Lehti 45: Ajan­kohtai­sta 45/2021 vsk 76 s. 2608 - 2612

Lääkärit toivovat joustoa päivystyksiin

Oysin päivystyspilotti osoitti, että vanha malli on paras, vaikka se on sopimuksen vastainen.

Heli Väyrynen
Kuvituskuva 1
Teija Soini

Sisätautien erikoislääkäri Iina Yliaska Oysista toivoo, että uuteen Lääkärisopimukseen tulisi lisää joustoa ja vaihtoehtoisia tapoja hoitaa päivystystä.

Kuvituskuva 2
Teija Soini

– En ymmärrä, miksi 3 tunnin lepo 24 tunnin aikana on parempi kuin 6 tunnin lepo illalla kotona ennen yövuoron alkua, Iina Yliaska sanoo.

Kuvituskuva 3
Adobe/AOP

Oulun yliopistollisen sairaalan sisätautilääkärit ovat olleet tyytymättömiä uuden työaikalain ja Lääkärisopimuksen mahdollistamiin päivystysvaihtoehtoihin.

Oysissa useilla erikoisaloilla oli vuosia käytössä päivystysmalli, joka ei ole enää työaikalain ja sopimuksen mukainen.

Mallissa arkipäivystykset on jaettu ilta- ja yöpäivystykseen. Iltavuoron tekijä aloittaa päivystämisen normaalin työpäivän päälle kello 14.30 ja jatkaa kello 22:een. Yöpäivystäjä lähtee käymään työpäivän jälkeen kotona, palaa kello 21 töihin ja päivystää aamu 8:aan.

Tässä mallissa nykyisen Lääkärisopimuksen poikkeusmääräyksen mukainen vaatimus kolmen tunnin yölevosta ei toteudu.

– Malli on ollut toimiva, ja olemme olleet tyytyväisiä. Malli on ollut käytössä suurimmassa osassa sairaalaa, kertoo Oysin sisätautien vastuualuejohtaja Riitta Mäkitaro.

Oys anoi Kuntatyönantajilta ja Lääkäriliitolta lupaa pilottitutkimukseen, jossa verrataan kolmea päivystysmallia sisätautien osastopäivystyksessä. Yksi niistä on Oysin oma malli, johon sisältyy sopimuksesta poiketen vain puolentoista tunnin yölepo. Kaksi muuta ovat työaikalain ja Lääkärisopimuksen mukaisia.

– Pilottiin lähdettiin, koska yritimme rohkaista lääkäreitä kokeilemaan erilaisia malleja ja saada niistä vertailutietoa. Halusimme tietää, onko Oysin oma malli oikeasti paras, kertoo sisätautien erikoislääkäri ja luottamismies Raija Niemelä.

Jokaista mallia kokeiltiin kaksi kuukautta sisätautien osastopäivystyksessä. Pilotti kesti tammikuun alusta kesäkuun loppuun.

Päivystysmalli 1

Työaikalain mukainen yöpäivystysmalli, jossa on yksi yöpäivystäjä. Yöpäivystysaika on kello 21–8.

Yöpäivystäjän edeltävä työpäivä ja seuraava päivä ovat aktiivivapaita.

Oysin sisätautilääkärit pitivät siitä, että tässä mallissa vapaa-aika lisääntyi ja työsidonnaisuus väheni kahden aktiivivapaapäivän ansiosta. Toisaalta ylimääräisen aktiivivapaan koettiin jonkin verran heikentävän ansiotasoa ja mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Poissaolot hankaloittivat hiukan päiväaikaisen toiminnan sujuvuutta.

Tämä malli laajentaa päivystäjien rinkiä ja jakaa kuormaa isommalle joukolle. Esimerkiksi johtajat voivat tehdä iltapäivystyksiä mutta eivät voi päivystää öitä, koska he eivät voi olla seuraavana arkipäivänä pois töistä.

Tämä malli sijoittui pilottitutkimuksessa toiseksi parhaaksi.

Päivystysmalli 2

Nykyisen valtakunnallisen Lääkärisopimuksen poikkeusmääräyksen mukainen malli, jossa Oysissa on kaksi yöpäivystäjää, jotta kolmen tunnin yölepo toteutuu molemmilla vuorotellen. Normaalit työpäivät edeltävästi, yöpäivystys kello 21–8.

Molemmilla päivystäjillä on seuraava päivä aktiivivapaata.

Tässä mallissa kolmen tunnin yölepo Oysin sisätautilääkärien mukaan onnistuu, jos osastopäivystäjiä on kaksi.

Malli koettiin Oysissa muita huonommaksi, koska yöpäivystysten määrä lääkäriä kohti lisääntyi. Malli lisäsi työsidonnaisuutta. Lisäksi kahta yöpäivystäjää ei pidetty tarpeellisena työmäärän perusteella.

– Tämä malli tuntui huonoimmalta myös tekijän näkökulmasta, sanoo Oysin vs. hallinnollinen apulaisylilääkäri, sisätautien erikoislääkäri Iina Yliaska, joka päivystää paljon.

Päivystysmalli 3

Oysin oma yöpäivystysmalli. Edeltävä normaali työpäivä loppuu kello 15, iltavapaa on kello 15–21. Yöpäivystys kello 21–8. Pilotissa keskeytymättömän yölevon tulee olla vähintään 1,5 tuntia. Lepoaika voi katketa vain potilasturvallisuuden sitä edellyttäessä.

Yöpäivystyksen jälkeinen päivä on aktiivivapaata.

Uusi Lääkärisopimus ei mahdollistanut mallin jatkoa, koska työnantajan on hankala taata 3 tunnin yölepo lyhyestä päivystysrupeamasta.

Oysin omaa mallia lääkärit pitivät toimivana ja tuttuna, ja se koettiin malleista parhaimmaksi.

– Tämä on testattu ja hyväksi havaittu malli, Mäkitaro summaa.

Lähes yhtä hyväksi kuitenkin koettiin malli 1.

Fysiologinen mittaus ei tuonut eroa mallien välille

Kun kutakin mallia oli kokeiltu kaksi kuukautta, päivystyksiin osallistuneille lääkäreille lähetettiin kysely.

Kyselyn saivat myös päivystäjien esimiehet ja päivystyslistan tekijät.

Osa päivystäjistä teki lisäksi neljän vuorokauden Firstbeat-mittauksen päivystysyöjakson aikana. Mittauksella katsottiin fysiologisesti palautuvuutta ja yöunen laatua eri malleissa.

Mittausten perusteella päivystysmalleja ei pystytty laittamaan paremmuusjärjestykseen.

– Osa päivystää hyvin palautuen ja hyvin nukkuen millä mallilla vain. Tietty porukka voi yhtä huonosti kaikissa malleissa. Keskikastilla meni ristiin, mikä malli sopi parhaiten, Mäkitaro sanoo.

Kaksi kuukautta on lyhyt aika tehdä täydellistä vertailua. Päivystysmäärä vaihtelee kuukausittain, niin myös päivystysten raskaus. Keveimmässä mallissa voikin olla tiettynä yönä raskain päivystysrupeama ja raskaimmassa kevein.

"Yölepo voisi koostua kahden tunnin osista"

Pilotin jälkeen Oysissa on päivystetty työaikalain ja useilla erikoisaloilla mallin 1 mukaisesti, eli edeltävä päivä ollaan vapaalla ennen arkiyön osastopäivystystä.

Iina Yliaska piti enemmän Oysin omasta mallista, joka ei ole enää mahdollinen. Hän toivoo, että tulevaan uuteen Lääkärisopimukseen tulisi lisää joustoa ja vaihtoehtoisia tapoja hoitaa päivystystä.

Lääkärisopimus mahdollistaa 24 tunnin työvuoron, kunhan sinne sisältyy 3 tunnin keskeytymätön yölepo.

Yliaska ei ymmärrä, miksi 3 tunnin lepo 24 tunnin aikana on parempi kuin 6 tunnin lepo illalla kotona ennen yövuoron alkua,

– Kolmen tunnin yölepo tuntuu liian jäykältä, koska yöt vaihtelevat. Meillä on myös tosi rauhallisia öitä, jolloin onnistuu jopa 6 tunnin lepo, ja kiireisiä öitä, jolloin tulee alle tunti lepoa. Yölevon koostuminen useasta, vaikka kahden tunnin osasta ratkaisisi meidän ongelmat.

Liitto hyödyntää tuloksia sopimusneuvotteluissa

Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä ei yllättynyt Oysin päivystyspilotin tuloksista. Hän toimi liiton edustajana pilotin ohjausryhmässä.

– Osasin odottaa, että tulos on tällainen, sillä malli 3 oli lähtenyt Oysin lääkärikunnasta.

Toisaalta hän ennakoi, että muut mallit olisivat saaneet Oysin lääkäreiltä täystyrmäyksen, mutta toisin kävi.

– Mallia 1 koskevat tulokset ovat lähellä mallin 3 tuloksia, hyvinvointivaikutusten ja palautumisen osalta malli 1 sai jopa paremmat arviot.

Lue myös

Pilotin tulokset eivät ole sovellettavissa kaikkiin päivystyksiin, sillä päivystyspisteet poikkeavat toisistaan. Sisätautien osastopäivystys on aivan erilainen kuin vaikka lastentautien päivystys.

Vänskän mukaan Oysin ja myös käynnissä olevan Husin päivystyspilottien tuloksilla on tärkeä merkitys tulevalle neuvottelukierrokselle, kun keskustellaan Lääkärisopimuksen työaika- ja lepoaikamääräysten jatkokehittämisestä.

– Työaikakokeilut on osa sitä tietopohjaa, jota keräämme neuvottelujen tueksi ja sopimuksen kehittämiseksi. On tärkeää, että vuoropuhelua käydään työnantajan ja päivystävien lääkärien kesken ja paikallisesti etsitään malli, joka istuu kuhunkin päivystyspisteeseen parhaiten.

Anestesiologit suosivat työaikalain mukaista mallia

Oysin anestesiologialla kaikissa neljässä työpaikkapäivystyspisteessä otettiin vuoden alussa käyttöön työaikalain mukainen päivystysmalli, jossa ollaan päivystystä edeltävä ja seuraava päivä pois töistä.

Oysissa tehtiin myös paikallinen sopimus, joka mahdollistaa sen, että lääkäri saa käydä tekemässä osuuskunnan eli Tervian kautta päivystystä edeltävän päivän töitä, jos haluaa. Tällä tavoin lääkäri voi tavallaan noudattaa Oysin vanhaa mallia, jossa ollaan päivä töissä, käydään välillä kotona ja tullaan yöksi päivystämään.

– Noin 80 anestesiapäivystäjästä Tervia-vaihtoehtoa on käyttänyt 7. Suurin osa on halunnut vapaata enemmän, vaikka se vaikuttaa jonkin verran tulotasoon, Oysin lääkärien pääluottamusmies, anestesiologian erikoislääkäri Jaana Pikkupeura kertoo.

Yksi yöpäivystys kuussa on pienentänyt hänen mukaansa yhden anestesiapäivystäjän bruttoansioita noin 200–500 euroa kuussa.

Vanhaa mallia voi soveltaa Tervian kautta vuoden loppuun. Näin voidaan toimia, kun työnantaja on eri, vaikka alkuperäinen idea levosta vesittyy.

Uuteen Lääkärisopimukseen tarvitaan Pikkupeuran mielestä erilaisia joustomahdollisuuksia erikoisaloittain ja sairaaloittain. Yöpäivystysten määrän ja työsidonnaisuuden minimointi on hänestä tär-keää.

– Jos lääkäri haluaa noudattaa työaikalakia ja Lääkärisopimusta, toivoisin, ettei työnantaja voisi yksinvaltaisesti määrätä toimimaan toiminnan järjestämiseen vedoten toisella tavalla. Pelkään, että jos -annetaan löysiä, kukaan ei noudata työaikalain mukaista mallia.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030