnoosit yleistyivät samalla ajanjaksolla 0,7 prosentista 3,3 prosenttiin.

Suomessa poikien ADHD-diagnoosit ovat merkittävästi kansainvälistä tasoa yleisempiä. Kansainvälisissä tutkimuksissa arvioidaan, että häiriön yleisyys on lapsilla ja nuorilla keskimäärin viisi prosenttia.

Ylilääkäri: Diagnostiikasta uskallettava keskustella

ADHD-diagnoosien yleisyydessä on huomattavan suuria alueellisia eroja. Alakouluikäisillä lapsilla yleisyyden vaihteluväli oli kahdesta kahteenkymmeneen prosenttiin vuonna 2022. Nuorilla se oli hieman pienempi.

Suurin alueellinen vaihteluväli oli 7–12-vuotiailla pojilla: 6–20 prosenttia.

ADHD-diagnoosien yleisyys oli molemmissa ikäryhmissä tytöillä ja pojilla suurinta Itä-Suomessa.

– Pojilla ADHD-diagnoosit ovat siinä määrin yleisiä ja alueelliset erot sen verran suuria, että virhe- ja ylidiagnostiikan mahdollisuudesta on uskallettava keskustella, sanoo THL:n ylilääkäri Terhi Aalto-Setälä tiedotteessa .

Lue lisää: Kuka saa tulla neuvomaan lääkäreitä?

Aalto-Setälän mukaan Suomesta puuttuu järjestelmällinen tieto siitä, mitkä seikat terveydenhuollon käytännöissä tai lasten ja nuorten kasvuympäristöissä voivat selittää isoja alueellisia eroja.

Tilastoraporttiin kootut tiedot ADHD-diagnoosien yleisyydestä perustuvat AvoHilmon ja TerveysHilmon tietoihin. Alustavat tiedot viime vuodelta osoittavat samansuuntaisen kehityksen jatkumista.

Lue lisää: Hurja kasvu neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030