• Hertta Vierula

Lääkärien eutanasiakannat kiinnostavat

Koko lääkärikunnan eutanasiakantoja on analysoitu viimeksi vuonna 2013. Tuolloin puolet kannatti eutanasian sallimista.

Lääkärien eutanasiakannat kiinnostavat Kuva 1 / 1

Helsingin Sanomien mielipidesivuilla on käyty keskustelua lääkärien eutanasiakannoista. Lääkäri Kalle Mäki kirjoitti aiheesta 27.4. ja Esko Seppänen vastasi 30.4.

Keskustelun ytimessä oli Lääkäriliiton tänä keväänä tekemä kysely kuolevia hoitavien lääkärien eutanasiakannoista. Keskustelussa on ollut epäselvää se, kuinka hyvin kysely edustaa koko lääkärikunnan eutanasiakantoja.

– Koko lääkärikunnan eutanasiakantaa on selvitetty Helsingin yliopiston ja Lääkäriliiton yhteisessä tutkimuksessa, joka on tehty kymmenen vuoden välein, viimeksi vuonna 2013, kertoo Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä.

Tutkimuksen mukaan lääkärikunnan suhtautuminen eutanasiaan on muuttumassa sallivampaan suuntaan. Viimeisimmässä tutkimuksessa puolet lääkäreistä kannatti eutanasiaa.

Kuolevia hoitavien kannat eroavat muista

Tänä keväänä tehtiin saattohoitoa ja eutanasiaa koskeva suppeampi kysely. Kysely rajattiin koskemaan niitä erikoisaloja, joilla toimivat lääkärit ovat itse tekemisissä kuolevien potilaiden kanssa.

– Tämän kyselyn tuloksia ei voi yleistää koskemaan koko lääkärikuntaa. Sen sijaan kyselyn perusjoukkoa tulokset edustavat varsin hyvin.

Kuolevia potilaita hoitavista lääkäreistä 17 prosenttia kannatti eutanasian sallivaa lakia. Vastaajista 64 prosenttia vastusti eutanasiaa ja 19 prosenttia ei osannut sanoa.

– Eutanasiakantoihin näyttää vaikuttavan se, hoitaako lääkäri itse kuolevia potilaita.

Lue lisää Lääkäriliiton eutanasiaselvityksistä Lääkäriliiton sivuilta.

kuva: Fotolia

Lisää aiheesta

Lääkekorvaukset edistämään kotisaattohoitoa
Saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa saatava yhdenvertaisesti Suomessa
ETENE: Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa edistävät toimet eutanasialakia tärkeämpiä

Kirjoittajat
Hertta Vierula

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi