Lehti 46: Liitto toi­mii 46/2017 vsk 72 s. 2697

Lääkärin Suomi 100/93. Lisää medisiinareita yliopistoihin

Kuvituskuva 1

Lääketieteellisiin tiedekuntiin sisään otettavien opiskelijoiden määrä on aina vaikuttanut lähes suoraan ammatissa toimivien lääkärien määrään. Näin kysymys sisäänottomääristä on kietoutunut kysymyksiin siitä, riittääkö kaikille valmistuville töitä ja tuottaako koulutus riittävästi lääkäreitä maan terveyden- ja sairaanhoidon tarpeisiin.

1980-luvun jälkipuoliskolla sisäänottomääriä ensin lisättiin, sitten laman aikaan leikattiin rajusti ja 1990-luvun lopulta lähtien jälleen lisättiin merkittävästi. 2000-luvulla määrät ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Lääkäri- ja medisiinarikunnassa tämä on herättänyt huolta siitä, säilyykö koulutus riittävän laadukkaana, sillä opetuksen resursseja on harvoin nostettu samassa suhteessa.

Vuonna 2003 aloitettiin lisäksi sairaanhoitajien niin sanottu muuntokoulutus lääkäreiksi Turun yliopistossa siitä huolimatta, että Lääkäriliitto ja Tehy vastustivat esitystä. Turun lääketieteelliseen otettiin 25 muuntokoulutettavaa vuosina 2003–2006, jonka jälkeen vähälle suosiolle jäänyt kokeilu lakkautettiin.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030