Terveydenhuolto

Syövän hoidon laatua halutaan kehittää rekisteritietojen avulla

Työ aloitetaan keuhkosyövästä.

Sari Kosonen
Adobe

Suomen Syöpärekisteri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Kansallinen syöpäkeskus (FICAN) aloittavat tutkimusyhteistyön, jolla selvitetään keinoja seurata ja kehittää kansallisesti syövän hoidon laatua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset rekisterit sisältävät paljon laaturekistereissä tarvittavaa tietoa, jota hyödyntämällä hoidon ja palveluiden laatua voidaan kehittää.

– Tutkimushankkeemme ensisijainen tavoite on selvittää, miten nykyisten kansallisten rekistereiden tiedoilla voidaan arvioida syövän hoidon toteutumista sekä hoitotuloksia Suomessa. Tutkimushankkeessa laaditaan myös ensimmäiset valtakunnalliset syövän hoidon laatuindikaattorit sekä testataan niitä valikoidulla, erikseen määritellyllä potilasryhmällä, kertoo Suomen Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi tiedotteessa .

THL on kehittänyt kansallista eri potilasryhmien laaturekisteritoimintaa vuodesta 2018. Tällä hetkellä THL ylläpitää yhdeksää laaturekisteriä.

Nyt käynnistyvän tutkimuksen aikana syöpien laaturekisteritoimintaa kehitetään keuhkosyöpää koskevilla tiedoilla. Laaturekisteriä kehitetään osana nykyistä kansallista syöpärekisteriä.

– Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että syövän hoidon ammattilaiset ja hyvinvointialueet pystyvät tulevaisuudessa kansallisen laatutiedon avulla yhtenäistämään ja kehittämään omaa toimintaa syöpäpotilaiden parhaaksi, toteaa Kansallisen syöpäkeskuksen ylilääkäri Timo Nykopp .

Tutkimushanke kestää vuoden 2027 loppuun.

Lue lisää: Syövän takia jää yhä valtavasti elinvuosia elämättä

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030