Terveydenhuolto

Vangeilla useita samanaikaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia

Muiden muassa päihdehäiriöitä, infektiotauteja ja yksinäisyyttä esiintyy.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Vangeilla on Suomessa muuta väestöä enemmän monia samanaikaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Heillä on pitkäaikaisia sairauksia enemmän kuin koko väestöllä, ja päihdeongelmat ovat vankien keskuudessa hyvin yleisiä.

Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Rikosseuraamuslaitoksen ja Vankiterveydenhuollon yksikön tuoreesta tutkimuksesta.

Päihteiden käytöstä on yhdeksälle vangille kymmenestä tullut jossain vaiheessa elämää ongelmallista ja monella edennyt riippuvuudeksi. Noin neljännes vangeista on sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkäyttäjiä myös vankilan ulkopuolella.

Vankien terveyttä kuvataan aiempaa kattavammin

Tutkimus käsittelee muiden muassa vankien psykoottisia häiriöitä, yksinäisyyden kokemuksia, infektiotauteja, tupakointia ja sosiaalista osallisuutta.

Laajassa tutkimusaineistossa on terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja lähes joka neljänneltä vankeuttaan suorittavalta.

– Vankien terveyttä ja hyvinvointia Suomessa ei ole aiemmin tutkittu näin kattavasti. Vangit eivät yleensä näy perinteisissä väestötutkimuksissa. Tutkimuksessamme ei keskitytä ainoastaan vankila-aikaiseen terveydentilaan – se olisi riittämätön tavoite –, vaan etsitään myös keinoja tunnistaa hoidon tarpeita ennen vankeutta ja vahvistaa hoidon ja palvelujen jatkuvuutta vankila-ajan jälkeen, kertoo tutkimusjohtaja Mika Rautanen THL:stä tiedotteessa.

Tutkimuksessa on hyödynnetty väestötutkimuksissa yleisesti käytettyjä terveys- ja hyvinvointimittareita, jotta tuloksia voi vertailla myös muihin väestötutkimuksiin. Terveys- ja hyvinvointitiedon lisäksi tutkimus tarjoaa tutkitun tiedon pohjalta suosituksia ja ehdotuksia jatkotoimiksi.

Vankien terveyttä ja hyvinvointia on tutkittu viimeksi 2005–2010.

Lue myös

Nuorten vankien huumeiden käyttö lisääntynyt 

Vanhemmilla vangeilla päihdeongelmat liittyvät erityisesti alkoholiin, kun nuoremmilla yleisimpiä ovat huumeongelmat. Vangeista joka toinen kertoi käyttäneensä amfetamiinia vankilakautta edeltäneen vuoden aikana.

Myös kokaiinin käyttö on yleistynyt. Huumeita käytetään usein pistämällä ja jakamalla yhteisiä välineitä, joten monella on tarttuva C-hepatiitti.

Päihdekäytön joskus laukaisema psykoosi todettiin joka kolmannella vangilla. Kahdeksan prosenttia vangeista on sairastunut elämänsä aikana varsinaiseen psykoosisairauteen.

Yhä harvempi kokee olevansa työkykyinen

Lähes yhdeksän naista ja kahdeksan miestä kymmenestä on tullut vankilaan työelämän ulkopuolelta. Vangeista noin 60 prosenttia arvioi itsensä työkykyiseksi, kun 15 vuotta aiemmin niin arvioi noin 80 prosenttia.

Vankien alentuneeseen työkykyyn vaikuttavat tutkimuksen perusteella liittyvän ainakin ADHD-piirteet, psykoosisairaus, huono suun terveys, matala resilienssi, heikot kielelliset taidot, yksinäisyys ja osallisuuden kokemuksen puute.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030