Terveydenhuolto

Rajat ylittävä resepti parantaa lääkkeiden saatavuutta ulkomailla

Rajoitteita ovat sähköisissä lääkemääräyksissä olevat virheet tai epäselvyydet, lääkemarkkinoiden erot maiden välillä ja sähköisten reseptijärjestelmien tekniset ongelmat. 

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Rajat ylittävä resepti -palvelun avulla potilas voi ostaa reseptilääkkeitä toisen EU-maan apteekista kotimaassaan määrätyllä sähköisellä lääkemääräyksellä. Rajat ylittävä resepti toimii tällä hetkellä kuudessa Euroopan maassa.

Suomi ja Viro ovat ensimmäiset maat, jotka ovat ottaneet palvelun käyttöön molempiin suuntiin. Suomalaisille ja virolaisille farmaseuteille ja proviisoreille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan lääkkeiden saatavuutta voivat kuitenkin rajoittaa sähköisissä lääkemääräyksissä olevat virheet tai epäselvyydet, lääkemarkkinoiden erot maiden välillä ja sähköisten reseptijärjestelmien tekniset ongelmat. 

Yli 80 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että rajat ylittävä resepti on parantanut potilaiden lääkkeiden saatavuutta. Virolaisista vastaajista 76 prosenttia ja suomalaisista 35 prosenttia oli kokenut lääkkeiden saatavuuteen liittyviä ongelmia rajat ylittävän reseptin toimittamisen yhteydessä. Suurin osa oli kuitenkin kokenut niitä harvoin. Yleisin saatavuuteen liittyvä ongelma oli, ettei lääkemääräyksellä olevan lääkkeen vaikuttavaa ainetta, vahvuutta tai vastaavaa pakkauskokoa ollut saatavilla lääkettä toimittavan maan markkinoilla.

Epäselvyyksiä tai virheitä rajat ylittävässä reseptissä oli havainnut 61 prosenttia virolaisista ja 43 prosenttia suomalaisista vastaajista. Suurin osa oli kuitenkin havainnut niitä harvoin. Yleisimmiksi virheiksi ja epäselvyyksiksi vastaajat raportoivat, että reseptissä oli virheellinen lääkemuoto tai lääkkeen kokonaismäärä.  

Teknisiä ongelmia rajat ylittävän reseptin toimittamisessa oli kokenut 57 prosenttia virolaisista ja 40 prosenttia suomalaisista vastaajista. Noin viidennes molempien maiden vastaajista oli kohdannut teknisiä ongelmia usein. Teknisiä ongelmia kokeneista 85 prosenttia ilmoitti, että he eivät olleet voineet toimittaa rajat ylittävää reseptiä ilmenneen ongelman vuoksi.  

Lue myös

Suurimmalla osalla molempien maiden vastaajista oli käytössään ohjeet, ja he olivat mielestään saaneet riittävästi koulutusta rajat ylittävän reseptin toimittamiseen. Vastaajat kertoivat kuitenkin tarvitsevansa lisätietoa lääkkeen määräämisen ja toimittamisen eroista maiden välillä sekä toivoivat käytännönläheisiä ohjeita rajat ylittävän reseptin toimittamiseen. 

Tutkimus toteutettiin Tarton yliopiston farmasian laitoksen, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen, Viron valtion lääkeviraston, Kansaneläkelaitoksen ja Fimean yhteistyönä. Suomalais-virolainen tutkimusryhmä keräsi tietoja sähköisellä kyselyllä keväällä 2021. Kysely tehtiin virolaisille ja suomalaisille avohuollon apteekeille, joilla oli kokemusta rajat ylittävien reseptien toimittamisesta. Tutkimuksen rahoitti Kansaneläkelaitos. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030