Terveydenhuolto

Naisparien ja itsellisten naisten hedelmöityshoitojen iso kysyntä yllätti

Julkisen puolen mukaantulo paljasti piilokysyntää, sanoo Husin ylilääkäri Hanna Savolainen-Peltonen.

Tiiamari Pennanen
Adobe

Naisparien ja itselllisten naisten hedelmöityshoitojen määrä julkisessa terveydenhuollossa on kasvanut roimasti siitä lähtien, kun ne alkoivat vuonna 2020.

– Emme osanneet arvatakaan, miten iso kysyntä on, kertoo ylilääkäri Hanna Savolainen-Peltonen Husin Lisääntymislääketieteen yksiköstä.

Husissa potilasryhmälle tehdään yli 80 prosenttia kaikista lahjasiittiöillä aloitetuista hoidoista. Niistä yli puolet tehdään itsellisille naisille ja noin 25 prosenttia naispareille. 

Savolainen-Peltosen tietojen mukaan osuudet ovat samankaltaisia myös muissa yliopistosairaaloissa.

Hoitojen ensimmäisenä vuonna Husissa tehtiin 90 inseminaatiota lahjasiittiöillä. Seuraavana vuonna määrä oli jo tuplaantunut. Viime vuonna inseminaatioita tehtiin noin 240.

IVF-hoitoja tehdään potilasryhmälle vähemmän, mutta niissäkin näkyy kasvua. Vuonna 2020 tehtiin viisi IVF-hoitoa lahjasiittiöillä ja viime vuonna jo lähes 50.

– Julkisen puolen mukaantulo on paljastanut piilokysyntää, eli henkilöitä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta hakeutua yksityiselle hoitoon, Savolainen-Peltonen sanoo.

Julkisen puolen osuus ennätyssuuri

Julkinen sektori vastaa jo yli kolmanneksesta luovutetuilla sukusoluilla tehtävistä hedelmöityshoidoista Suomessa, kertoo THL:n tänään julkaistu tilastoraportti .

Osuus on kasvanut nopeasti siitä lähtien, kun hoidot laajennettiin kattamaan myös itselliset naiset ja naisparit.

Ennakkotietojen mukaan viime vuonna julkisen sektorin osuus hoidoista oli 37 prosenttia, mikä on ennätyksellisen paljon. Ennen lakimuutosta vuonna 2019 se oli alle yksi prosentti.

­– Hoitojen laajentamisen suhteellisen nopea aikataulu ja aiempaa suurempi kysyntä ovat asettaneet aikamoisia paineita julkiselle puolelle. Resursseja tuli kuitenkin vain vähän lisää, vaikka hoidettavaksi tuli kokonaan uusi potilasryhmä, Savolainen-Peltonen sanoo.

Husissa luovutetuilla siittiöillä tehtävän hoidon aloitukseen menee tavallisesti runsas vuosi lähetteen saapumisesta.

Siittiöitä ei riitä kaikille halukkaille.

– Lahjasiittiöistä on jatkuva pula, sanoo Savolainen-Peltonen.

Suomessa siittiöiden luovuttajien määrä on vuosina 2021–2022 ollut hieman yli 320. Lahjoitetut siittiöt jaetaan kaikkien hoidontarjoajien kesken. Yksityiset klinikat käyttävät kotimaisten luovuttajien lisäksi myös ulkomailta hankittuja siittiöitä. 

Luovutetuista munasoluista on vielä suurempi pula. Niihin hoitoihin jonoa on jopa kaksi vuotta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Julkisen sektorin osuus annetuista hedelmöityshoidoista 2001–2023

Lue lisää: STM pyytää lausuntoja uudesta Kela-korvausmallista

Lue lisää: Sukusolujen lahjoittajista on valtava pula

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen


Faktat

Hoidettujen määrä kaksinkertaistunut

– Hedelmöityshoitoja saaneiden itsellisten naisten ja naisparien määrä on Suomessa peräti kaksinkertaistunut kuuden vuoden aikana, selviää Fimean tiedoista.

– Vuonna 2017 hoitoja sai alle 600 henkilöä. Viime vuonna määrä oli arviolta 1 200.

– Luvuissa ovat mukana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla hoidetut.

–Tarkemmat luvut viime vuodelta julkaistaan myöhemmin keväällä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030