1. Lääkärilehti
  2. Liitossa
  3. Valiokunta vaikuttaa terveyspolitiikkaan
Liitto toi­mii 37/2019 vsk 74 s. 2036 - 2038

Valiokunta vaikuttaa terveyspolitiikkaan

– Olen kokenut päässeeni vaikuttamaan osaltani siihen, mitä Lääkäriliitto on kokonaisuutena mieltä, sanoo KYS:n erityisvastuualueen ­terveyspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Olli Lappalainen.

Valiokunta vaikuttaa terveyspolitiikkaan Kuva 1 / 2 Kuva: Akseli Muraja
   

Maailma näyttää Helsingissä vähän erilaiselta kuin täällä kauempana.

Näin sanoo Suonenjoen terveyskeskuksen ylilääkäri Olli Lappalainen, joka haluaa tuoda paikallista näkökulmaa esille terveyspoliittisen valiokunnan kautta.

Hän on toiminut Lääkäriliiton terveyspoliittisessa valiokunnassa KYS:n erityisvastuualueella useita vuosia. Tällä hetkellä hän on valiokunnan puheenjohtaja ja myös Lääkäriliiton terveyspoliittisen jaoksen jäsen.

– Olen kokenut päässeeni vaikuttamaan osaltani siihen, mitä Lääkäriliitto on kokonaisuutena mieltä, hän sanoo.

Aiheita tulee käsittelyyn sekä Lääkäriliitosta että valiokunnan omasta aloitteesta. Viime vuosina valiokuntaa on puhuttanut sote-uudistus monine käänteineen.

Liiton pyynnöstä valiokunta on pohtinut muun muassa perusterveydenhuollon vahvistamista, Lääkäriliiton strategiaa ja ammattihenkilölain uudistusta.

Valiokunta on itse ottanut keskusteluun muun muassa Apotti- ja Una-hankkeiden kuulumisia.

"Synergiaetua molempiin suuntiin"

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa Fimeassa tutkijalääkärinä työskentelevä Hanna-Mari Jauhonen on valiokunnassa toista kautta ja aikoo ilmoittaa kiinnostuksen myös ensi vuonna alkavalle uudelle kaudelle.

– Minua kiinnostaa lääkärin työn yhteiskunnallinen ulottuvuus ja erityisesti terveystaloustieteelliset teemat, hän sanoo.

Jauhonen on myös voinut tuoda valiokunnassa keskusteluun työnsä puolesta seuraamiaan ajankohtaisia asioita esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alalta. Joskus hän on saattanut kysyä kommentteja tutkimusprojektiin.

– Näen, että tässä on synergiaetua molempiin suuntiin.

Jauhonen kiittää keskusteluja monipuolisiksi. Hän toivookin, että seuraavan kauden valiokuntaan saadaan mahdollisimman monipuolinen edustus eri puolilla terveydenhuoltoa työskenteleviltä, eri-ikäisiltä lääkäreiltä.

Pohjatietoja ei tarvita

KYS:n erityisvastuualueen vs. piiriylilääkäri Katri Männikkö sanoo, että valiokuntatyö ei edellytä erityisiä pohjatietoja terveyspolitiikasta. Tärkeässä osassa ovat osallistujien havainnot työpaikkojen arjesta ja käytännön lääkärin työssä vastaantulevista asioista.

Silloin tällöin kaikki kolme valiokuntaa eli edunvalvonta-, professio- ja terveyspoliittinen valiokunta ovat pitäneet yhteiskokouksia. Viime joulukuun yhteiskokouksessa valiokuntalaiset pitivät yhteisen aivoriihen työhyvinvoinnin sekä kollegiaalisuuden teemoista ja lääkisopiskelijoiden Laulu-KuoLo esiintyi.

Mitä terveyspoliittinen valiokunta tekee?

• Toimii alueen terveyspoliittisten ja -hallinnollisten toimijoiden yhteydenpitokanavana.

• Kerää tietoa alueellisista terveyshallinnollisista rakenteista ja muutoksista ja tiedottaa niistä valtakunnan tasolle.

• Pyrkii vaikuttamaan hallintorakenteiden muutoksiin jo suunnitteluvaiheessa.

• Pyrkii vaikuttamaan alueellisiin päättäjiin yhdessä piiriylilääkärin kanssa.

• Tiedottaa liiton terveyspoliittisista näkemyksistä alueen lääkäreille ja paikallismedialle.

Lue myös

• Valmistelee terveyspoliittisia ja -hallinnollisia asioita jaoksen toimeksiannosta.

Aluevaliokuntiin voi ilmoittautua 29. syyskuuta asti

• Kaikilla viidellä erityisvastuualueella toimii kolme valiokuntaa: edunvalvontavaliokunta, professiovaliokunta ja terveyspoliittinen valiokunta.

• Valiokuntien uusi kausi alkaa 2020 vuoden alusta. Kausi on kaksivuotinen.

• Lääkäriliiton jäsen voi ilmoittaa kiinnostuksensa liittyä valiokuntaan Lääkäriliiton verkkosivuilla 6.–29.9.

• Lääkäriliiton hallitus nimeää valiokuntien puheenjohtajat 11. lokakuuta ja muut jäsenet vuoden loppuun mennessä.

• Valiokunnat kokoontuvat noin kuusi kertaa vuodessa. Osallistujille maksetaan kokouspalkkio ja matkakorvaus.

• Valiokuntien tehtävänä on tuoda esiin jäsenien näkemyksiä, ottaa kantaa paikallisiin asioihin ja osallistua liiton kannanottojen valmisteluun.

• Valiokuntien työtä koordinoivat alueiden piiriylilääkärit.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Vakavia psyykkisiä sairauksia sairastavien fyysisten sairauksien hoito ontuu

Fyysisen terveyden ongelmat ja niihin liittyvä ennenaikainen kuolleisuus ovat yleisiä vakavia mielenterveyshäiriöitä sairastavilla.

Ajassa
Aivohalvauspotilaiden hoito paremmaksi tekoälyn avulla

Tekoälyn avulla kehitetään hoitoprosessia, jotta potilaille voidaan tarjota yksilöllistä hoitoa.

Ajassa
Rintasyöpälääke letrotsolia saa taas

Alkusyksystä vaivannut saatavuushäiriö on ohi.

Blogi
Oi neuvola, miten sinua kaipaan!

On ihan turha vedota siihen, että lapsen vanhemmat ovat lääkäreitä, kirjoittaa Laura Seppälä Baltimoresta.

Tieteessä
Nuori nukkuu myrskyn silmässä

Nuoruus on dramaattinen ajanjakso aivojen kehityksessä, mikä näkyy myös unessa.

Kommentti
Priorisoidaankin ihan toisin

– Jatkuvien organisaatiomuutosten kustannusvaikuttavuutta ei koskaan selvitetä, ihmettelee Eija Kalso.