• Heikki Pärnänen

Kerro, mistä hyvä terveydenhuolto on tehty

Kuvituskuva 1

Heikki Pärnänen

johtaja, politiikkatoiminta

Suomen Lääkäriliitto

Lääkäriliiton tämän vuoden teema on "muutos". Se kuvaa hyvin toimintaympäristömme tilaa, kun sekä terveydenhuollon palvelujärjestelmä että sopimus- ja luottamusmiesjärjestelmä muuttuvat sote-lainsäädäntöä uudistettaessa.

Muutokset toimintaympäristössä ovat suuria, kauaskantoisia ja koskettavat valtaosaa Lääkäriliiton jäsenkunnasta.

Haluamme valjastaa koko jäsenkunnan ideoimaan toimivan terveydenhuollon perusperiaatteita.

Risto Siilasmaata siteeraten: "Muutos ei tule enää koskaan olemaan niin hidasta kuin se on nyt." Uskon tämän olevan totta terveydenhuollossakin.

Muutokset terveydenhuollossa eivät nimittäin lopu, kävipä maakunta- ja sote-uudistukselle tällä hallituskaudella kuinka tahansa. Kaikki ovat tunnustaneet laajan rakenneuudistuksen tarpeen, vaikka yksityiskohdista onkin näkemyseroja.

Lisäksi sekä terveys- että tieto- ja viestintäteknologian vahva kehitys muuttaa terveydenhuollon toimintaa, diagnostisia ja hoitokäytäntöjä, sairauksien seurantaa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden rooleja.

Eikö tarvittaisi jotakin pysyvääkin? Jotakin, mikä kantaa meitä terveydenhuollon toimijoita – ja koko terveydenhuoltoa – yli muutosten myllerryksen.

Lääkäriliitossa tunnistettiin terveyspalvelujärjestelmän laaja kehittämistarve 1990-luvun alussa. Käynnistyi noin kymmenvuotinen terveyspoliittinen valmistelutyö. Liitossa luotiin esimerkiksi terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta koskevat linjaukset, eli alueellisen rahoittajan malli Altera (11 https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1819/altera1999.pdf). Silloisten linjausten suuntaisesti terveyspalvelujärjestelmän uudistustyötä on pyritty viemään eteenpäin tälläkin hallituskaudella.

Saimme aikaan jotakin yleisempääkin. Esitimme laadittavaksi hoitotakuulainsäädäntöä, ja loimme terveydenhuollon teesit (22 https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1819/teesit1995.pdf). Liiton valtuuskunta hyväksyi teesit vajaa neljännesvuosisata sitten, keväällä 1995.

Valmistelutyötä tehtiin liiton hallituksen asettamissa lukuisissa peräkkäisissä terveyspoliittisissa pientyöryhmissä, joissa oli vajaat kymmenen jäsentä kussakin. Ajan tavan mukaan.

Nyt haluamme toimia toisin. Haluamme valjastaa koko jäsenkunnan ideoimaan toimivan terveydenhuollon perusperiaatteita. Isoja, aikaa ja sen tuomia rakenteellisia, toiminnallisia ja sisällöllisiä muutoksia kestäviä periaatteita. Periaatteita, jotka rakentavat siltaa yli jatkuvan muutoksen ja murroksen.

Jokainen Lääkäriliiton jäsen, jonka sähköpostiosoite on tiedossamme jäsenrekisterissä, on saanut kuluneella viikolla (viikko 40) oman henkilökohtaisen linkin. Sen kautta pääsee osallistumaan Terveydenhuollon korjaussarja 2.0 -hankkeemme toteuttamiseen.

Haemme vastauksia kysymyksiin: Mitä tarkoitusta varten terveydenhuolto on olemassa? Mistä hyvä terveydenhuolto on tehty? Mitä ovat ne keskeiset rakennuspalikat – perusta – jolle terveydenhuoltojärjestelmämme tulisi rakentua?

Pyrimme siis löytämään isot periaatteet, joiden pitää olla kunnossa toimivassa terveydenhuoltojärjestelmässä. Lisäksi haluamme selventää, mitä kukin periaate sisältää.

Viime vuosituhannen teesejä laadittaessa kirjoitettiin "käskyjä". Nyt on pyrkimyksenä kirjoittaa koko katekismus – siis käskyt selityksineen. Tavoitteena on, että tänä syksynä valittava liiton valtuuskunta hyväksyisi jäsenkunnan yhteisenä hankkeena valmistellut peruslinjaukset joulukuun 2019 kokouksessaan.

Osallistu yhteiseen hankkeeseemme, kollega! Käy saamasi linkin kautta ainakin katsomassa sähköistä työkaluamme, ja kommentoi tai peukuta muiden ajatuksia. Ehkä itsekin haluat jakaa ideoitasi?

Lisää aiheesta

Hoitoon liittyvistä infektioista leikkausten jälkeen aiheutuu suuret kustannukset
Ideoi, keskustele, peukuta!
Some vastaa kun sinne huudetaan

Kirjoittajat
Heikki Pärnänen
johtaja, politiikkatoiminta
Suomen Lääkäriliitto
Kirjallisuutta
1
https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1819/altera1999.pdf
2
https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1819/teesit1995.pdf

Lisää aiheesta

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Vanhemmuustaito-ohjaus tuloksellisin keino lasten käytöshäiriöiden hoidossa

Uusi Käypä hoito –suositus korostaa psykososiaalisia keinoja käytöshäiriöiden hoidossa.

Ajassa
Kliiniset laaturekisterit tekevät toiminnan näkyväksi

Selkäkirurgian rekisteri on yksi ensimmäisistä käyttöönotetuista kliinisistä laaturekistereistä.

Ajassa
Vanhemmuustaito-ohjaus tuloksellisin keino lasten käytöshäiriöiden hoidossa

Uusi Käypä hoito –suositus korostaa psykososiaalisia keinoja käytöshäiriöiden hoidossa.

Ajassa
Palvelusetelikokeilut kirittäneet kunnallista ja yksityistä palveluntuotantoa

Valinnanvapaus ja palvelusetelikokeilut ovat saaneet positiivista palautetta asiakkailta ja myös kokeiluun lähteneiltä yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kommentti
Sanoilla on väliä

– On ironista, että ihmisoikeuskeskustelujen keskeisin termi pakenee määrittely-yrityksiä.

Ajassa
Lääkkeiden ympäristövaikutuksista kaivataan lisää tietoa

Suurin osa lääkepäästöistä tulee normaalin lääkkeiden käytön kautta, mikä tekee ongelmasta hankalan ratkaista.

Ajassa
Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon palvelut ovat kohentuneet

THL:n tutkimus toi esille eroja palvelujen järjestämisessä sekä maakuntien sisällä että niiden välillä.

Tieteessä
Laser tulee iholle – hoidot kehittyvät vauhdilla

Laser on elegantti työväline iho-ongelmissa.