• Anne Seppänen

EU:n tietosuoja-asetus vaatii potilasrekisterin pitäjältä dokumentointia

Potilasrekisterien pitäjille on tulossa aiempaa enemmän dokumentointivelvollisuuksia, kun EU:n tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi ensi toukokuussa. Asetus korvaa nykyisen henkilötietolain.

– Jokaisen rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että tietosuoja-asetuksen tietosuojaperiaatteita on noudatettu, kertoo terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus Lääkäriliitosta.

Terveydenhuollon toimintayksiköiden ja ammatinharjoittajien on käytävä potilasrekisterinsä läpi, arvioitava siihen kohdistuvat riskit, tehtävä tarvittavat toimenpiteet ja koulutettava henkilökuntansa.

– Kaikki pitää dokumentoida ja tarvittaessa esittää valvontaviranomaisille, Kattelus kertoo.

Myös potilaille pitää pystyä antamaan tietoa siitä, miten tiedot on käsitelty.

Käytännössä vaatimukset koskevat erityisesti ammatinharjoittajalääkäreitä. Isommissa taloissa velvoitteista vastaa työnantaja.

– Tulevat vaatimukset ovat nykyisiä tiukempia, ja valvontaviranomaisilla on enemmän valtuuksia.

Lääkäriliitto on yhdessä Hammaslääkäriliiton kanssa tekemässä tarkempaa ohjeistusta ammatinharjoittajalääkäreille, jotka ovat itse rekisterinpitäjiä. Ohjeistus valmistunee helmikuussa.

Lisää aiheesta

Keski-ikäinen mies kuumeilee ja laihtuu – osa 1
FinnGen: nyttan större än riskerna
Vanhuspotilaan tehohoidon mahdollisuudet ja rajoitteet

Kirjoittajat
Anne Seppänen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Ajassa
Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Harmonisointi tuli tarpeelliseksi kun Turun kaupungin psykiatria yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaan.

Ajassa
Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille

Tavoitteena todistaa, että mielipiteitä on uudistuksessa kuunneltu.

Ajassa
Tehostaisiko suoritepalkkaus lääkärin työtä?

Eri maiden palkkavertailu on hankalaa, kun työtä tehdään niin eri tavoin, pohtii Marjo Parkkila-Harju.

Ajassa
KHO: Synnytykset loppuvat Oulaskankaan sairaalassa vuodenvaihteessa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän valituksen.

Kommentti
Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

– Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta, muistuttaa Eija Kalso.

Ajassa
Äidit voivat synnyttää Turussa vihdoin vedessä

Vesisynnytykset ovat olleet mahdollisia TYKS:n Naistenklinikalla maaliskuusta lähtien.