Terveydenhuolto

Osasairauspäivärahaa yhä useammalle

Tuen enimmäisaika jatkossa 150 arkipäivää.

Maria Nummela

Adobe/AOP

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen, jonka myötä nykyistä useammat voivat saada osasairauspäivärahaa.

Jatkossa Kela voi maksaa osasairauspäivärahaa, jos henkilö on työkyvytön, mutta pystyy työkyvyttömyydestään huolimatta hoitamaan osan työtehtävistään vaarantamatta terveyttään ja toipumistaan. Samalla tuen enimmäisaika pitenee 150 arkipäivään. Aiemmin raja on ollut 120 arkipäivää.

Uutta lakia sovelletaan silloin, kun nyt voimassa olevan säännöksen mukainen osasairauspäivärahan enimmäisaika eli 120 arkipäivää ei ole vielä täyttynyt ennen 1.1.2023.

Myös osasairauspäivärahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttuu. Jatkossa kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa.

Lue myös

Muutoksen myötä osasairauspäivärahaa voivat saada myös työntekijät, joiden sovittu työaika ei vastaa alan työehtosopimusten mukaista kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa tai työaikalaissa tarkoitettua säännöllistä työaikaa. Muutos tukee heidän työelämässä pysymistään ja paluuta kokoaikaiseen työhön sairauspoissaolon jälkeen.

Osasairauspäivärahan edellytyksenä on ollut, että henkilö aloittaa osa-aikaisen työskentelyn oltuaan ensin sairauspäivärahan omavastuuajan poissa työstään. Lakimuutoksen myötä omavastuuaika voi kulua ja näin osa-aikaisen työn aloittaminen on mahdollista jo omavastuuajalla.

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen ei saa vaarantaa työntekijän terveyttä tai toipumista.

Lakimuutokset odottavat vielä presidentin vahvistusta.

Kirjoittajat

Maria Nummela

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030