Terveydenhuolto

Opioidikorvaushoidossa olevien määrä on kasvanut rajusti

Hoitoon pääsyä tulisi edelleen helpottaa.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Terveydenhuollon rekisterien mukaan opioidiriippuvuuden lääkkeellisessä, pitkäaikaisessa korvaushoidossa olevia oli vuonna 2021 hieman yli 7 000. Tämä oli 56 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Pääosin opioidikorvaushoitoa annetaan terveydenhuollon palveluissa perustasolla, joskin tässä on jonkin verran alueellista vaihtelua. Esimerkiksi vuonna 2021 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella lähes kaikki korvaushoidon käynnit tapahtuivat perustasolla, mutta Varsinais-Suomessa Turun hoito oli keskitetty erikoissairaanhoitoon.

Korvaushoitoon pääsyn sekä hoidon toteutumisen seuranta on tärkeää, jotta hoidon järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet ja hoitoa toteuttavat tahot voivat varmistaa tarpeenmukaiset resurssit.

– Opioidikorvaushoitoon pääsyä tulisi edelleen helpottaa ja myös lisätä resursseja laadukkaan hoidon takaamiseksi hoidossa oleville. Opioidiriippuvuus on pitkäaikainen, jopa elinikäinen sairaus, jonka hoidon tarve näyttää edelleen olleen kasvussa, toteaa vieraileva tutkija Airi Partanen THL:n tiedotteessa.

Lue myös

Tiedot ovat peräisin THL:n terveydenhuollon rekistereihin perustuvasta opioidikorvaushoidon selvityksestä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun terveydenhuollon rekistereistä on kattavasti selvitetty opioidikorvaushoidossa olevien määrää ja muita hoitoon liittyviä tietoja.

Aiemmin opioidikorvaushoidossa olevien määrää on selvitetty poikkileikkaustutkimuksilla vuosina 2011, 2015 ja 2019.

Sosiaali- ja terveysministeriön uusi asetus opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta tuli voimaan 1.5.2023. Asetuksella pyritään yksinkertaistamaan vaikeasti opioidiriippuvaisten hoitoon pääsyä. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030