1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. COVID-19-tauti koettelee myös hermostoa
Tiede­pääkirjoitus 38/2020 vsk 75 s. 1897

COVID-19-tauti koettelee myös hermostoa

Kuvituskuva 1

Aki Hietaharju

Uuden koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin on pandemian alusta lähtien raportoitu liittyvän neurologisia komplikaatioita. Niitä kuvaavien artikkelien määrä on kasvanut nopeasti; syyskuun alussa PubMed-haku "covid-19 AND neurology" tuotti saaliiksi 1 417 julkaisua. Kahden retrospektiivisen havainnointitutkimuksen mukaan neurologisia oireita esiintyy 36–57 %:lla COVID-19-potilaista (11 Mao L ym. Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol 2020;77:1–9. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.1127,22 Romero-Sánchez CM ym. Neurologic manifestations in hospitalized patients with COVID-19: The ALBACOVID registry. Neurology 2020;95:e1060–70. doi: 10.1212/WNL.0000000000009937).

COVID-19-taudin neurologiset komplikaatiot voidaan jakaa neljään pääryhmään: 1) enkefalopatiat, 2) tulehdukselliset keskushermosto-oireyhtymät, 3) ääreishermoston sairaudet ja 4) aivoinfarktit. Vastaava neurologisten oireyhtymien kirjo nähtiin myös SARS- ja MERS-epidemioissa, joskin huomattavasti pienemmässä mittakaavassa (33 Paterson RW ym. The emerging spectrum of COVID-19 neurology: clinical, radiological and laboratory findings. Brain, verkossa 8.7.2020. doi: 10.1093/brain/awaa240).

Neurologisten pitkäaikaishaittojen arvioimiseksi olisi tärkeää käynnistää pitkittäistutkimuksia.

Neurologisten komplikaatioiden oletettuja patofysiologisia mekanismeja ovat suora viruksen aiheuttama hermostovaurio, poikkeava immuuniaktivaatio ja vakavaan infektioon liittyvien tilojen (sepsis, hypoksia, metaboliset häiriöt, lisääntynyt hyytymisaktiivisuus) neurologiset seuraamukset (22 Romero-Sánchez CM ym. Neurologic manifestations in hospitalized patients with COVID-19: The ALBACOVID registry. Neurology 2020;95:e1060–70. doi: 10.1212/WNL.0000000000009937,33 Paterson RW ym. The emerging spectrum of COVID-19 neurology: clinical, radiological and laboratory findings. Brain, verkossa 8.7.2020. doi: 10.1093/brain/awaa240).

Enkefalopatia ilmenee persoonallisuuden, käyttäytymisen, tiedollisten toimintojen ja tajunnantason häiriöinä. COVID-19-taudissa sen ilmaantuvuus on 7–20 %. Enkefalopatia menee osalla potilaista ohi nopeasti, mutta iäkkäillä ja kriittisesti sairailla sen ennuste on huono, ja heillä sitä myös todetaan enemmän. Etiologialtaan kyseessä on monitekijäinen tila, joka liittyy sepsikseen, hypoksiaan ja sytokiinien liikatuotantoon (11 Mao L ym. Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol 2020;77:1–9. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.1127,22 Romero-Sánchez CM ym. Neurologic manifestations in hospitalized patients with COVID-19: The ALBACOVID registry. Neurology 2020;95:e1060–70. doi: 10.1212/WNL.0000000000009937,33 Paterson RW ym. The emerging spectrum of COVID-19 neurology: clinical, radiological and laboratory findings. Brain, verkossa 8.7.2020. doi: 10.1093/brain/awaa240,44 Gark RK, Paliwal VK, Gupta A. Encephalopathy in patients with COVID-19: a review. J Med Virol, verkossa 19.7.2020. doi: 10.1002/jmv.26207).

COVID-19:n tulehduksellisia keskushermostoilmentymiä ovat enkefaliitti, meningoenkefaliitti, akuutti disseminoitunut enkefalomyeliitti (ADEM) ja myeliitti (33 Paterson RW ym. The emerging spectrum of COVID-19 neurology: clinical, radiological and laboratory findings. Brain, verkossa 8.7.2020. doi: 10.1093/brain/awaa240). Näistä harvinaisista mutta vaikeaoireisista komplikaatioista merkittävä osa syntynee immunologisilla mekanismeilla; tätä käsitystä tukee havainto tulehduksellisten neurologisten ilmenemismuotojen ja hengitystieoireiden välisen korrelaation puuttumisesta. Todisteet SARS-CoV-2-viruksen neurotrooppisuudesta ovat niukkoja, koska sen RNA:ta on pystytty osoittamaan vain kolmen enkefaliittipotilaan aivo-selkäydinnesteestä (55 Huang YH, Jiang D, Huang JT. SARS-CoV-2 detected in cerebrospinal fluid by PCR in a case of COVID-19 encephalitis. Brain Behav Immun 2020;87:149. doi:10.1016/j.bbi.2020.05.012,66 Virhammar J ym. Acute necrotizing encephalopathy with SARS-CoV-2 RNA confirmed in cerebrospinal fluid. Neurology, verkossa 25.6.2020. doi: 10.1212/WNL.0000000000010250,77 Moriguchi T ym. A first case of meningitis/encephalitis associated with SARS-Coronavirus-2. ­Int J Infect Dis 2020;94:55–8. doi: 10.1016/j.ijid.2020.03.062).

Guillain–Barrén oireyhtymä on klassinen infektionjälkeinen immuunivälitteinen ääreishermostosairaus. Ei ole yllätys, että se on diagnosoitu jo yli 70 COVID-19-potilaalla (88 Abu-Rumeileh ym. Guillain–Barré syndrome spectrum associated with COVID-19: an up-to-date systematic review of 73 cases. ­J Neurol, verkossa 25.8.2020. doi: 10.1007/s00415-020-10124-x). Taudinkuva, ennuste ja hoitovaste eivät poikkea tavanomaisesta.

Lue myös

Aivoinfarktin ilmaantuvuus COVID-19-taudissa on 1–6 %. Yhdysvaltalaisen kohorttitutkimuksen mukaan COVID-19-potilaiden riski sairastua aivoinfarktiin on 7,5-kertainen verrattuna influenssa A- tai B-viruksen aiheuttamaan infektioon sairastuneiden riskiin (99 Fifi JT, Mocco J. COVID-19 related stroke in young individuals. Lancet Neurol 2020;19:713–5. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30272-6). Toiminnallinen toipuminen COVID-19-tautiin liittyvästä aivoinfarktista näyttää olevan huonompaa ja kuolleisuus on suurempi kuin muilla aivoinfarktipotilailla (1010 Ntaios G ym. Characteristics and outcomes in patients with COVID-19 and acute ischemic stroke. The global COVID-19 stroke registry. Stroke 2020;51(9):e254–8. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.031208). Tutkimuksissa on noussut myös esiin COVID-19-taudissa nuorten, alle 50-vuotiaiden aivoinfarktipotilaiden tavallista merkittävästi suurempi osuus (99 Fifi JT, Mocco J. COVID-19 related stroke in young individuals. Lancet Neurol 2020;19:713–5. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30272-6).

Aivoinfarktiriski COVID-19-taudissa kytkeytyy erityisesti lisääntyneeseen hyytymisaktiivisuuteen. Virus voi myös aiheuttaa endoteelisolujen tulehduksellisen vaurion kiinnittyessään verisuonten sisäpinnan ACE2-reseptoreihin (33 Paterson RW ym. The emerging spectrum of COVID-19 neurology: clinical, radiological and laboratory findings. Brain, verkossa 8.7.2020. doi: 10.1093/brain/awaa240). Tromboosiprofylaksin varhainen huomioiminen vuodeosastohoidossa saattaa vähentää aivoinfarktien ilmaantuvuutta tulevaisuudessa.

COVID-19:n neurologisten pitkäaikaishaittojen arvioimiseksi olisi tärkeää käynnistää pitkittäistutkimuksia, joissa huomioitaisiin erityisesti muutokset kognitiivisissa toiminnoissa.

Kirjoittajat
Aki Hietaharju
dosentti, neurologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri
TAYS, neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualue, neurologian vastuuyksikkö
Sidonnaisuudet

Aki Hietaharju: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuutta
1
Mao L ym. Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol 2020;77:1–9. doi: 10.1001/jamaneurol.2020.1127
2
Romero-Sánchez CM ym. Neurologic manifestations in hospitalized patients with COVID-19: The ALBACOVID registry. Neurology 2020;95:e1060–70. doi: 10.1212/WNL.0000000000009937
3
Paterson RW ym. The emerging spectrum of COVID-19 neurology: clinical, radiological and laboratory findings. Brain, verkossa 8.7.2020. doi: 10.1093/brain/awaa240
4
Gark RK, Paliwal VK, Gupta A. Encephalopathy in patients with COVID-19: a review. J Med Virol, verkossa 19.7.2020. doi: 10.1002/jmv.26207
5
Huang YH, Jiang D, Huang JT. SARS-CoV-2 detected in cerebrospinal fluid by PCR in a case of COVID-19 encephalitis. Brain Behav Immun 2020;87:149. doi:10.1016/j.bbi.2020.05.012
6
Virhammar J ym. Acute necrotizing encephalopathy with SARS-CoV-2 RNA confirmed in cerebrospinal fluid. Neurology, verkossa 25.6.2020. doi: 10.1212/WNL.0000000000010250
7
Moriguchi T ym. A first case of meningitis/encephalitis associated with SARS-Coronavirus-2. ­Int J Infect Dis 2020;94:55–8. doi: 10.1016/j.ijid.2020.03.062
8
Abu-Rumeileh ym. Guillain–Barré syndrome spectrum associated with COVID-19: an up-to-date systematic review of 73 cases. ­J Neurol, verkossa 25.8.2020. doi: 10.1007/s00415-020-10124-x
9
Fifi JT, Mocco J. COVID-19 related stroke in young individuals. Lancet Neurol 2020;19:713–5. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30272-6
10
Ntaios G ym. Characteristics and outcomes in patients with COVID-19 and acute ischemic stroke. The global COVID-19 stroke registry. Stroke 2020;51(9):e254–8. doi: 10.1161/STROKEAHA.120.031208

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Vastalääke ry aikoo laajentaa uusille paikkakunnille

Yhdistys on saanut 61 000 euron apurahan.

Tieteessä
Alzheimerin taudin ja työuupumuksen välillä yhteys?

Sairauksien taustalta löytyi osin samoja geenejä.

Kommentti
Kielellä on väliä

Jos potilas ei ymmärrä mitä lääkäri hänelle yrittää sanoa, murenee hoitosuhteen pohja, kirjoittaa Eija Kalso.

Blogi
Keskity nyt

Olen kehittänyt keskittymiskyvyn häiriön enkä löydä sille muuta syytä kuin muuttuneen median käyttöni, kirjoittaa Terhi Savolainen.

Ajassa
Lääkäriliitto: aborttilakia uudistettava kansalaisaloitteen mukaisesti

Perustelujen vaatimisesta ja kahden lääkärin tapaamisesta halutaan luopua.

Ajassa
THL: Ikä ja taustasairaudet vievät koronapotilaan sairaalaan

Ikä lisää kuoleman riskiä perusterveilläkin.