Terveydenhuolto

Valtaosalla tulot laskevat syöpädiagnoosin jälkeen

Suomen Syöpäpotilaat ry:n mukaan osa-aikatyön mahdollistaminen kaipaa kehittämistä.

Minna Pihlava

Syöpä vaikuttaa toimeentuloon. Vajaalla 70 prosentilla tulot laskivat, neljäsosalla tulot eivät muuttuneet syöpädiagnoosin jälkeen. Tämä ilmeni Suomen Syöpäpotilaat ry:n kyselyssä.

Syöpähoitojen aikana 60 prosenttia vastaajista oli koko ajan sairauslomalla. Valtaosa palasi työelämään viimeistään vuoden päästä.

Kaikista syöpädiagnoosin Suomessa saaneista kolmasosa on työikäisiä. Kyselyyn vastanneista 80 prosenttia oli sairastuessa kokoaikaisessa työssä. Kolmanneksen kanssa oli keskusteltu terveydenhuollossa kuntoutustarpeesta tai työkyvyn arvioinnista.

Lue myös

Psykososiaalista tukea tarjottiin yli puolelle. Vajaa 30 prosenttia hakeutui diagnoosin jälkeen kuntoutukseen, vaikka yli 90 prosenttia kertoi syövän tai syöpähoitojen vaikuttaneen fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn.

Suomen Syöpäpotilaat ry toteutti Syöpä ja työelämä -kyselyn huhti-toukokuussa 2023. Kyselyyn vastasi 796 ihmistä.

Järjestön mukaan osa-aikatyön mahdollistaminen kaipaa kehittämistä, jotta yhä useampi pääsisi palaamaan työelämään syövän jälkeen.

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030