Terveydenhuolto

STM pyytää lausuntoja lääkekaton omavastuun tarkistamisesta

Tarkoituksena on parantaa paljon lääkkeitä käyttävien asemaa.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lääkekustannusten vuosiomavastuun tarkistamisesta.

Hallituksen esityksen sairausvakuutuslain 5. luvun 8 §:n muuttamiseksi tarkoituksena on välttää lääkekorvausten vuosimavastuun eli lääkekaton määrän merkittävä nousu ja parantaa paljon lääkkeitä käyttävien asemaa.

Lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuu on jäädytetty tänä vuonna viime vuoden tasolle. Pysyvästi voimassa olevan lainsäädännön mukaan vuodelle 2024 olisi tehtävä kahden vuoden indeksikorotukset määräaikaisen jäädytyksen jälkeen.

Lue myös

Esityksessä ehdotetaan, että vuosiomavastuun vuoden 2023 indeksikorjaus jätettäisiin tekemättä ja sen vuoksi vuosiomavastuuseen tehtäisiin pysyvä tasomuutos vuoden 2024 alusta lukien.

Uudistus laskisi paljon lääkkeitä käyttävien tai yksittäisiä kalliita lääkkeitä käyttävien vakuutettujen lääkekustannuksia.

Esitys on osa vuoden 2024 talousarvioesitystä.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030