1. Lääkärilehti
  2. Tieteessä
  3. Nuori on herkkä kannabiksen haitoille
Uutiset

Nuori on herkkä kannabiksen haitoille

Käyttäjän psyykkistä vointia on syytä seurata, etenkin jos suvussa esiintyy vakavia mielenterveyden häiriöitä.

Nuori on herkkä kannabiksen haitoille Kuva 1 / 1

Kannabis on yleisin nuorten käyttämä laiton päihde, kirjoittavat Antti Mustonen ym. Lääkärilehdessä nyt julkaistavassa katsauksessa. Elämänsä aikana sitä on kokeillut arviolta 700 000 suomalaista.

Yleisimmin kannabista käyttävät 25–34-vuotiaat, joista lähes 40 % on kokeillut sitä. 15–16-vuotiailla osuus on noin kahdeksan prosenttia. Riippuvuustasoinen ongelma kehittyy noin 10 %:lle käyttäjistä.

Asenteet käyttöä kohtaan ovat muuttuneet sallivammiksi. Vuonna 2015 lähes puolet nuorista katsoi, ettei kannabiskokeiluihin liity vakavia riskejä. Tämä saattaa enteillä käytön yleistymistä tulevaisuudessa.

Kannabista käytetään tyypillisesti rentoutumiseen. Päihtymys saattaa kuitenkin johtaa epätoivottuihin vaikutuksiin kuten ahdistukseen, paniikkiin ja kognitiivisiin häiriöihin. Myös depersonalisaatio, derealisaatio ja jopa psykoosioireet ovat mahdollisia.

Nuoruus on herkkää aikaa kannabiksen haitoille. Keskushermosto, etenkin toiminnanohjaukseen ja harkintaan tarvittava prefrontaalikorteksi kypsyy silloin laaja-alaisesti.

Eläinkokeiden perusteella nuoruuden aikainen toistuva kannabisaltistus saattaa häiritä endokannabinoidijärjestelmän normaalia toimintaa. Nuorilla aikuisilla on havaittu myös lisääntynyttä kortikaalisen harmaan aineen katoa sekä mantelitumakkeen ja hippokampuksen pienentymistä.

Geenit muokkaavat kannabiksen neurobiologisia vaikutuksia, ja osa ihmisistä saattaa olla perimältään alttiimpia haitoille kuin toiset. Tunnetut psykoosiriskiä lisäävät geenivariantit osallistuvat tyypillisesti dopamiinijärjestelmän toimintaan.

Kannabista käyttävien nuorten ja nuorten aikuisten psyykkistä vointia on syytä arvioida rutiinisti, etenkin jos suvussa esiintyy vakavia mielenterveyden häiriöitä.

Lue myös

Riippuvuustasoinen kannabiksen käyttö on todennäköisesti osa laaja-alaisempaa päihdeongelmaa ja voi kertoa jo varhain lapsuudessa alkaneesta syrjäytymiskehitystä. Tällöin taustalla on usein ylisukupolvista syrjäytymistä ja päihdeongelmia. Aikuisten päihdehoidossa tulisikin huomioida myös alaikäisten lasten tilanne.

Lähde: Mustonen A, Miettunen J, Laine P, Niemelä S. Nuorten kannabiksen käyttö, aivojen kehitys ja psykiatriset häiriöt. Suom Lääkäril 2019;74:1733–37.

Kuva: Adobe/AOP

Artikkeli julkaistaan Lääkärilehdessä 33/2019

Kirjoittajat
Tiina Huttu

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Kiinan keuhkokuumetapaukset eivät aiheuta huolta Suomessa

Suoran lentoliikenteen puute Kiinan Wuhaniin vaikuttaa riskiarvioon, sanoo THL:n johtava asiantuntija.

Ajassa
Päijät-Häme alkaa valmistella sote-yhteisyritystä

Yhtymäkokous tekee toimintamallin päätöksen käyttöönotosta alkukesästä.

Ajassa
Nyt myös Seinäjoen terveyskeskus ottaa käyttöön tiimimallin

Tiimimalleja on otettu käyttöön eri puolilla Suomea.

Tieteessä
Uusi sydämen vajaatoiminnalle altistava geenivirhe löytyi

Geenivirhe vaikuttaa muun muassa sydänlihassolujen elinkykyyn ja muihin sydänsoluille ominaisiin toimintoihin.

Tieteessä
Ikä vaikuttaa merkittävästi uneen ja uniapneaan

Jokainen karttuva ikävuosikymmen muuttaa unta.

Kommentti
Ilmastorohkaisua ja planeettarakkautta

– Olemme sekä uhreja että ongelman aiheuttajia, mikä on psyykkisesti hirvittävän ristiriitaista, kirjoittaa Hanna Rintala.