Terveydenhuolto

Palko pyytää kommentteja lisääntymislääketieteestä

Esiselvitysluonnos käsittelee muun muassa hedelmöityshoitoihin ja sijaissynnytykseen liittyviä kysymyksiä.

Anne Seppänen
Adobe

Miten kysymys sijaissynnytyksen sallimisesta tulisi Suomessa ratkaista? Missä laajuudessa hedelmöityshoitoja tarjotaan tilanteissa, joissa kysymyksessä eivät ole lääketieteelliset syyt, kuten naisparien ja itsellisten naisten kohdalla?

Muun muassa nämä kysymykset ovat esillä terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palkon esiselvitysluonnoksessa, joka käsittelee hedelmöityshoitoihin ja muihin lisääntymislääketieteen menetelmiin liittyviä kysymyksiä.

Esiselvitysluonnos ei sisällä suosituksia palveluvalikoiman sisällöstä, vaan se toimii pohjana myöhemmin valmisteltaville eri hoitomenetelmiä koskeville suosituksille. Luonnosta voi kommentoida otakantaa.fi -palvelussa 15. huhtikuuta saakka.

Lue lisää: Naisparien hedelmöityshoidot yleistyvät koko ajan

Luonnoksessa kuvataan ja arvioidaan hedelmöityshoitoihin ja muihin lisääntymislääketieteen menetelmiin liittyviä oikeudellisia, lääketieteellisiä, eettisiä ja yhteiskunnallisia seikkoja. Lähtökohtana on Suomen voimassaoleva lainsäädäntö ja Suomea sitovat kansainväliset sopimukset.

Lue lisää: Selvitys sijaissynnytyksistä lähti lausuntokierrokselle

Tarkastelussa pyritään tekemään ero sille, mitä hedelmöityshoitoja järjestetään julkisin varoin, mikä toiminta on sallittua yksityisin varoin ja mikä on kokonaan kiellettyä.

Suosituksilla ei olla rajoittamassa ihmisten mahdollisuuksia lisääntyä, vaan määrittämässä julkisesti rahoitettuja hoitoja ja niiden rajauksia.

Palko ennakoi, että suosituskokonaisuuden valmistelu tulee kestämään vuosia.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030