1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Oppia ikä kaikki
Pääkirjoitus 1-2/2019 vsk 74 s. 5

Oppia ikä kaikki

Kuvituskuva 1

Risto Pelkonen

arkkiatri

Elämän koulu on elinikäistä etsimistä. Elämisen taito on rohkeutta tehdä se, mikä on mahdollista, ja malttia tyytyä siihen, mille ei voi mitään. Kun lääkäri lupaa palvella lähimmäisiä ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen, enempää ei kukaan voi ammatissaan luvata.

Sanat ovat suuria. Hyveet pienissä teoissa.

Lääkärin ammatti on paras mahdollinen, mutta helpolla se ei päästä.

Lääkärit ja potilaat kohtaavat toisensa miljoonia kertoja vuodessa. Toivon ilmapiirissä. Parantajan toivo on tiedossa ja taidossa, sairaan toivo paranemisessa ja hyvässä elämässä.

Lääkärin ammatti on paras mahdollinen, mutta helpolla se ei päästä. Ajattelen niitä vaikeita valintoja, joita lääkäri joutuu tekemään potilastyön arjessa. Ajattelen sitä surua, pelkoja ja sosiaalista hätää, jota lääkäri kohtaa työssään. Ajattelen kuolevan ihmisen kärsimyksen kohtaamista ja myötäelämisen tuottamaa ahdistusta.

Haasteita riittää myös älyllisellä tasolla. Ajattelen jatkuvasti kasvavan tietotulvan hallitsemista, yksilöllistetyn lääkintätaidon vallankumousta tautien kartalla tutkimus- ja hoitokäytänteissä. Miten varmistetaan kansalaisten tasavertaisuus yksilöllisessä hoidossa, kuka pitää kurissa kaikkialle ryntäilevän tekoälyn, ja miten suojataan kansalaisen geneettinen yksityisyys genomi- ja biopankkien verkostossa?

Vielä pitäisi hahmottaa väestön terveyttä uhkaavat maailmanlaajuiset tekijät. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat suorat ja välilliset terveyshaitat, köyhyys ja väkivalta ovat uhkakuvista vakavimmat.

Genomitietoon perustuva lääkintätaito ja translationaalinen lääketiede avaavat oven lähes rajattomien mahdollisuuksien maailmaan. Se, mikä ennen oli mahdotonta, on nyt mahdollista, mutta se mikä nyt on mahdollista, ei ole aina tarpeellista. Jossain on raja. Mielessäni ovat kiinalaiset CRISPR-kaksoset.

Uusi aika vaatii uusia oppipolkuja lääkärikoulutuksen kaikilla tasoilla ja elinikäisessä oppimisessa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on antanut hyvän arvosanan tiedekuntien koulutusohjelmien sisällöstä (11 https://karvi.fi/level/korkeakoulutus/). Täällä on aina kasvanut hyviä lääkäreitä. Koulutuksen kehittämishankkeet ovat jokaisen tiedekunnan ykkösasia. Oppimisilmapiiri kaikkien toimijoiden kesken on avoin ja rakentava.

Ensisijaista on määritellä perusopetuksen tavoitteet: mitkä ovat ne tiedot ja taidot, arvot ja asenteet, sosiaaliset taidot ja itseymmärrys, jotka suomalainen lääkäri tarvitsee matkaeväiksi astuessaan yliopiston ovesta ulos ammatilliseen elämään. Tiedekuntien laatima yhteinen koulutusohjelma on lähtökohta. Tärkeintä ovat avarat ajatukset, oppimisen ilo ja oivaltamisen kokemus.

Lue myös

Yliopistojen ulkopuolella annettu opetus on vaarassa palvelujen keskittämisen vuoksi, kun terveyskeskukset harvenevat, aluesairaaloita ajetaan alas ja pienet keskussairaalat kipristelevät. Monikansalliset yritykset valtaavat autioituvan kentän ja imuroivat kokeneet opettajat suojiinsa. Kaikkien sote-palvelujen tuottajien tulee osallistua koulutustalkoisiin. Tavalla tai toisella.

Lääkärien koulutus ei ole ammattikunnan sisäinen asia, vaan monen sidosryhmän yhteinen. Nyt on korkea aika järjestää konsensuskokous lääkärikoulutuksen ja elinikäisen oppimisen ydinkysymyksistä. Samalla voitaisiin harkita ilmastopaneelin tapaisen asiantuntijapaneelin perustamista. Se kääntäisi katseet kauas horisonttiin ja näyttäisi tien päätöksentekijöille.

Uusi aika on tullut. Ottakaamme se vastaan suurena mahdollisuutena hyvän toveruuden hengessä. Erilaisuudesta syntyy yhteisyys, auttamisesta hyvä mieli, osaamisesta onnistumisen riemu. Pitäkäämme yhtä ja kun pidämme yhtä, olemme yhtä. Näin se vain on.

Kirjoittajat
Risto Pelkonen
arkkiatri
Kirjallisuutta
1
https://karvi.fi/level/korkeakoulutus/

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Uusia verkkouutisia on luvassa taas 29. heinäkuuta alkaen.

Tieteessä
Hoida oikein pistiäisallergiaa

Hoidon kulmakiviä ovat mahdollisen anafylaksian asianmukainen hoito sekä siedätyshoidon tarpeen arvio.

Maailmassa
Löylyä!

Sauna on Olli Savolalle paikka, jossa ihminen irtautuu materiasta.

Ajassa
Virheistä pitää puhua

Jani Monosen mielestä virheiden myöntäminen ja niistä oppiminen tulee helpommaksi, kun kokemus lisääntyy.

Ajassa
Väitöskirjapalkinto maailman yleisimmän maksasairauden tutkijalle

Panu ­Luukkosen ­väitöskirjan aineisto oli laadukas ja menetelmät innovatiivisia.

Ajassa
Vapaaehtoistyökin vaatii potilasvakuutuksen

Lääkäriliiton ryhmäpotilasvakuutus kattaa tietyin ehdoin myös pienimuotoisen vapaaehtoistyön.