Voiko psykiatrisen sairaalan väkivaltaa hallita?

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kansainvälinen tutkimushanke on saanut Työsuojelurahastolta 100 000 euron määrärahan.

Asiakkaiden uhkaava käyttäytyminen on lisääntyvä ongelma terveydenhuollossa. Erityisesti psykiatrisessa hoitotyössä väkivalta ja sen uhka ovat merkittävä kuormitustekijä.

Työsuojelurahasto on myöntänyt kaksivuotisen rahoituksen Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella toimivalle monitieteiselle ja kansainväliselle tutkimusryhmälle. Tavoitteena on kehittää väkivaltaisen potilaan kohtaamiseen liittyviä ennakoivia menetelmiä sekä testata niitä käytännössä.

Pakkokeinojen sijaan vaihtoehtoisia menetelmiä

Tutkimushankkeeseen on kertynyt kansainvälistä ja kansallista tietoa väkivallan esiintymisestä ja siitä, kuinka vaikea sen kohtaaminen on arkipäivässä.

- Suomessa käytetään runsaasti erilaisia pakkoon perustuvia hoitomenetelmiä psykiatrisessa hoidossa, kuten huone-eristystä, lepositeitä, tahdonvastaista lihakseen annettavia injektiota ja fyysistä kiinnipitämistä, hankkeen vastuuhenkilö, hoitotieteen professori Maritta Välimäki sanoo.

- Puuttuu kuitenkin perustietoa siitä, minkälaiset vaihtoehtoiset menetelmät olisivat käyttökelpoisia uhkaavien tilanteiden ennakoinnissa ja käsittelyssä. Tarvitaan myös syvempää ymmärrystä väkivaltatapahtumista, niihin johtavista tekijöistä sekä työpaikkakulttuurin vaikutuksista uhkaaviin tilanteisiin, hän toteaa.

Turun yliopiston kansanterveystieteen professori Jussi Vahteran tutkimusryhmällä on arvokasta tutkimustietoa väkivaltatilanteille altistumisesta ja altistumiseen liittyvistä terveysriskeistä psykiatrisessa hoitotyössä.

Hankkeen kansainvälinen partneri on professori Clive Adams Cochrane-keskuksesta, Englannista.

Uusien menetelmien kokeiluun hanke saa tukea myös brasilialaiselta yhteistyökumppanilta, joka on hiljattain toteuttanut potilaan eristämiseen liittyvän vaikuttavuustutkimuksen.

Kuva: Sami Perttilä

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Etenelle uusi kokoonpano

Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä asettanut valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan kaudeksi 1.10.2018–30.9.2022.

Ajassa
STM aloittaa vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön valmistelun

Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita on selvitetty viimeksi vuonna 2009.

Ajassa
Etenelle uusi kokoonpano

Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä asettanut valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan kaudeksi 1.10.2018–30.9.2022.

Ajassa
Ajaako uudistus tehtailemaan väitöskirjoja?

Erikoislääkärikoulutukseen suunnitellut muutokset huolestuttavat medisiinareita.

Tieteessä
Aggressiivisen aivosyövän hoitotulokset ovat parantuneet

Iäkkäät potilaat hyötyvät hoidosta muita vähemmän.

Ajassa
Yhä useampi lääkkeiden väärinkäyttäjä käyttänyt myös laittomia huumeita

Huumeiden käyttö on 2000-luvulla kolminkertaistunut niillä, jotka ovat käyttäneet rauhoittavia tai unilääkkeitä taikka vahvoja kipulääkkeitä väärin.

Ajassa
Sairaala, yliopisto ja ammattikorkeakoulu toimivat nyt saman katon alla Turussa

Uudessa Medisiina D -rakennuksessa on muun muassa tutkimusravintola, jonka lounasasiakkaat voivat seurata aterioidensa ravintoarvoja ja jätteenmäärää sovelluksesta.

Tieteessä
Lisääntymisterveyttä painonhallinnalla

Lihavuus vaikeuttaa hedelmöittymistä ja lisää raskauskomplikaatioita. Liikunta voi auttaa.