Terveydenhuolto

Työsyrjinnästä tuore raportti

Terveydentilaan liittyvä syrjintä on yleisimpiä syitä valvontapyyntöihin.

Sari Kosonen
Adobe

Työsuojeluviranomainen on julkaissut vuoden 2023 yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon valvontaraportin. Raportti antaa kattavan kuvan työelämässä tapahtuvan syrjinnän valvonnasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Vuoden 2023 aikana työsuojeluviranomainen sai noin 520 yhteydenottoa työsyrjintään liittyen. Yhteydenotoissa kysyttiin useimmiten neuvoja syrjintätilanteiden käsittelyyn työpaikalla tai pohdittiin, onko kyseessä syrjintä.

Varsinaisia työsyrjintään liittyviä valvontapyyntöjä käsiteltiin 175. Valvontapyyntöjen perusteella tehtiin 101 tarkastusta, joissa valvottiin yksittäisen työntekijän tai työnhakijan kokemaa syrjintää. Tarkastuksista neljänneksessä todettiin, että työnantaja oli rikkonut syrjinnän kieltoa.

Hieman yli puolet valvontapyyntöjen perusteella tehdyistä tarkastuksista liittyi työsuhteen päättämiseen. Noin 40 prosenttia tarkastuksista koski syrjintää työ- tai palvelussuhteen aikana ja noin joka kymmenes työhönottoa.

Suurin osa tarkastuksista liittyi terveydentilaan perustuvaan syrjintään. Toiseksi eniten tarkastuksilla arvioitiin syrjintää muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kolmanneksi yleisimpiä olivat alkuperään, kansalaisuuteen tai kieleen liittyvät tapaukset.

Eniten velvoitteita syrjinnän kiellon rikkomisesta annettiin muun henkilöön liittyvän syyn perusteella ja toiseksi eniten terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi. 

Osa työelämän syrjinnästä jää piiloon, koska eri vähemmistöryhmillä voi olla korkea kynnys ottaa yhteyttä viranomaiseen ja ilmoittaa kokemastaan syrjinnästä. Työsuojeluviranomaiselle tulee varsin vähän yhteydenottoja vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi koetusta syrjinnästä, joten niihin liittyviä tarkastuksia on myös tehty vähän. 

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9–15 numerossa 0295 016 620. Puhelinneuvontaan voi soittaa nimettömästi. Yksittäisen työntekijän tai työnhakijan syrjintätapausta valvotaan vain hänen omalla suostumuksellaan. Muista syrjintähavainnoista voi antaa nimettömän vihjeen.

Lue lisää: Lähes joka viides lääkäri on kohdannut työsyrjintää

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030