• Anne Seppänen

Ibuprofeenilöydös mielenkiintoinen, mutta varsin vaatimaton

Ibuprofeenilla lienee vaikutusta miehen lisääntymisterveyteen, kliininen merkitys on kuitenkin epäselvä.

Ibuprofeenilöydös mielenkiintoinen, mutta varsin vaatimaton Kuva 1 / 1

Mediassa on laajalti uutisoitu tanskalaistutkimuksen tuloksesta, jonka mukaan ibuprofeeni saattaa heikentää miehen hedelmällisyyttä jo varsin tavanomaisen käytön jälkeen.

Lisääntymislääketieteen dosentti Antti Perheentupa Tyksin Naistenklinikalta näkee, että uutisointi on jonkin verran epäonnistunut, vaikka löydös sinänsä onkin mielenkiintoinen.

– Löydös on varsin vaatimaton ja sen todellinen merkitys on vähintäänkin epäselvä, Perheentupa sanoo.

PNAS-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa joukko 18–35 -vuotiaita miehiä käytti kahden viikon ajan 600 milligrammaa ibuprofeenia kahdesti päivässä.

– Kahden viikon hoito ibuprofeenilla ei vaikuttanut testosteroni- tai estradiolipitoisuuteen. Ei myöskään vapaaseen testosteroniin tai SHBG-pitoisuuteen. Aivolisäkkeen erittämän LH-hormonin pitoisuus oli lievästi koholla (23 %), sen sijaan FSH-taso ei noussut. Myöskään kiveksen Sertolin solujen toimintaa kuvaavan inhibiini B:n pitoisuus ei muuttunut, Perheentupa toteaa.

– Vaikutusta siittiötuotantoon ei oikeastaan tutkittu. Solulinjatutkimuksessa ei todettu siittiötuotannolle tärkeiden geenien ilmentymisessä muutosta ibuprofeenin vaikutuksesta.

Perheentupa arvioi tulosten viittaavan siihen, että ibuprofeenilla on antiandrogeeninen vaikutus.

Hän muistuttaa, että useilla lääkeaineilla ja kemikaaleilla on ilmeisesti merkittäviä vaikutuksia lisääntymisterveyteen, mutta asiasta tiedetään vielä aivan liian vähän. Erityisen merkityksellisiä ovat jo sikiökaudella tapahtuvat altistukset.

– Raskauden aikana on edelleen vältettävä tämänkaltaisten lääkkeiden käyttämistä.

Perheentupa varoittaa lääkäreitä myös testosteronireseptien kirjoittamisesta kevein perustein.

– Tämän tutkimuksen käytännön merkitys on siinä, että hoidettaessa miehen alentunutta hedelmällisyyttä on ibuprofeenin kaltaiset haitalliset altistukset saatava karsittua, jotta ne eivät heikennä hoidon tuloksia, Perheentupa summaa.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

En masse
Jäsenistö
in memoriam: Taisto Majapuro 11.5.1941–3.5.2018

Kirjoittajat
Anne Seppänen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Markku Tervahauta: Hyvä ja turvallinen arki on kaiken keskiössä

THL:n tuleva pääjohtaja kertoo ajatuksiaan laitoksen kehittämisestä.

Tieteessä
Infektiotorjuntasuosituksiin sitoutumisessa on parantamisen varaa

Aseptisen toiminnan vaikuttavuutta tutkittiin Helsingin ylipistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Ajassa
Markku Tervahauta: Hyvä ja turvallinen arki on kaiken keskiössä

THL:n tuleva pääjohtaja kertoo ajatuksiaan laitoksen kehittämisestä.

Ajassa
Apulaisoikeuskansleri: Kotisairaanhoito toteutettava lääkärin määräysten mukaan

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla, toteaa apulaisoikeuskansleri.

Ajassa
Infektiosairauksien hoito päättyy Auroran sairaalassa Helsingissä

Infektiosairauksien hoito muuttaa osaksi Meilahden Kolmiosairaalan poliklinikkaa.

Ajassa
Pakolliset turvaominaisuudet tulevat reseptilääkkeiden pakkauksiin

Turvaominaisuuksien tulee olla pakkauksissa helmikuussa 2019.

Tieteessä
Nenän sivuonteloleikkausten määrässä suuria alueellisia eroja

leikkausten määrä oli korkeampi niissä sairaanhoitopiireissä, joissa oli parempi pääsy lääkäripalveluihin.

Ajassa
Tartuntatautilakia halutaan selkiyttää

Hoitohenkilöstön rokotuksia koskevia kohtia on tulkittu monin eri tavoin.