Terveydenhuolto

Suurin osa lääkityspoikkeamista olisi estettävissä

Valtakunnallinen Valo-ohjelma pyrkii parantamaan avohoidon lääkitysturvallisuutta apteekkien ja hyvinvointialueiden yhteistyöllä.

Sari Kosonen
Antti Partanen
Inhimillinen virhe voi sattua kenelle tahansa lääkehoitopolun varrella.

Osana Valo-ohjelmaa apteekit liittyivät reilu vuosi sitten sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmään, HaiProhon. Apteekit ovat tehneet siihen jo noin 13000 ilmoitusta.

– Ilmoitukset analysoidaan tarkasti, ja niiden perusteella tunnistetaan vaaratilanteita ja riskejä, jotta niiltä voidaan jatkossa välttyä. Tietoa jaetaan valtakunnallisesti apteekeille, jotta turvallisuus kehittyy kaikkialla, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler kertoo. 

Apteekkariliitto toteuttaa Valo-ohjelmaa Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen kanssa. Ohjelman myötä lähes kaikkiin apteekkeihin on nimitetty lääkitysturvallisuusvastaava, jonka tehtävänä on koordinoida turvallisuustyötä apteekissa ja toimia yhteyshenkilönä sote-kumppaneille.

Tavoitteena on, että yhteistyö käynnistyy kaikilla hyvinvointialueilla ensi vuoden loppuun mennessä.

Moniammatillinen yhteistyö tarpeen

Valtaosa lääkehoidosta toteutetaan avohoidossa. Inhimillinen virhe voi sattua kenelle tahansa lääkehoitopolun varrella. Tärkeää on avoimuus ja moniammatillinen yhteistyö.

– Lääkitysturvallisuuden varmistaminen hyvinvointialueilla edellyttää kaikkien lääkehoitoon osallistuvien toimijoiden yhteistyötä ja hyvää tiedonkulkua, muistuttaa lääkitysturvallisuuskoordinaattori Marianne Kuusisto Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksesta.

Lue myös

Apteekkien tekemistä HaiPro-ilmoituksista 60 prosenttia liittyi apteekin omaan toimintaan ja 40 prosenttia muiden sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden prosesseihin. Jälkimmäisistä suurin osa oli määräyspoikkeamia, jotka liittyivät useimmiten lääkkeen väärään annokseen tai vahvuuteen, SIC! -merkinnän puutteeseen tai epäselvään tai puutteelliseen annosohjeeseen.

– Apteekkien ilmoitusten avulla on saatu arvokasta tietoa myös avohoidon lääkehoitoprosessin riskikohdista, kuten esimerkiksi lääkehoidon jatkuvuudesta kotiutustilanteissa, kertoo Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva.

Muita tyypillisiä riskitilanteita ovat muun muassa kipulääkkeiden epätarkoituksenmukainen käyttö, samannäköisten tai -kuuloisten lääkkeiden sekaantuminen sekä itsehoitovalmisteiden yhteisvaikutukset reseptilääkkeiden kanssa.

Lisätietoa ohjelmasta on osoitteessa valo.apteekki.fi

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030