Terveydenhuolto

Terveysvero ja kaikki lapset varhaiskasvatukseen

Asiantuntijaryhmä ehdottaa ratkaisuja terveyserojen kitkemiseen.

Tiiamari Pennanen
Terveyserot saavat alkunsa varhaislapsuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tieteellinen asiantuntijaryhmä ehdottaa seitsemää toimea, jotka vähentäisivät sosioekonomisten ryhmien välisiä terveyseroja.

Ryhmän puheenjohtajana toimi professori, lääketieteen tohtori Erkki Vartiainen.

– Jos terveyserojen kaventamisessa ei onnistuta, muun muassa palvelujen ja työvoiman riittävyys vaarantuvat, hän toteaa tiedotteessa.

Ehdotukset ovat

1. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen 

– Lapsiperheköyhyys on pahentunut voimakkaasti vuonna 2022, ja koskee jo noin 150 000–180 000 lasta, perustellaan raportissa.

2. Kaikki lapset varhaiskasvatukseen 3-vuotiaasta alkaen 

– Terveyserot saavat alkunsa jo varhaislapsuudesta. Korkeatasoinen varhaiskasvatus kohentaa myöhemmän iän terveyttä ja sen taustalla olevia tekijöitä kuten koulutustasoa.

3. Varmistetaan jokaiselle nuorelle perusasteen jälkeinen tutkinto 

– Toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen ennustaa voimakkaasti syrjäytymistä. Se on myös yhteydessä heikkoon terveyteen ja matalaan odotettavissa olevaan elinikään.

4. Terveyttä edistävän ruokavaliosiirtymän toteuttaminen joukkoruokailuun panostamalla 

– Suomalaiset syövät sekä terveyden että ympäristövaikutusten kannalta liikaa lihaa ja niukasti kasviksia, ja ruokavalion laatu eroaa väestöryhmien kesken.

5. Terveysperusteinen vero 

– Terveyttä edistävien valintojen tekeminen on nykyisessä, lihavuutta edistävässä elinympäristössä haastavaa. Fyysinen ja sosiaalinen ruokaympäristö ohjaavat erityisesti matalammassa sosioekonomisessa asemassa olevien sekä lasten ja nuorten ruokavalintoja. 

6. Pidättäydytään kaupallisten intressien lisäämisestä alkoholimarkkinoilla 

Lue myös

– Alkoholimonopoli on väline, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi alkoholin saatavuuteen sekä yksityisen omistuksen mukana tulevaan myynninedistämistoimintaan, jotka molemmat vaikuttavat alkoholin kulutukseen.

7. Psykiatrisen avohoidon sijoittaminen kynnyksettömänä sote-palveluihin

– Tutkimusten mukaan heikommassa taloudellisessa asemassa olevat psykiatrista hoitoa tarvitsevat potilaat saavat yksipuolisempaa, sairaalahoitoa painottavaa hoitoa, kuin parempituloiset. 

Nämä toimet ovat sellaisia, joiden toimeenpanon valmistelusta voitaisiin päättää heti.

Ryhmä ehdottaa lisäksi, että valtioneuvosto nimeää parlamentaarisen komitean terveyden eriarvoisuuden vähentämiseksi, joka edistäisi asiaa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030