Terveydenhuolto

Ohjelmisto ei aina tue alaikäisen päätöskyvyn arviota

Potilastietojärjestelmä voi tarjota oletusarvona valintaa, jonka seurauksena huoltaja ei näe lapsensa tietoja Omakannasta.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Lääkärilehti kertoi viime viikon maanantaina, että alaikäisen päätöskyvyn rakenteiseen kirjaamiseen liittyy epäselvyyksiä.

Jos lääkäri klikkaa potilastietojärjestelmän valmiista vaihtoehdoista neljättä, eli sitä, jonka mukaan alaikäisen päätöskyky ei ole tiedossa, ei huoltaja näe käyntiä koskevia tietoja Omakannasta, eikä välttämättä saa edes lapsen lääkkeitä apteekista.

Lääkärilehden lukija otti toimitukseen yhteyttä ja kertoi, että ainakin hänen käyttämässään ohjelmistossa kyseinen vaihtoehto on oletusarvona, ja siitä pääsee ohi tekemättä asialle mitään.

– Valinnan on tehnyt tietokoneohjelmoija, ei lääkäri. Olen ihmetellyt tätä huonoimman vaihtoehdon valintaa oletusarvoksi, koska se on johtanut erittäin usein hankaluuksiin lasten lääkehoidon toteutuksessa, lääkärilukija kertoo.

Järjestelmän pitää tukea kirjaamista

Liiketoiminnan asiantuntija Hanna Malinen Kelasta tuntee ongelman. Siihen on myös pyritty vaikuttamaan viestinnän keinoin.

– Kukin järjestelmätoimittaja tekee järjestelmään oman toteutuksensa. Nelosarvon käyttö oli viime keväänä niin isoa, suhteellinen osuus jopa 40 prosenttia resepteistä, että kävimme järjestelmätoimittajille yhteisesti läpi, ettei nelosvaihtoehtoa voi käyttää oletusarvona. Käyttäjän tulisi aina tarkistaa oletusarvo, on se sitten mikä tahansa. Järjestelmän pitää tukea ammattilaisen kirjaamista, Malinen sanoo.

Kela tai THL ei ole tässä asiassa valvontaviranomainen, joten ne saavat tiedon järjestelmiin tehdyistä muutoksista vain sitä kautta, miten lääkärit ovat mitäkin vaihtoehtoa käyttäneet.

– Raporttiemme osalta tilanne näyttää viime keväästä parantuneen, ja vaihtoehdon numero neljä osuus resepteissä on laskenut 40 prosentista 10 prosenttiin, Malinen kertoo.

Päätöskyky kirjataan aina

Terveydenhuollon ammattilaisen tulee aina alaikäisen asiaa hoitaessaan ja reseptiä kirjoittaessaan tehdä päätöskyvyn arviosta täsmällinen kirjaus.

Lue myös

Tämän perusteella huoltajat pääsevät tai eivät pääse katsomaan lapsen kyseistä hoitokertaa koskevia tietoja Omakannasta.

Arvio kirjataan klikkaamalla potilastietojärjestelmästä yksi neljästä vaihtoehdosta. Vaihtoehdot ovat 1. ”Ei päätöskykyinen alaikäinen, tiedot luovutetaan huoltajille”, 2. ”Päätöskykyinen alaikäinen, sallii tietojensa luovuttamisen huoltajille”, 3. ”Päätöskykyinen alaikäinen, kieltää tietojensa luovuttamisen huoltajille” ja 4. ”Alaikäisen päätöskyky ei tiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille”.

Etenkin etävastaanottojen yhteydessä on käytetty vaihtoehtoa numero neljä myös pienten lasten kohdalla. Näin ei kuitenkaan pidä toimia.

­– Omaa harkintaa saa käyttää. Pientä lasta ei tarvitse tavata todetakseen, ettei hän ole päätöskykyinen, Malinen toteaa.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030