• Jaana Ahlblad

Päivi Nerg sanoo viimeisen sanan

Ison muutoksen aikana tarvitaan paljon keskustelua, mutta ilman johtajuutta ei synny päätöksiä, ajattelee maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa johtava Päivi Nerg.

Päivi Nerg sanoo viimeisen sanan Kuva 1 / 1

Määritellään yhteinen tavoite, kirkastetaan vastuut, tuetaan muiden työtä ja vaikeassa tilanteessa sanotaan viimeinen sana. Näin voisi kiteyttää uuden sote-pomon, valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nergin johtamisotteen.

Nerg aloitti maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon johtajana pari viikkoa sitten. Lakivalmistelujen lukemattomien mutkien jälkeen monikaan ei olisi vapaaehtoisesti tehtävään tarttunut, mutta Nerg on innoissaan. Maan sisäisen turvallisuuden vastuut sisäministeriön ylimmän virkamiehen tehtävässä veivät usein rankkoihin aiheisiin, elämän pimeälle puolelle. Sote-uudistuksen johtaminen on sen rinnalla iloinen työ.

”Lääkärit ja hoitajat haluavat samaa kuin me viranomaiset, ­parasta potilaalle.”

Nerg ottaa sisäministeriöstä mukaansa kolme asiaa. Ensimmäinen on vahva johtamisajattelu.

– Ihmiset odottavat ymmärrettävää yhteistä tavoitetta ja selviä raameja omaan työkenttäänsä. Heidän ammattitaitonsa pitää saada kukkaan kannustamalla ja tukemalla. Dialogia tarvitaan paljon, mutta niin myös johtajuutta. Ilman sitä ei synny tavoitteita eikä päätöksiä.

Tehokasta apua nuorille

Nerg on aloittanut työnsä kysymällä kollegoiltaan, mikä asia kuuluu kenenkin vastuulle sekä valtiovarainministeriössä että sosiaali- ja terveysministeriössä. Hän toistaa kysymystä niin kauan, että vastuut ja vallat ovat varmasti tarkentuneet.

Toinen oppi liittyy viestintään. Maahanmuuttokriisi opetti Nergille, että avointa viestintää ja faktaa ei koskaan voi olla liikkeellä liikaa.

– Sama pätee sote-uudistukseen. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on hyvä aktiivisesti kertoa, missä mennään, vaikkakaan ympäristöstä ei saa antaa muodostua kuplaa. Jokaisen portaan esimies on paras henkilö kertomaan omasta kentästään omalla persoonallaan.

Kolmas Nergiä muokannut asia on suomalaisten eriarvoisuus. Tuloerot ovat Suomessa melko pienet, mutta terveyteen liittyvä eriarvoisuus suurta.

– Se on osaltaan syrjäytymisen syy. Olen nähnyt, kuinka pahaa oloa ja syrjäytyneitä nuoria miehiä ja naisia meillä on. Täytyy löytyä tapa, jolla varmistetaan hyvät moniammatilliset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille Suomessa asuville.

Historiallinen hetki lääkäreille

Kermankuorintaa Nerg ei myöskään hyväksy. Meri-Lapin ulkoistamisidea oli hänen mielestään hyvä heräte miettimään, onko lainsäädännössä, ohjeistuksessa, rahoituksessa tai kanavissa jotain sellaista, joka mahdollistaa tällaisen ei-toivotun toiminnan.

– Kunnat ja yksityinen sektori katsoivat asiaa aivan oikein omista lähtökohdistaan. Koko maan mittakaavassa malli ei kuitenkaan toimisi esimerkiksi lujan ensihoidon kannalta. Nyt täytyy vahvistaa luottamusta siihen, että uusi kokonaisuus antaa mahdollisuudet kaikille toimijoille.

Nergillä on viesti lääkärikunnalle. Hän toivoo, että lääkärit kaikkialla terveydenhuollossa aktivoituisivat juuri nyt toimeenpanovaiheessa hyvän järjestelmän puolesta.

– Koko terveysjärjestelmä rakentuu lääkärien ja hoitajien osaamiselle. He tekevät työtään ammattietiikkansa kautta ja haluavat samaa kuin me viranomaiset, parasta potilaalle. Kaikki apu, jota lääkärit voivat tähän antaa, on kullanarvoisen tärkeää.

Päivi Nerg muistuttaa, että nyt eletään historiallisia aikoja, sillä sote-uudistukseen liittyvät lait ovat aidosti auki. Kuten hän itse ilmaisee: Nyt tehdään!

Kuka?

• Päivi Nerg, s. 1958 Suolahti

• Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, agronomi

• Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri 1.1.2018 alkaen. Viisivuotiseen virkaan kuuluvat maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon johtaminen sekä ministeriön hallintopolitiikan kehittäminen.

• Sisäministeriön kansliapäällikkö 2012–2017.

• Johti Itä-Suomen yliopiston muodostamista. Työskennellyt myös mm. pörssiyhtiön johdossa.

• Puoliso, kolme aikuista lasta. Asuu Kauniaisissa.

• Pyöräilee usein 16 kilometrin työmatkansa. Rentoutuu musiikin ja dekkareiden parissa.

• Ilahtuu saavutuksista, joita saadaan tekemällä asioita yhdessä. Suuttuu valehtelusta ja kieroilusta. "Toivon, että itse olen ihminen, jolle voi tulla sanomaan vaikeistakin asioista ilman pelkoa, että vetäisisin maton joskus jalkojen alta."

Lisää aiheesta

Keski-ikäinen mies kuumeilee ja laihtuu – osa 1
FinnGen: nyttan större än riskerna
Vanhuspotilaan tehohoidon mahdollisuudet ja rajoitteet

Kirjoittajat
Jaana Ahlblad

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Ajassa
Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Harmonisointi tuli tarpeelliseksi kun Turun kaupungin psykiatria yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaan.

Ajassa
Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille

Tavoitteena todistaa, että mielipiteitä on uudistuksessa kuunneltu.

Ajassa
Tehostaisiko suoritepalkkaus lääkärin työtä?

Eri maiden palkkavertailu on hankalaa, kun työtä tehdään niin eri tavoin, pohtii Marjo Parkkila-Harju.

Ajassa
KHO: Synnytykset loppuvat Oulaskankaan sairaalassa vuodenvaihteessa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän valituksen.

Kommentti
Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

– Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta, muistuttaa Eija Kalso.

Ajassa
Äidit voivat synnyttää Turussa vihdoin vedessä

Vesisynnytykset ovat olleet mahdollisia TYKS:n Naistenklinikalla maaliskuusta lähtien.